Cuprins:

Cuvānt înainte

Capitolul 1: Fenomenele coexistente şi fenomenele succesive;

Capitolul 2: Caracterul ştiinţific al istoriei;

Capitolul 3: Păreri greşite asupra scopului istoriei;

Capitolul 4: Factorii statornici ai istoriei;

Capitolul 5: Evoluţiunea în istorie;

Capitolul 6: Puterile ajutătoare evoluţiunei;

Capitolul 7: Legile de descoltare;

Capitolul 8: Legile sociologice;

Capitolul 9: Materialul istoriei;

Capitolul 10: Seriile istorice;

Capitolul 11: Concepţiunea istoriei;

Capitolul 12: Metoada īn istorie;

De acelaşi autor

Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper by Tipografia H. Goldner, Iaşi, 1900.
Web Design & Text editor:
Laura POPESCU
; Last update: November, 2004