TABLA DE MATERII


Prima pagină

Cuprins pdf

Prefață

Prefață I. Legăturile principatelor cu Ardealul lui Basta (1601-4)

Prefață II. Legăturile principatelor cu Ardealul lui Bocskay (1604-6)

Prefață III. Principatele romîne pe timpul lui Gabriel Bathory (1607-13)

Prefață IV. Principatele romîne pe timpul lui Gabriel Bethlen (1613-29)

Prefață V. Principatele romîne pe timpul lui Gheorghe I-iu Rakoczy (1630-48)

Prefață VI. Relațiile principatelor cu Ardealul dupa moartea lui Rakoczy al 11-lea.

Documente

4 Octombre 1656. Gheorghe Ștefan-Vodă către Rakoczy, în afacerea datoriei din 1653

14 Maiu 1640. «Asigurarea» dată de Gheorghe Rakoczy lui Matei-Vodă

20 iunie 1956. Gheorghe Ștefan-Vodă către dogele Veneției, despre plîngerile nedrepte ale lui Ștefan Beblai


Tabla numelor

Errata et addenda

Notă explicativă

Index de lucrări


University of Bucharest 2005. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: May 2005. This book was first published on paper by EDITURA MINISTERIULUI DE INSTRUCȚIE
BUCUREȘTI Stabilimentul grafic I. V. SOCECU, Strada Berzei, 59, 1902
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC

Unibuc Classica is a joint project between the University of Bucharest:www.unibuc.ro and the Central University Library: www.bcub.ro