© 2013-2014, “Didactica Nova”
"Technology Changes Everything" www.evolllution.com
Course Builder by Google www.google.com

Resurse educaţionale digitale: Actualizarea  programelor  analitice şi  a cursurilor universitare.


PERIOADA DE ÎNSCRIERE: Iunie 2013 – Septembrie 2014

PERIOADA DE EVALUARE: Septembrie – Octombrie 2014

 

SECŢIUNI:

Secţiunea A: MATEMATICĂ şi ŞTIIŢELE NATURII
Secţiunea B: ŞTIINŢE  INGINEREŞTI
Secţiunea C: ŞTIINŢE SOCIALE, UMANISTE, JURIDICEPREMIEREA:

24 octombrie 2014, Sesiunea plenară a Conferinţelor  CNIV şi ICVL (http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu) desfăşurată la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 

 

Current formal education still prepares students primarily for the world of the past, rather than for possible worlds of the future.” Howard Gardner, Five Minds for the Future

 

How has the world of the child changed in the last 150 years? It’s hard to imagine any way in which it hasn’t changed. They’re immersed in all kinds of stuff that was unheard of 150 years ago. And yet, if you look at schools today ... they are more similar than dissimilar.” Peter Senge, Director, Center for Organizational Learning, MITConcurs

CONCURSUL "DIDACTICA NOVA"

Curriculum academic inovativ: Conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale. Metode didactice şi instrumente tehnologice adecvate generaţiei tinerilor studenţi

Concurs dedicat aniversării a 150 de ani  de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 2014

 

Educaţia, Cultura şi Tehnologia transformă gândirea şi atitudinea oamenilor. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare superficială. În domeniul educaţiei, şi în special al învăţării şi perfecţionării, apariţia de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei (TIC), obligă pe profesori şi pe specialişti, să se adapteze la aceste schimbări.

 

De ce un CONCURS ?

In esenta, un concurs este definit printr-o tematica adecvata unui anumit moment, se adreseaza unui grup tinta, si este organizat cu reguli clare si precise, in vederea promovarii unei competitii in cadrul unei comunitati profesionale. Trebuie precizat faptul ca acest concurs se adreseaza tuturor cadrelor didactice universitare din toate universitatile din Romania (de stat sau private), si nu numai celor din consortiul "Universitaria".

Formarea formatorilor

In mediul academic, cadrele didactice universitare au atributii si raspunderi privind formarea si perfectionarea cadrelor didactice din mediul preuniversitar conform metodologiilor ministerului de resort. In schimb, in mediul universitar, prin autonomia universitara, perfectionarea cadrelor didactice universitare (formarea formatorilor!) se realizeaza prin diverse actiuni ce nu sunt definite clar si nici nu sunt cuprinse in cadrul general de promovare in invatamantul superior.

Tema

Curriculum academic inovativ si Resurse educaţionale digitale:

 • Actualizarea  programelor  analitice şi a cursurilor universitare
 • Conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale folosind tehnologii moderne
 • Utilizarea de metode didactice şi pedagogice adecvate generaţiei de tineri pentru elaborarea cursurilor universitare.

 

Etapele concursului

ETAPA I - Inscrierea

 • dupa o reflectie asupra tematicii concursului, cadrele didactice universitare pot sa-si propuna un plan de activitate privind a) actualizarea programei analitice a unui curs (eventual prin discutii cu alti colegi din departament sau cu alte cadre didactice de la diverse universitati); b) conceperea, proiectarea si elaborarea cursului universitar digital folosind tehnologii moderne (se recomanda si se vor promova lucrul in echipe de autori si colaborarile interdisciplinare); planul de activitate poate cuprinde perioada IUNIE 2013- SEPTEMBRIE 2014
 • inscrierea la Concurs, chiar daca nu s-au finalizat capitole din cursul propus; perioada de inscriere este IUNIE 2013-SEPTEMBRIE 2014, urmand ca dupa finalizarea majoritatii capitolelor sau a intregului curs, sa se trimita forma finala a cursului (Etapa II); de regula, Lista online cu autorii inscrisi la Concurs poate sa inspire si pe alte cadre didactice ce inca nu s-au inscris la Concurs

