Cuprins
Vieaţa şi firea ciobanului, aşa cum sunt privite de popor


Primãvara, mama noastrã


Migraţiunile pãstoreşti


Dorul şi poesia pãstoreascã


Douã aspecte ale lirismului pãstoresc


Apendice