N. IORGA                                                                                                                                                 
STUDII ŞI DOCUMENTE CU PRIVIRE LA ISTORIA ROMÂNILOR
I. SOCOTELILE BISTRIŢEI (ARDEAL)
II. ACTE RELATIVE LA ISTORIA CULTULUI CATOLIC ÎN PRINCIPATE

 

Unibuc CLASSICA

CUPRINS

PRIMA PAGINĂ

PREFAȚĂ

INTRODUCERE

1524 -1692. Extrase din socotelile orașului Bistrița în Ardeal

1678 -1788. Extrase din socotelile bisericii catolice din lași


1662 - 1847. Documente scoase din archiva bisericii catolice din Iași si privitoare la istoria catolicismului în Moldova

1778 - Instrucții date de Prefect misionarilor săi

1805, 19 Septembre; Călugăra. Raport al lui Berardi, parocliul, despre drepturile catolicilor asupra Trebeșului

1815, 26 Septembre-22 Octombre; Iași. Raport al lui Berardi, despre satisfacția Domnului pentru scrisoarea precedentă și răspunsul lui anexat

1692-1841. Documente scoase din archiva archiepiscopiei catolice din București și privitoare la istoria catolicismului în Țara-Românească

1533, I-iu Iulie st. v.; București. Secretariul de Stat Gh. Bibescu către Agenda austriacă, pentru o reparație la biserica catolică din București

1300-1837. Documente scoase din archiva mănăstirii catolice din Cîmpulung și privitoare la istoria catolicismului în Țara-Românească

1744, 3 Maiu st. v. Nouă confirmare a morii către Iorga, din parlea lui Constantin-Vodă Mavrocordat

1782-1829. Extrase din corespondența consulară austriacă, privitoare la istoria catolicismuiui în Principate

1816, 29 Novembre; lași. Raport al lui Raab, despre întoarcerea episcopului Berardi și scrupulele Domnului

1822, 7 August; Cernăuți. Raport al aceluiași, despre predicatorul calvin din Vizanția

Documente de proveniență deosebită privitoare la istoria catolicismului în Principate

1715-1822. Documente scoase din archiva mănăstirii catolice din Rîmnic și privitoare la istoria catolicismului în Țara-Românească

Tabla numelor pentru socotelile Bistriței

Tabla numelor pentru documentele privitoare la istoria catolicismului în principate


Errata

   
 
University of Bucharest 2005. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: June 2005. This book was first published on paper by BUCUREȘTI , Stabilimentul grafic I. V. Socecu,Strada Berzei 59, 1901
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC

Unibuc Classica is a joint project between the University of Bucharest: www.unibuc.ro and the Central University Library: www.bcub.ro