Peer-Review Process

Analele Universitătii Bucuresti (AUB). Limbi si Literaturi Straine
“The Annals of the University of Bucharest”, Foreign Languages and Literatures

Analele Universitatii din Bucuresti. Limbi si Literaturi Straine (“The Annals of the University of Bucharest”, Foreign Languages and Literatures) is published twice a year. It publishes work of current interest in the following areas: linguistics, literature, cultural studies, translation studies.

ISSN: 1220 - 0263. First issue in 1952.

Contributions:

Articles should be in English, French, German, Spanish, Italian, Russian and must contain work which has not been previously published. They are peer-reviewed, and authors will be informed within two months of receipt of manuscripts whether these are accepted for publication.

Authors are requested to submit their papers electronically. Detailed Guidelines for Authors are available here.

Addresses for correspondencemaura_cotfas@yahoo.com (Dr. Maria Aurelia Cotfas), sabina_ioana@yahoo.com (Dr. Sabina Popârlan).

Analele Universităţii Bucureşti (AUB). Limbi şi Literaturi Străine

Analele Universităţii Bucureşti. Limbi şi Literaturi Străine este o publicaţie ştiinţifică bianuală care acoperă diverse domenii filologice de interes: lingvistică, literatură, studii culturale, traductologie.

ISSN: 1220 - 0263. Anul de apariţie: 1952.

Limbi de redactare: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă; articolele trebuie să trateze subiecte nepublicate anterior. Articolele vor fi discutate într-o comisie de specialişti, iar autorii vor fi informaţi în maxim două luni (de la predarea materialelor) dacă au fost acceptate.

Articolele se trimit electronic. Normele de redactare detaliate se găsesc aici.

Adresele de corespondenţă: maura_cotfas@yahoo.com (Dr. Maria Aurelia Cotfas), sabina_ioana@yahoo.com (Dr. Sabina Popârlan)

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Septembrie 2013.