A.D. XENOPOL
 
   
DOMNIA LUI CUZA-VODĂ (vol. I)
   
 

 

TABLA DE MATERII

Prima pagină

Poză autor

CAP. XII. De Ia lovitura de stat pănă la deschiderea ultimei legislaturi

Călătoria lui Cogălniceanu în Oltenia

Camera cea nouă

Chestiunea religioasă si acea a mănăstirilor închinate

Capitulațiile si ereditatea

Mișcarea din 3 August 1865

CAP. XIII. De la rascoala din August pănă la abdicare

Chestiunea abdicarei

Sesiunea adunarei

Răsturnarea

CAP. XIV. Cultura în domnia lui Alexandru Ioan I

Starea școalelor

Desvoltarea ideilor

a) Mișcarea în literatură și artă

b) Cultura generală și științifică

c) întinderea ideei romîne peste hotarele țărei

CAP. XV. Starea economică

Moravuri administrative

Functionarismul

Străinii, Evreii

Starea financiară

CAP. XVI. Seriile istorice din domnia lui Alexandru loan I

Seriile politice

Seriile culturale

Seriile economice

CAP. XVII. De la abdicare pănă la moarte

Pribegirea

Moartea și înmormîntarea lui Cuza Voda

Documente

I. Depeșa lui Labanoff din 7 Fevruarie 1859

II. Scrisoarea Iui Alexandri din 25 Ianuarie 1859 cătră domnitor

III. Același din 25 Fevruarie 1859 cătră Elena Doamna

IV. Scrisoarea lui Barbu Catargiu din 1 Martie 1859 cătră domnitor

V. Scrisoarea lui D. Brăteanu din 1 Martie 1859 cătră domnitor

VI. Scrisoarea lui N. Docan din 28 Martie 1859 cătră domnitor

VII. Scrisoarea aceluiași din 1 Aprilie 1859 cătră domnitor

VIII. Scrisoarea lui C. Negri din 19 Aprilie 1859 cătră domnitor

IX. Alta a aceluiași din 14 Aprilie 1859

X. Depeșa lui Bulwer din 27 Aprilie 1859 cătră Colqhoun

XI. Scrisoarea lui Negri din 11 Mai 1859 cătră domnitor

XII. Alta din 14 Mai 1859

XIII. Depeșa lui Balaceanu din 16 Mai 1859 cătră domnitor

XIV. Depeșa Iui Librecht din 19 Mai 1859 cătră domnitor

XV. Alta tot din 19 Mai 1859

XVI. Depeșa lui Bălăceanu din 19 Mai 1859 cătră domnitor

XVII. Copia unei scrisori a domnitorului cătră împaratul Napoleon (1859)

XVIII. Copia unei scrisori a miniștrilor afacerilor străine ai Moldovei și Munteniei cătră ministrul afacerilor străine al Franței

