Vediut'a cartii

 

Prima pagină

Dedicatiune

Intruductiune

Istori'a pentru inceputulu romaniloru in Daci'a

Pentru descalecarea Romaniloru in Daci'a

Intemplárile Romániloru celoru d'in Daci'a dupa mórtea imperatului Traianu

Pentru trécerea Romániloru celoru d'in Daci'a inapoi preste Dúnare in dîlele imperatului Aurelianu

Intemplàrile Romániloru celoru d'in Daci'a lui Traianu d'in dîlele lui Aurelianu pana la intrarea Ungurilor in Pannoni'a

Pentru descalecarea Unguriloru in Ardealu

Pentru statulu Romaniloru celoru d'in Ardealu de la incéperea Domníei lui Tuhutumu incóce

Pentru imperatî'a lui Menumorutu sî a' lui Gladu

Pentru schimbarea numelui Romániloru celoru d'in Daci'a

Pentru inceputulu numelui altoru unoru ginti, cu cari au vietiuitu seau asta-di vietiuescu Romanii

Despre fábul'a, carea spune, cà Romanii in sut'a a' XIII. de preste Dúnare au venitu in Daci'a

Pentru parerea lui Engel, carele dîce, cà Romanii càtra inceputulu sutei a' IX. au venitu de preste Dúnare in Dáci'a

Intemplàrile Romaniloru celoru d'in colo de Dúnare, d'in dîlele lui Aurelianu pana la descalecarea Bulgariloru in Messi'a

Intemplàrile Romaniloru celoru de preste Dúnare de la descalecarea Bulgariloru in Messi'a pana in dîlele lui Isachiu Angelu imperatului Greciloru

Intemplàrile Romaniloru celoru de preste Dúnare in dîlele lui Isachiu Angelu imperatului Greciloru

Statulu Romaniloru celoru de preste Dúnare dupa Isachiu Angelu

Apendice

Indreptarea smintiteleloru de tipariu mai insemnate