N. IORGA              -    Istoria   Bisericii Românesti și a Vieții religioase a românilor    -        Volumul I-iu

TABLA CUPRINSULUI

Prefata

Introducere: I. Începuturile vieţii creştine la Dunăre 

II. Cele d’intâiu orânduieli bisericeşti în părţile noastre 

CARTEA  I-iu.

EPOCA  SLAVONĂ.

Partea I-a.

Cap. I. Lupta catolicismului cu Vlădicii de schituri pentru luarea în stăpânire a ţerilor româneşti 

Cap. II. Întemeiarea Mitropoliei Ţerii-Româneşti 

Cap. III. Cele d’intâiu biserici româneşti

Cap. IV. A doua episcopie a Ţerii-Româneşti şi viaţa bisericească în acest principat până la începutul veacului al XV-lea

Cap. V. Decăderea înrâuririi greceşti. Noua înrâurire sârbească 

Cap. VI. Luptele cele din urmă ale Patriarhiei constantino-politane pentru păstrarea drepturilor ei ierarhice asupra Moldovei

PARTEA a II-a.

Legăturile Bisericii celei noi cu catolicismul luptător

Cap. I. Biserica munteana şi catolicismul

Cap. II. Catolicismul în Moldova supt Alexandru-cel-Bun

Cap. III Mănăstirile lui Alexandru-cel-Bun

Cap. IV. Urmaşii lui Alexandru-cel-Bun şi mănăstirile Moldovei

Cap. V. Sinodul din Floren
ţa


Partea a III-a

Ortodoxia de limbă slavonă în epoca lui Ştefan-cel-Mare.

Cap. I. Mitropolitul Teoclist

Cap. II. Clerul moldovenesc supt Mitropolitul Teoctist 

Cap. III. Crearea episcopiei Rădăuţilor

Cap. IV. Mănăstirea Putnei

Cap. V. Alte mănăstiri şi biserici ale lui Ştefan-cel-Mare 

Cap. VI. Biserica latină supt Ştefan-cel-Mare. Rezumat

Partea a IV-a.

Biserica Moldovenească supt Petru Rareş

Cap. I. Clădiri

Cap. II. Urmaşii Mitropolitului Gheorghie. Teoctist al II-lea 

Cap. III. Clădirile bisericeşti din epoca lui Petru Rareş

Cap. IV. Petru Rareş şi Biserica Ardealului

Partea a V-a.

Curentul cel nou de cultură slavo-grecească în epoca lui Neagoe-Vodă

Cap. I. Alcătuirea noului curent slavo-grecesc în Ţara-Românească

Cap. II. Patriarhul Nifon şi organizarea Bisericii muntene

Cap. III. Mănăstirile oltene de cultură slavonă ale Craioveştilor 

Cap. IV. Mitropolitul sârb Maximian

Cap. V. Macarie, meşterul de tipar slavon

Cap. VI. Ctitoriile lui Neagoe-Vodă

Cap. VII. Mănăstirea dela Argeş. Alte zidiri ale lui Neagoe

Cap. VIII. Neagoe-Vodă ca scriitor

Cap. IX. Urmaşii lui Neagoe. Mitropoliţii şi ctitoriile lor 

Cap. X. Clădiri bisericeşti ale epocei

Cap. XI. Noul tipar slavon din a doua jumătate a veacului al XVI-lea

Cap. XII. Noile legături ale Bisericii muntene cu Patriarhia din Constantinopol supt Mihai Viteazul. Starea
episcopiilor sufragane

Partea a VI-a.

Curentul nou slavon în Moldova

Cap. I. Macarie episcopul de Roman

Cap. II. Ucenici ai lui Macarie

Cap. III. Cronicarii Isaia de Rădăuţi şi Eftimie de Neamţ

 

 CARTEA a II-a.

EPOCA SLAVO-ROMĂNEASCĂ.

Partea a I-a.

Tipăriturile  româneşti ale lui Coresi. Cea d’intâiu Bise­rică reformată a Românilor de peste munţi 

Cap. I. Catehismul din Sibiu

Cap. II. Planuri de tipar românesc în Moldova supt Despot

Cap. III. Tipăriturile româneşti ale lui Coresi şi Biserica re­formată a Românilor de peste munţi

Cap. IV. Urmarea dezvoltării Bisericii reformate a Românilor de peste munţi

Cap.  V. Mitropolia ardeleană şi tipăriturile româneşti din vremea ei

 

Partea a II-a.

