A.D. XENOPOL
 
   
DOMNIA LUI CUZA-VODĂ (vol. I)
   
 

 

TABLA DE MATERII

Prima pagină

Portret

Prefață

Introducere

CAP. I. Alexandru Cuza
Familia Cuza
Alexandru Cuza înainte de domnie
Caracterul lui Alexandru Cuza

CAP. II. Alegerea Iui Cuza
Alegerea din Moldova
Alegerea din Țara Romanească
Înțălesul îndoitei alegeri
Alegerea lui Alexandru Ioan I și puterile Europei

CAP. III. Primul an de domnie al lui Alexandru Ioan I
Ministerul Vasile Sturza și I. Filipescu
Ministerul Ioan Ghica și C. Crețulescu
Comisia centrală și desbaterea constituției
Primele reforme
Disolvarea adunărilor

CAP. IV. De la întaia pînă la a doua disolvare
Adunările cele noue
Călătoria domnitorului la Constantinopol
Căderea ministerului Cogălniceanu în Moldova

CAP. V. De la a doua disolvare pana la unire
A doua disolvare
Interpelarea lui Lascar Catargiu
Unirea

CAP. VI. De Ia unire pana la sesiunea ordinara din 1862.
Moldova și căderea Iașului
Omorul lui Barbu Catargiu
Chestiunea armelor sîrbești

CAP. VII De Ia sesiunea din 1862 pana la al doile minister Cogalniceanu
Sesiunea furtunoasă
Coaliția monstruoasă
Frămîntarile țărei si străinătatea
Costangalia

CAP. VIII. AI doile minister Cogalniceanu Secularizarea
Venirea lui Cogălniceanu la minister
Istoricul chestiunei mănăstirilor închinate
a) Pănă la Bibescu
b) De la Bibescu pănă la Voda Cuza
c) Sub domnia lui Cuza
d) Secularizarea

CAP. IX. Secularizarea. Chestia juridica.
Înțălesul închinarei
Fraude
Condițiile închinarei
Dreptul public

CAP. X. De Ia Secularizare pana Ia Iovitura de stat
Sesiunea ordinară din 1863 —1864
Legea rurală
Lovitura de stat
Lovitura de stat si răsturnarea

CAP. XI. Istoricul chestiei rurale
Înființarea șărbirei
Pierderea dreptului de proprietate
Urbariile
Regulamentul organic
Divanurile ad-hoc
Sub domnia lui Cuza Vodă
Legea rurală din 1864

   
   
                                                               

University of Bucharest 2005. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: May 2005. This book was first published on paper by Iași , Tipografia Editore "Dacia", P. Iliescu & D. Grossu, 1903
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC

Unibuc Classica is a joint project between the University of Bucharest: www.unibuc.ro and the Central University Library: www.bcub.ro