N. IORGA
                   STUDII ŞI DOCUMENTE CU PRIVIRE LA ISTORIA ROMÂNILOR
 
 

TABLA CUPRINSULUl


Prima pagină

Prefață

I. Documentele moșiilor M. S. Regelui
I. Broștenii

II. Slobozia-Zorleni

III. Poieni

IV. Acte nouă privitoare la moșia Broșteni

II. Documente relative la moșiile Țibănești și Ganești ale d-lui P. P. Carp

III. Acte diverse
1. De la mai multe persoane

2. Documente comunicate de d. Ermil Pangrati

IV. Cîteva registre de socoteli inedite, dupa originale in Archiva Statului din Iași
I. Analogon ci s'au făcut între Măriia Sa Alexandra loan Voevod si între Mariia Sa Alexandra Costandin Voevoda [1784-5]

II. Socotelile pe 1786; No. 1
Socotelile pe 1786, No. 2

III. Socoteli din 1806-7

V. Condica de porunci, corespondențe, judecăti și cheltuieli a lui Constantin Mavrocordat ca Domn al Moldovei [1741-2]
VI. Documente păstrate în Museul Gorjului; la Tîrgu-Jiu

VII. Note explicative la documente
I. Documentele moșiilor M. S. Regelui
1. Broșteni

2. Slobozia-Zorleni

3. Poieni

Broșteni

II. Documente relative la mosiile Țibănești și Ganești ale d-lui P. P. Carp

III. Acte diverse
1. De la mai multe persoane
2. Documente comunicate de d. Emil Pangrati

IV. Citeva registre de socoteli inedite

V. Condica de porunci a lui Constantin Mavrocordat - Despre reforma fiscală a lui Constantin Mavrocordat

VI. Documente păstrate în Museul Gorjului, la Tirgu-Jiu

Adaus

De același autor


 

University of Bucharest 2005. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: May 2005. This book was first published on paper by BUCURESCI , Tipografia Academiei Române, 1882
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC

Unibuc Classica is a joint project between the University of Bucharest: www.unibuc.ro and the Central University Library: www.bcub.ro