Lupta Bisericii moldoveneşti cu „recucerirea" catolică

Cap. I. Petru-Vodă Şchiopul şi episcopii din vremea sa

Cap. II. Propaganda catolică a Iezuiţilor poloni în Moldova

Cap. III. Legaturile Bisericii moldoveneşti cu Patriarhia constantinopolitană

Cap. IV. Movileştii şi catolicismul

Partea a IlI-a.

Politica religioasă a lui Mihai Viteazul

Cap. I. Mihai Viteazul şi arhiereii din Balcani

Cap. II. Cele d’intâiu închinări de lăcaşuri româneşti la Locurile Sfinte

Cap. III. Sinodul lui Mihai Viteazul pentru disciplina clerului monahal

Cap. IV. Noua Mitropolie din Bălgrad

Cap.  V. Întoarcerea episcopiei de Muncaciu la Români 

Cap. VI. Episcopii Ardealului după Mihai Viteazul

Cap. VII. Dezvoltarea Bisericii moldoveneşti în această epocă. Episcopia Huşilor

Cap. VIII. Sinodul dela Iaşi (1600)

Cap. IX. Biserica Moldovei supt Movileştii întorşi în stăpâ­nire. Mitropolitul Anastasie Crimca

Partea a IV-a.

Întemeiarea înrâuririi greceşti prin Radu- Vodă Mihnea


Cap. I. Împrejurările Bisericii muntene după Mihai Viteazul

Cap. II. Arhierei greci în trecere prin ţeriie noastre. Chiril Lukaris

Cap. III. Legături cu Patriarhii. Călătoriile şi opera lui Teofan al Ierusalimului

Cap  IV. Nouă închinări de mănăstiri

Cap. V. Reforma lui Miron-Vodă

Partea a V-a.

Elenismul bisericesc în lupta cu slavonismul înviat şi cu noul curent românesc din Principate. 

Cap. I. Grecii lui Leon-Vodă şi răscoala lui Mateiu Basarab

Cap. II. Ctitoriile lui Mateiu Basarab 

Cap. III. Petru Movilă, Mitropolitul Chievului 

Cap. IV. înrâurirea lui Petru Movilă asupra Bisericii muntene. Curentul nou, elino-slavon de supt Mateiu-Vodă

Cap. V. Tipărituri Ardelene

Cap. VI. Biserica Moldoveneaseă în epoca lui Petru Movilă. Mitropolitul Varlaam

Cap. VIl Tipografia lui Varlaam Mitropolitul. ‹Soboraşul de la Iaşi›

Cap. VIII. Înrâurirea grecească în Moldova

Cap. IX. Tipăriturile româneşti dela Iaşi

Cap. X. Biserica Ardealului în epoca lui Petru Movilă şi a lui Varlaam 

Cap. XI. Alte tipărituri muntene, slavone şi româneşti 

Partea a VI-a. 

Viaţa bisericească a Românilor şi literatura bisericească dela 1653—88 şi legăturile nouă dintre Ardeal şi Ţara-Româneascã

Cap. I. Mitropolitul ardelean Sava Brancovici 

Cap. II. Înrâurirea rusească a Moscovei asupra Românilor

Cap. III. Biserica munteană dela 1654 la 1682

Cap. IV. Biserica Românilor din Ungaria până la Unirea cu Roma

Cap. V. Biserica moldovenească dela căderea lui Gheorghe Ştefan înainte. Noile lucrări literare şi tipărituri în Moldova. Mitropolitul Dosofteiu 

Cap.  VI. Tipăriturile Mitropoliilor munteni Varlaam şi Teodosie 

 

Partea a Vll-a.

Lupta între stricta ortodoxie grecească şi noul asalt al catolicismului, cu stăpânirea limbii poporului în biserică

Cap. I. Înrâurirea Patriarhului Dosofteiu de Ierusalim; lupta lui cu catolicismul şi încercările catolice în Principate

Cap. II. Negocierile Ardelenilor pentru Unirea cu Roma : cele d’intâiu învoieli

Adaus

Erată

© University of Bucharest 2004. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: December 2004. This book was first published on paper by Vălenii-de-Munte, Tipografia "Neamul Românesc", 1908
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC