© 2013-2014, “Didactica Nova”
"Technology Changes Everything" www.evolllution.com
Course Builder by Google www.google.com

Resurse educaţionale digitale: Actualizarea  programelor  analitice şi  a cursurilor universitare.


PERIOADA DE ÎNSCRIERE: Iunie 2013 – Septembrie 2014

PERIOADA DE EVALUARE: Septembrie – Octombrie 2014

 

SECŢIUNI:

Secţiunea A: MATEMATICĂ şi ŞTIINŢELE NATURII
Secţiunea B: ŞTIINŢE  INGINEREŞTI
Secţiunea C: ŞTIINŢE SOCIALE, UMANISTE, JURIDICEPREMIEREA:

24 octombrie 2014, Sesiunea plenară a Conferinţelor  CNIV şi ICVL (http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu) desfăşurată la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 

News

CONCURSUL "DIDACTICA NOVA"

Curriculum academic inovativ: Conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale. Metode didactice şi instrumente tehnologice adecvate generaţiei tinerilor studenţi

Concurs dedicat aniversării a 150 de ani  de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 2014

ANUNŢ: Rezultatele Concursului se amână în OCTOMBRIE 2017 - Înscrierile la contribuţii vor continua

A Framework for 21st Century Learning

21ST-CENTURY SKILLS

In a digital world - The Partnership for 21st Century Learning
1. The Partnership for 21st Century Skills - http://www.p21.org/;
2. A Framework for 21st Century Learning - www.p21.org/ (pdf)
3. ATC21S: Assessment & Teaching of 21s Century Skills - atc21s.org/.

25 Noiembrie 2015

EU: Education and Training Monitor 2015. EU targets for 2020
- “Exploiting the full potential of technology to improve learning is a growing priority in Member States and HEIs, and is often promoted at national or regional level, in particular where HEIs are publicly funded and perceived to have public interest. However, MOOCs are still not widespread and seem to mainly attract participants that are in some way affiliated with higher education already. In addition, MOOCs face difficulties in adapting to recognised systems for accreditation of learning, which could be an obstacle to their wider uptake. Still, MOOCs and similar models for online learning continue to increase in numbers, to change structure, to develop pedagogies and to shift target audiences.”.
- "A recent survey of HEIs explored the offer of MOOCs in five Member States, showing clear disparities between them. In FR, ES and UK, the proportion of universities that are offering MOOCs is similar and relatively high (around 35%), compared to DE and PL at 12.0% and 7.5% respectively. However, both FR and PL stand out where the planning of future MOOCs is concerned; respectively 26.0% and 24.6% of HEIs plan to offer MOOCs in the near future" - http://ec.europa.eu/education

25 Februarie 2015

Programele și manualele școlare trebuie cunoscute, înțelese și aplicate!
- “Programele școlare nu sunt un scop în sine, ele devin literă moartă dacă nu ajung să fie citite, înțelese și aplicate la clasă. Până la urmă ce se întâmplă la clasă e cel mai important, e fundamental. La clasă, profesorul e ministrul învățământului. Ceea ce face el acolo este adevărata măsură a schimbărilor din sistem. Tu poți să vii cu schimbări extraordinare dacă un profesor nu le înțelege, nu le aplică sau nu vrea să le aplice, totul e egal cu zero. Dar, ca profesorul să ajungă să facă lucrurile acestea, are nevoie de trei lucruri: să le cunoască (şi poate să ajungă să le cunoască şi singur pentru că nu sunt ținute în sertar, sunt publice şi promovate), să le înţeleagă (şi aici vine zona de formare, pentru că e posibil ca în anumite momente să intuiască nişte lucuri, altă dată nu), şi fundamental a treia condiţie este că are nevoie de sprijin să le aplice la clasă cât mai eficent. Iar aici, iarăși e vorba de un univers întreg sprijin din partea şcolii, sprijin din partea directorului, din partea părinţilor, din partea autorităților locale, din partea ONG-urilor, toți factorii ar trebui să contribuie ca profesorul acela să dea ce are mai bun”. Ciprian Fartușnic, director, Institutul Național de Științe ale Educației - http://www.evz.ro

04 Ianuarie 2015

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior
- Ministrul Educaţiei a aprobat noua metodologie de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în RNCIS: http://www.edumanager.ro
- Instituţia abilitată să valideze noile calificări este Autoritatea Naţională pentru Calificări (www.anc.edu.ro), iar universităţile care nu au înregistrate în RNCIS informaţiile privind calificările de nivel universitar au obligaţia de a depune dosarele, în vederea înscrierii lor gratuite, până la data de 31 decembrie 2015.
- Căutare calificări universitare: http://www.rncis.ro
- Competențe profesionale şi/sau transversale comune domeniilor de studiu (nivel Licenţă): http://www.rncis.ro
-EX.: Informatică aplicată: http://www.rncis.ro
- ANC: Autoritatea Națională pentru Calificări - http://www.anc.edu.ro/
- Registrului Naţional al Calificărilor din Invătamântul Superior - RNCIS - este o aplicaţie informatică organizată sub forma unei baze de date naţionale ce va cuprinde toate calificările acordate de instituţiile de invăţământ superior din România, constituind un instrument de lucru pentru universităţi, studenţi, parteneri sociali.