Etapa II - Forma finala

 • trimiterea formei finale a cursului digital (eventual cateva capitole) in vederea includerii in Lista cursurilor digitale ce vor intra in procesul evaluarii (prin votare de catre studenti, profesori si comitetul stiintific); Lista cursurilor digitale va cuprinde autorii de cursuri si adresele de accesare online ale acestora ce sunt postate pe un anumit server, dupa optiunea autorilor. Se recomanda gazduirea pe serverul universitatii la care este afiliat un autor, sau pe urmatoarele servere de gazduire free: http://www.scribd.com, http://docs.google.com, https://www.dropbox.com/, https://www.zoho.com/docs/ . TERMENUL LIMITA: 15 Septembrie 2014

Etapa III - Evaluare si Votarea

 • Evaluarea cursurilor digitale inscrise si aflate in forma finala. Evaluarea se va realiza prin analiza tuturor cursurilor trimise. Aprecierea acestora se va realiza prin voturi exprimate de catre studenti, profesori si comitetul stiintific. Procesul de votare a cursurilor digitale va insemna selectarea (nominalizarea) unui numar de 20 de cursuri din Lista cursurilor digitale analizate, dupa analiza tuturor cursurilor. Din selectia exprimata de studenti, profesori si comitetul stiintific, se va calcula numarul de voturi obtinute de fiecare curs selectat. Premierea se va baza pe clasificarea data in functie de numarul de voturi obtinute de fiecare curs selectat (votat). PERIOADA DE EVALUARE: 15 SEPTEMBRIE-10 OCTOMBRIE 2014

PROCESUL DE EVALUARE SI VOTARE ESTE DECLARAT DESCHIS SI TRANSPARENT:

 • Se va publica Lista celor (studenti, profesori, cercetatori) ce isi exprima aprecierea asupra cursurilor analizate, impreuna cu voturile exprimate - LINK
 

 

RECOMANDARI privind structura unei propuneri

DESCRIERE CURS.

 • Obiectivul general: ...
 • Obiectivele specifice: ...
 • Continut capitole: ...
 • Repere metodologice: ...
 • Bibliografie principala: ...
 
DEFINIŢIE. Un curs universitar digital reprezintă un produs software ce este utilizat de studenţi şi profesori, de regulă  prin intermediul unei platforme de e-Learning sau pe iPad (cu iBooks), Tablet PC. Acesta oferă accesul comod şi eficient la cunoştinţele şi informaţiile cele mai noi, metode noi şi eficiente de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, instruire şi formare permanentă, în scopul obţinerii unei experienţe privind înţelegerea şi stăpânirea de cunoştinţe şi competenţe într-un domeniu al cunoaşterii. Un curs universitar clasic în format tiparit (print), chiar în format pdf, conţine reprezentări statice ale unor descrieri de teme şi subiecte, explicaţii şi texte, teoreme şi demonstratii, scheme şi tabele, grafice şi diagrame, etc. Utilizarea noilor tehnologii împreună cu folosirea metodelor moderne pedagogice şi psihologice, susţinute de instrumente software oferite de calculator, dau posibilitatea cadrelor didactice să conceapă şi să proiecteze cursuri universitare digitale într-o nouă abordate atât ştiinţifică, căt şi  pedagogică. Astfel, se pot realiza reprezentări dinamice pentru descrierea şi studiul proceselor şi fenomenelor pentru abordări şi soluţii noi în cercetare, pentru schimbări şi interpretări noi ale unor teorii, modele şi metodologii. Tehnologii şi instrumente software actuale (software educaţional şi software ştiinţific) ce pot fi folosite: platforme web 2.0 (blog, wiki), Course Builder (Google), ToolBook Assistant (SumTotal-nl), HTML, Macromedia Flash, Cult3D, JavaScript, LabView, MatLab, MathCAD, Mathematica, Origin, Graphing Calculator 3D, Simulink, PolySpace, SigmaPlot, MolPro, Thermo-Calc, etc. Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti
Exemplu. Matematica prin MATHEMATICA (online .pdf)- în cadrul proiectului POSDRU/56/1.2/S/32768 (2010-2013), “Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea crearii de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”, http://www.edumanager.ro/community/  Online (pdf) , Ref.: platforma Academic - http://www.edumanager.ro/academic.php(www.edumanager.ro)
Autori:
Mircea Ivan (1), Ariadna Pletea (2),  Teodor Stihi (3), Gloria Cosovici (1), Daniela Inoan (1),
(1) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, (2) Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, (3) Universitatea Politehnica Bucureşti

