© 2013-2014, “Didactica Nova”"
"Technology Changes Everything" www.evolllution.com
Course Builder by Google www.google.com

Resurse educaţionale digitale: Actualizarea  programelor  analitice şi  a cursurilor universitare.


PERIOADA DE ÎNSCRIERE: Iunie 2013 – Septembrie 2014

PERIOADA DE EVALUARE: Septembrie – Octombrie 2014

 

SECŢIUNI:

Secţiunea A: MATEMATICĂ şi ŞTIINŢELE NATURII
Secţiunea B: ŞTIINŢE  INGINEREŞTI
Secţiunea C: ŞTIINŢE SOCIALE, UMANISTE, JURIDICEPREMIEREA:

24octombrie 2014, Sesiunea plenară a Conferinţelor  CNIV şi ICVL (http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu) desfăşurată la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 

Comitete

CONCURSUL "DIDACTICA NOVA"

Curriculum academic inovativ: Conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale. Metode didactice şi instrumente tehnologice adecvate generaţiei tinerilor studenţi

Concurs dedicat aniversării a 150 de ani  de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 2014

Suport şi susţinere academică – Universitatea din Bucureşti

 • Prof. dr. Mircea Dumitru, Rector-Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Romiţă Iucu, Prorector-Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Emil Barna, Prorector-Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Magdalena Iordache-Platis, Prorector-Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Liviu Papadima, Prorector-Universitatea din Bucureşti
             Universitatea din Bucuresti

 

Comitet de organizare

 • Prof. dr. Lucian Ciolan, Decan-Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Prof. dr. Ovidiu Pânişoară, Dir. Departament- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Conf. dr. Marin Vlada, coord. proiecte CNIV şi ICVL-Universitatea din Bucureşti
 • Lect. dr. Silvia Făt, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
 • Lect. dr. Nicoleta Duţă, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei
 • Loredana Ghimfus, coordonator Biroul de Relații Publice, Universitatea din Bucureşti
 • Carolina Rudinschi, Biroul de Relații Publice, Universitatea din Bucureşti
FPSE - Panduri 90

 

Comitet ştiinţific

 • Prof. dr. Lucian Ciolan, Decan-Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Prof. dr. Ovidiu Pânişoară, Dir. Departament- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Conf. dr. Marin Vlada, coord. proiecte CNIV şi ICVL-Universitatea din Bucureşti
 • Conf. dr. Radu Gramatovici, Prodecan-Facultatea de Matematică şi Informatică
 • Conf. dr. Cristian Voica, Facultatea de Matematică şi Informatică
 • Lect. dr. Silvia Făt, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
 • Lect. dr. Nicoleta Duţă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

[Universităţi din Consorţiul “Universitaria”] [ Lista provizorie ]
 • Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca - Lector dr. Rareş Boian, Facultatea de Matematică şi Informatică
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - Prof. dr. Constantin Cucoş, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Prof. dr. Alexandru Ţugui, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 • Academia de Studii Economice Bucureşti - Prof. dr. Gabriela Tigu, prorector
 • Universitatea de Vest din Timişoara - Conf. dr. Gabriela Grosseck, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Conf. dr. Victoria Iordan, Facultatea de Matematică şi Informatică
[Universităţi de stat şi particulare]   [ Lista provizorie ]
 • Conf. dr. Dorin Mircea Popovici, Conf. dr. Eugen Zaharescu, Universitatea "Ovidius" Constanţa, Facultatea de Matematică şi Informatică
 • Conf. dr. Adrian Adăscăliţei, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
 • Conf. dr. Dan Dorin, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial
 • Prof. dr. Ion Roceanu, Universitatea Natională de Apărare "Carol I" Bucureşti, Romanian ADL Partnership Lab
 • Prof. dr. Grigore Albeanu, Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică
 • Conf. dr. Cristian Marinoiu, Conf. dr. Gabriela Moise, Universitatea "Petro-Gaze" din Ploieşti, Facultatea de Litere si Ştiinţe

 

 

Coordonare proiect: Conf. dr. Marin Vlada, Lect. dr. Olimpius Istrate

 

"Este mult mai greu să-i înveţi pe studenţi cum să înveţe decât să le predai." Henry Hallett Dale (1875-1968), Premiul Nobel în Psihologie şi Medicină (1936)

 

                         UB 15 ani                    AL. Ioan Cuza UB 1864                    Didactica NOVA

 

 

© 2013-2014, “Didactica Nova”, University of Bucharest
– initiative by Marin Vlada, Olimpius Istrate (CNIV Project) and
Ovidiu  Pânişoară (FPSE)

 

 

 

Pagină actualizată la 20 Mai 2014.