27 Noiembrie 2014

Creşterea calităţii proceselor de învăţare în familie, în şcoală, în corporaţii sau oriunde altundeva - Prof. univ. dr. Lucian Ciolan
- "Educaţia şi învăţarea nu sunt doar treaba şcolii. Educaţia e treaba tuturor, pentru că o Romanie educată se construieşte în familie, la şcoală, în universitate, dar şi la locul de muncă, în activităţile de învăţare permanentă sau în orice loc şi context care poate contribui la o învăţare de calitate. Colecţia "Educaţie şi formare" a apărut ca urmare a convingerii că pasul cel mai important în creşterea calităţii proceselor de învăţare în familie, în şcoală, în corporaţii sau oriunde altundeva, este asigurarea unui suport ştiinţific şi metodologic solid, relevant şi actual." - Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, coordonatorul colecţiei "Educaţie şi formare" de la Editura TREI.

24 Noiembrie 2014

Învăţarea matematicii cu ajutorul teoriei inteligenţelor multiple - Prof. Vasilescu Irina
- "În anul 1983 a fost lansată teoria Inteligenţelor Multiple (Howard Gardner), care oferă o nouă interpretare a noţiunii de inteligenţă faţă de teoriile psihopedagogice anterioare (Jean Piaget). Astfel, inteligenţa nu mai este vazută ca o trăsătură standardizată, nativă, constantă pe parcursul vieţii şi cuantificabilă (de exemplu, masurabilă prin testele IQ). Gardner afirmă că există 8 tipuri de inteligenţă (verbală, logico-matematică, vizual-spaţială, kinestezică, muzical-ritmică, naturalistică, interpersonală şi intrapersonală). Ele coexistă în fiecare individ, dar unul/unele dintre ele sunt dominante la acea persoană. Tipurile de inteligenţă pot fi dezvoltate de-a lungul vieţii şi deseori dezvoltarea unora le amplifică şi pe celelalte. Ele au sediul în zone diferite ale creierului şi pot acţiona simultan sau separat. Din punct de vedere pedagogic, cunoaşterea şi folosirea tipului de inteligenţă al elevilor va eficientiza învăţarea, ştiut fiind că există copii care învaţă mai bine din explicaţii scrise, alţii din diagrame sau imagini, alţii prin acţiune sau lucrând în grup etc. Elevii pot conştientiza modul lor propriu de învăţare şi pot aprecia, de asemenea, modul de învăţare al colegilor, chiar dacă este diferit de al lor." - CNIV 2014, www.scribd.com.

20 Noiembrie 2014

Formalism, evaluare și valoare în educație - Prof. univ. dr. Radu Gologan
- "Sincer să fiu, deși convins că fiecare domeniu are nevoie, pentru sim­pli­ficarea comunicării între specialiști și pentru construirea unor sinapse utile, de termeni bine definiți și la fel acceptați de toți aceștia, cred că ne aflăm în fața unei inflații inacceptabile de limbaj neologic. Și asta din două motive: primul fiind, după părerea mea, acela că aduce extrem de mult material redundant în munca dascălului, în detrimentul pregătirii sale profesionale, și al doilea îndepărtează de context dezideratul principal al educației, și anume valoarea. ... Asistăm în ultimii ani, și am suficiente dovezi că nu suntem singurii pe această planetă, la o creștere masivă a ponderii așa-zisei pregătiri pedagogice a dascălilor, dar nu cu metode con­crete specifice fiecărui domeniu, ci cu aspecte generale și abstracte ce înmulțesc doar paginile lucrărilor științifice din domeniu. Adesea, se consideră că neîncadrarea actului didactic în acest formalism este un atentat la calitatea rezultatului procesului didactic. ... Nu este oare o supraîncărcare dăunătoare procesului didactic dacă profesorul, în loc să își pregătească lecțiile adaptându-le la nivelul clasei, pierde ore întregi în a aduna formale „proiecte didactice” inutile în mare parte?" - www.tribunainvatamantului.ro

10 Noiembrie 2014

Schimbarea trebuie să pornească din universităţi - Juraj Hromkovic
-Cum trebuie predate matematica şi informatica? Textul de faţă este o provocare şi o invitaţie pentru comunitatea ştiinţifică şi didactică din România de a deveni unul dintre pionierii apropierii de o nouă şcoală a viitorului: "Să ne concentrăm mai mult pe geneza noţiunilor (conceptelor) fundamentale ale matematicii. Pentru a le defini a fost nevoie de secole, pentru a demonstra majoritatea teoremelor au fost necesari doar câţiva ani. Fiecare concept nou a făcut posibilă investigarea atâtor lucruri că nicio descoperire nu poate concura cu introducerea unui concept fundamental. Extinderea matematicii ca instrument de cercetare este principala sarcină a matematicii, iar derivarea de noi concepte matematice furnizează cea mai bună imagine a naturii sale reale. Fără aceasta, nimeni nu poate înţelege cu adevărat rolul şi utilitatea sa. Numai dacă înţelegem geneza matematicii ca dezvoltare a unui limbaj al ştiinţei şi ca un instrument de cercetare, putem să o aplicăm curent în toate domeniile vieţii noastre. Predarea matematicii în acest spirit poate schimba complet comportarea membrilor societăţii din jur." - http://c3.cniv.ro/

07 Noiembrie 2014

„Căutând calculatoare în celula biologică”
-„Căutând calculatoare în celula biologică” – discurs de recepţie, acad. Gheorghe Păun: Evoluţia conceptelor de calcul şi de calculator, Pentru a învăţa noi metode şi paradigme de calcul, eventual pentru a construi noi tipuri de calculatoare, „Natura calculează. Şi aşa începe călătoria în lume a ideii de calcul”, THE HUMAN GENOME PROJECT - http://topub.unibuc.ro/ | http://c3.cniv.ro/

27 Octombrie 2014

Cele 3 mari descoperiri după 200 de ani de învățământ
1. Zilnic, elevii/studenţii stau prea mult pe scaun, iar acest lucru devine foarte obositor pentru ei
2. Zilnic, elevii/studenţii stau pasivi şi ascultă aproximativ 90% din durata cursurilor
3. Zilnic, în timpul lecțiilor/cursurilor elevilor/studenţilor li se tot spune să fie atenţi
http://c3.cniv.ro/

20 Octombrie 2014

Utilizarea tehnologiei la clasă: efectul asupra copiilor este uluitor
- "Efectul pe care utilizarea tehnologiei la clasă îl are asupra copiilor este uluitor. În momentul în care sunt întrebaţi cine vrea să vină la calculator să aşeze în ordine nişte numere, toate mânuţele copiilor sunt sus, şi, de fiecare dată când este numit unul, ceilalţi oftează dezamăgiţi." prof. inv. primar Carmen Oncescu, Şcoala „Ion Heliade Rădulescu“ din Bucuresti: http://c3.cniv.ro/

15 Octombrie 2014

Premiera in Romania-MEN a publicat toate manualele digitale de clasele I si a II-a pe manuale.edu.ro
- http://www.manuale.edu.ro/
Portaluri şi platforme web ale facultăţilor şi universităţilor
- "Provocările tehnologiei Web 2.0 determină o răspundere importantă a comunității academice dintr-o universitate/facultate de a se adapta acestora prin perfecționarea profesională continuă și prin cunoașterea și aplicarea TIC (Tehnologiile Informației și Comunicațiilor) în educație și cercetare.": http://c3.cniv.ro/
"În şcoala noastră nu s-a aflat încă ce înseamnă a învăţa " - acad. Solomon Marcus
"Cu excepţiile de rigoare, în şcoala noastră nu s-a aflat încă ce înseamnă a învăţa. Credem că totul revine la a primi cunoştinţe, informaţii, a înmagazina date, nume, citate, procedee, formule, algoritmi, ecuaţii, a fi în stare să le reproduci când ţi se cere, pentru a fi evaluat, şi să le aplici în cazuri standard. Toate acestea iau forma generală a unor reţete, a unor indicaţii, care se folosesc pe bază repetitivă, de memorare. De la această formă superficială de învăţare, necesară uneori, dar departe de a fi suficientă, până la învăţarea reală este o distanţă mare. Învăţarea autentică pleacă de la educarea unei stări de întrebare, de mirare, a nevoii de a căuta un răspuns. Să parcurgi stări fundamentale ale fiinţei umane: nedumerirea, îndoiala, bănuiala, ipoteza, intuiţia, explicaţia, spiritul critic, dreptul şi libertatea de a fi sau nu de acord cu ceea ce ţi se livrează, toate sunt etape fireşti în procesul de înţelegere care trebuie să însoţească însuşirea de cunoştinţe; ele nu merg automat împreună. Oricine ştie din experienţă că noaptea şi ziua alternează; dar câţi pot să şi explice de ce? "Solomon Marcus, academician (www.gandul.info)

