România şi popoarele balcanice
de: V. ARION, V. PÂRVAN, G. VÂLSAN, PERICLE PAPAHAGI, G. BOGDAN - DUICĂ