**** Lucrarea a primit Premiul de excelenţă "CNIV 2012" pentru produse educaţionale digitale si idei inovatoare de cercetare-dezvoltare: http://c3.cniv.ro/files/premii_excelenta-12.pdf (Proiectul CNIV Romania - http://c3.cniv.ro/)

Exemplu. Massachusetts Institute of Technology (MIT) OpenCourseWare | Free Online Course Materials: http://ocw.mit.edu/courses/
Exemplu. The Future of Online Education For anyone, anywhere, anytime: Explore free courses from edX universities - https://www.edx.org/

Computers & Education: "In the higher education classroom, the textbook is one of the many tools used for learning. In some courses, the textbook is central to class discourse. In other courses, the text is supplementary and acts as a guide for segueing among the topics covered. Whatever role the faculty chooses for the textbook to play in the course, instructors and students alike consider the textbook an essential learning tool. In this digital age, the nature of the textbook is changing. Eighty percent of college and university students own laptops, and an increasing number are purchasing tablets, smart phones, and other handheld devices (Smith & Caruso, 2010). Recognizing the increased adoption of mobile devices, publishers are offering an increased number of textbooks in digital format. These digital texts, also called e-textbooks, can be accessed via the Internet and downloaded on tablets, e-readers, smart phones, and laptops. The adoption of e-textbooks, along with the broad range of interactive learning features, is projected to exponentially grow within the next two to three years (Becker, 2010; Reynolds, 2011). Unfortunately, as is true with many technological advances, the educational research to support the efficacy of e-textbooks consumed via mobile devices lags behind development and adoption."

Authors: Amanda J. Rockinson- Szapkiw*, Jennifer Courduff, Kimberly Carter, David Bennett,  Electronic versus traditional print textbooks: A comparison study on the influence of university students’ learning, Computers & Education 63 (2013) 259–266, ISSN: 0360-1315, Elsevier Ltd. (Impact Factor: 2.970)
Ref: www.journals.elsevier.com/computers-and-education , www.sciencedirect.com/science/journal/03601315

 

The Evolving Online Course

"In the digital environment, the faculty member now has a much broader menu of options for course content, increasingly supported by the learning management system being used by his or her institution, which makes it easier to integrate, link and embed third-party content into the course. Some of these options take the more traditional form (such as e-textbooks and journal articles) while others include online assets such as blogs, wikis and RSS feeds. Over the past several years, faculty members have had access to content from various open educational resource repositories, as well as YouTube or iTunesU videos. Added to this list now are MOOCs, which could serve as rich course material sources or pre-requisites, depending on the platform being used. Lastly, the new format for online courses has led to an explosion of student-generated content. Student discussion posts, blogs, tweets, etc. from prior courses could also become a rich set of new content." Chris Proulx, eCornell, Ref.: www.evolllution.com/distance_online_learning/the-evolving-online-course-can-a-course-get-smarter-as-it-ages/

 

"Este mult mai greu să-i înveţi pe studenţi cum să înveţe decât să le predai." Henry Hallett Dale (1875-1968), Premiul Nobel în Psihologie şi Medicină (1936)

 

                         UB 15 ani                    AL. Ioan Cuza UB 1864                    Didactica NOVA

 

 

© 2013-2014, “Didactica Nova”, University of Bucharest
– initiative by Marin Vlada, Olimpius Istrate (CNIV Project) and
Ovidiu  Pânişoară (FPSE)

 

 

Pagină actualizată la 12 Iulie 2013.