12 August 2014

Workshop CNIV 2014 24 octombrie 2014 - "Istoria învățământului românesc de informatică"
- "Calculatorul - mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării": http://c3.cniv.ro/ | http://topub.unibuc.ro | www.agora.ro
Manualelor digitale, un pas necesar spre modernitate
"Introducerea manualelor digitale este un pas necesar spre modernitate, o adaptare a sistemului de învăţământ la lumea tehnologiei şi la ceea ce se întâmplă în mod concret în viaţa generaţiilor actuale de copii. Practic, prin intermediul manualelor digitale, şcoala românească se apropie de elevi şi răspunde mai bine nevoilor şi aşteptărilor acestora. Cea mai mare parte a copiilor trăiesc în era digitală. Este aşadar momentul ca şi şcoala să ofere elevilor instrumente şi metode de învăţare adaptate lumii tehnologice în care ei se află deja. Acest proces de modernizare a sistemului de învăţământ va continua în anii următori. Astfel, odată cu aprobarea noilor programe şcolare pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal, toţi elevii din România vor putea beneficia, treptat, de manuale noi, în format digital.” Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei Naţionale

21 Iulie 2014

Galeria Rectorilor Universităţii din Bucureşti (35 de portrete pe hârtie realizate de artistul plastic Daniela Chirion, şi care sunt expuse pe holul Rectoratului de la Palatul Facultăţii de Drept din Bucureşti) şi pagină web
         

18 Iunie 2014

- Concursul „Didactica Nova” și Conferințele CNIV & ICVL 2014 la Universitatea din București, online: www.tribunainvatamantului.ro

- Facultatea de Chimie-o istorie zbuciumată - http://www.c3.cniv.ro/ | www.agora.ro

- Eratosthenes - Experiment: echipa de elevi condusa de profesorul de matematica Ovidiu Geambazu de la Scoala Gimnaziala Jimbolia a refacut experimentul de masurare a circumferintei Pamantului (INVATARE PE BAZA DE PROIECT-Astronomie, Matematica, eLearning); www.agora.ro

28 Mai 2014

"Sistemul de învăţământ trebuie adaptat la psihologia pe care o au noile generaţii"

- "Noi trebuie să ne adaptăm la copii, nu să-i schimbăm pe ei cum am vrea noi. Ei se dezvoltă într-un anumit sistem tehnologic şi pe acesta trebuie să-l folosim ca să-i captăm. Dar pentru asta trebuie să schimbăm fundamental felul în care desfăşurăm şcoala". Trebuie să-i învăţăm pe elevii noştri să se adapteze. Trebuie să-i obişnuim cu ideea că ceea ce-i învăţăm în secunda asta nu e pentru o sută de ani, nu e pentru toată viaţa lor. Noi ar trebui să găsim calea prin care ei să poată învăţa toată viaţa, pentru că lucrurile se schimbă. Poate că ei o să fie obligaţi să-şi schimbe de două-trei ori meseria în timpul vieţii." Prof. dr. Gheorghe M. Ştefan, fost ministru al învăţământului (1990-1991), online: http://mvlada.blogspot.ro

20 Mai 2014

UB - 150 de ani de educaţie şi de cercetare

- Concursul „Didactica Nova” la Universitatea din Bucureşti - 150 de ani de educaţie şi de cercetare: http://www.agora.ro.ro

loago 150 ani UB

13 Mai 2014

Compatibilizarea programelor de studii - UB

- Plan operational 2014 - UB: "Planul operaţional 2014 la Universitatea din Bucureşti cuprinde ca plan de implementare şi “Compatibilizarea programelor de studii”, şi anume redefiniri curriculare – fişele curriculare, planurile de învăţământ în corespondenţă cu normele ARACIS, cu profilele RNCIS şi cu noile criterii de evaluare stabilite de către Senatul Universităţii din Bucureşti (aplicabile noilor programe de studii)." Programe_si_strategii_proprii - http://www.unibuc.ro