XIX. Scrisoarea lui V. Alexandri cătră domnitor (1859)

XX. Scrisoarea lui Malgouverne din 12 August 1860 cătră Anastasie Panu

XXI. Scrisoarea lui Anastasie Panu din 16 Iulie 1861 cătră domnitor

XXII. Scrisoarea domnitorului din 9 Septemvrie 1861 către agenții săi din străinătate

XXIII. Scrisoarea lui Baligot de Beyne din 18 Septemvrie 1861 cătră domnitor

XXIV. Circulara domnitorului din 18 Septemvrie 1861 cătră agenți

XXV. Scrisoarea lui V. Alexandri din 20 Mai 1862 cătră domnitor

XXVI. Scrisoarea lui Godillot din 4 Sept. 1862 cătră Baligot de Beyne

XXVII. Mustrarea domnitorului către generalul T. Balș

XXVIII. Scrisoarea domnitorului către N. Docan relativă la C. Rolla

XXIX. Depeșa lui Rolla din 2 Oct. 1862 cătră domnitor

XXX. Depeșa patriarhului din Constantinopole din 13 Dec. 1862

XXXI. Nota confidențtială a lui N. Șuțu din 19 Martie 1863

XXXII. Raportul lui N. Crețulescu din 14 Mai 1867 după lovitura de stat

XXXIII. Depeșa lui Cracte din 27 Iulie 1867

XXXIV. Referatul lui G. Vernescu în chestia consulului austriac

XXXV. Scrisoarea inginerului Sachetti din 13 Fevruarie 1864

XXXVI. Scrisoarea unui comisar otoman din 14 Martie 1864 cătră Baligot de Beyne

XXXVII. Scrisoarea lui Negri din 24 Martie 1864 către Baligot

XXXVIII. Scrisoarea lui Tillos din 30 Martie 1861

XXXIX. Scrisoarea contelui de Choiseul-Gouffier din 4 Aprilie 1864

XL. Scrisoarea prinsipelui Gr. M. Sturza din 9 Aprile 1864 către Anast. Panu

XLI. Scrisoarea principelui N. Sutu din 19 Mal 1864 cătră domnitor .

XLII. Scrisoarea lui G. Magheru din 27 August 1864 cătră fratele său Petru

XLIII. Scrisoarea inginerului Bonnet din 21 Aug. 1864 cătră Baligot

XLIV. Alta din 29 Aug. 1864

XLV. Raportul lui Cogălniceanu din 10 Sept. 1864 cătră domnitor

XLVI.* Altul din 18 Sept. 1864 (* Cele 3 acte sunt greșit numerotate în text cu LXVI, LXVII si LXVIII.)

XLVII. Scrisoarea Iul V. Alexandri din 18 Sept. 1864 cătră Baligot

XLVIII. Depesa lui Cogălniceanu din 15 Sept. 1864

XLIX—LXI. Douesprezece scrisori ale principelui D. Ghica cătră Anast. Panu (1864).

LXII—LXIII. Două scrisori ale lui Eugeniu Carada din 8 și 14 Iunie 1864 cătră Anast. Panu

LXIV. Fragmentul unei notițe asupra misiunei lui Anast. Panu

XLV. Fragmentul din brulionul unei alocatiuni a lui Anast. Panu

LXVI. Fragment din brulionul unei scrisori a lui Anast. Panu c. D. Ghica (1864)

LXVII—LXXI. Extracte din scrisori ale redactorului Un Courrier d'Orient cătră Baligot (?)

LXXII. Scrisoarea lui V. Boerescu din 10 Aprilie 1864 cătră domnitor

LXXIII- LXXVII. Cinci scrisori ale lui C. A. Rossetti cătră Anast. Panu (1864)

LXXVIII. Scrisoarea lui P. Rossetti Balanescu din 10 Aprilie 1865 cătră domnitor

LXXIX. Scrisoarea lui Baligot din 12 Aprilie 1865 cătră domnitor

LXXX. Scrisoarea lui Baligot din 13 Aprilie 1865 cătră Negri

LXXXI. Scrisoarea generalului Florescu din 6 Aug. 1865 cătră Baligot

LXXXII. Scrisoarea marelui vizir din 2 Sept. 1865 cătră domnitor

LXXXIII. Raspunsul domnitorului din 29 Oct. 1865 cătră marele vizir

LXXX-CIV. 20 depeși din cele 114 continute în colecția documentelor, din (27 Noemvrie—2 Decemvrie 1865).

CV. Scrisoarea lui N. Rossetti-Balanescu din 10 Decemvrie 1865 cătră domnitor

CVI. Memoriul prezentat în August 1866 conferenței din Paris

CVlI. Copia unei scrisori din 10 Noemvrie 1866, adresata principelui Carol, privitoare la luarea hîrtiilor fostului domnitor

CVIII. Scrisoarea lui V. Alexandri din 1 Iulie 1866, cătră fostul domnitor

CIX. Scrisoarea fostului domnitor din 25 April1867, cătră principele Carol domnitorul Romaniei

CX. Copia scrisorei adresată de fostul domnitor in 12 Iunie 1867 împăratului Napoleon

CXI. Scrisoarea lui Baligot de Beyne cătră marcăizul de Moustier din 12 Iunie 1867

CXII. Rezumatul unei convorbiri între ducele de Grammont ambasadorul francez din Viena și fostul domnitor, din 24 Aprilie 1868

CXIII. Scrisoarea lui Cariagdi din 12 Ianuarie 1872, cătră fostul domnitor

CXIV. Scrisoarea fostului domnitor din 18 (30) Aprilie 1872, cătră Petru Grădișteanu

Indicele


   
   
                                                               

©University of Bucharest 2005. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: May 2005. This book was first published on paper by Iași , Tipografia Editore "Dacia", P. Iliescu & D. Grossu, 1903
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC

Unibuc Classica is a joint project between the University of Bucharest: www.unibuc.ro and the Central University Library: www.bcub.ro