8 Mai 2014

Tribuna învăţământului

- O nouă „REFORMĂ” a manualelor şcolare ?: "Dezbaterea actuală pe tema lansată de minister, care vizează elaborarea unor noi manuale şcolare – „manualele digitale”, ar trebuie să fie centrată asupra problemei esenţiale a relaţiei dintre programele şcolare şi manualele şcolare. Rezolvarea sa depinde însă de reconstrucţia planului de învăţământ, în cadrul unei noi structuri de organizare a sistemului de învăţământ, pe baza unor noi finalităţi macrostructurale (scopuri generale), proiectate şi promovate ca direcţii strategice de dezvoltare a educaţiei" Prof. univ. dr. Sorin Cistea - www.tribunainvatamantului.ro

- Luând pulsul şcolii: "Cea mai bună strategie în învăţare este suspiciunea şi adevăratul respect faţă de profesor este perfect compatibil cu această atitudine critică" Acad. Solomon Marcus - www.tribunainvatamantului.ro

- Este nevoie de implicare. Matematica pentru elevi trebuie regândită: "Modelele vechi de învăţare la toate nivelurile au rămas aproape neschimbate, deşi au existat modalităţi de schimbare, modelele vechi utilizate la evaluarea elevilor şi studenţilor au suferit mici schimbări, dar au condus la „fenomenul copiatului”, fenomen nociv pentru dezvoltarea armonioasă a unei societăţi." Conf. dr. Marin Vlada - www.tribunainvatamantului.ro

28 Martie 2014

"Şcoala are misiunea dificilă de a se reinventa: Şcoala viitorului înseamnă să uiţi că există metodologia predării"

Tehnologiile care revoluționează cunoașterea: "Cu Augmented Reality, cu ajutorul manualelor digitale şi a conţinutului interactiv pluridisciplinar, accesate pe dispozitive multi-touch, tablete sau în tehnologie 3D, şcoala poate surmonta decalajul existent în acest moment între lumea digitală, în care copiii stăpânesc comunicarea" - www.marketwatch.ro | www.siveco.ro | www.realitatea.net

17 Martie 2014

The Global Education & Skills Forum 2014: Exchanging Our Vision: Employment, Education, and Equity

"The future strength of nations and corporations alike, after all, depends profoundly on the education that their future leaders receive today. So, just as demand for quality education is created across both public and private sectors, each are equally obliged to contribute knowledge, resources and expertise to the fulfilment of that demand. The forum invites heads of government to meet with business leaders with a view to strengthening ties and further engaging the private sector in the field of education. Through such engagement, it is hoped, we can begin working more effectively towards a better-educated and more equitable society on a worldwide scale." - https://educationandskillsforum.org | GESF Speakers

11 Martie 2014

Starea învăţământului românesc

Matematica pentru elevi trebuie regândită! E nevoie de implicare! - http://c3.cniv.ro | http://www.agora.ro

14 Februarie 2014

Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti

Demararea proiectului Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti - http://150.unibuc.ro/

Laboratoare virtuale: http://escoala.edu.ro - portal destinat educaţiei preuniversitare, ce pune la dispoziţia elevilor laboratoare virtuale interactive pentru chimie, fizică şi biologie | http://scolispeciale.edu.ro - portal dedicat educaţiei speciale, ce cuprinde lecţii interactive multimedia bazate pe experimente, simulări, clipuri video şi alte resurse multimedia, adaptate elevilor cu nevoi speciale

21 Ianuarie 2014

Jan 22-25, 2014 - BETT Excel London "Powering Learning"

BETT Excel London "Powering Learning" - Product & Exhibitors. Technology in Higher Education, 26 Seminars: "An overview of the impact of technology on learning in Higher Education", "Changing the Learning Landscape Case Study: Preparing Higher Education for the Digital Age", "Case Study - Students to drive change: Utilising your students’ knowledge and experience to develop and implement cost effective technology solutions", ... - http://www.bettshow.com

15 Ianuarie 2014

„Search, find and engage”: Scientix – platformă colaborativă a profesorilor din Europa

"Schimbarea sistemelor educaţionale europene fragmentate şi greoaie necesită eforturi susţinute pe termen lung şi implicarea tuturor părţilor interesate la toate nivelurile: profesorii trebuie să fie pregătiţi şi sprijiniţi, factorii de decizie trebuie să definească şi să aplice modificări în programele de învăţământ, metodologiile şi practicile de evaluare, părinţii trebuie să înţeleagă şi să sprijine nevoia de schimbare, iar universităţile, mediul de afaceri, actorii implicaţi în educaţia informală şi societatea civilă trebuie să joace de asemenea un rol în scopul de a face educaţia ştiinţifică mai semnificativă şi legată de societate" - I. Vasilescu, http://www.elearning.ro

5 Decembrie 2013

Idei inovatoare şi pionierii Internetului

"Apariţia şi dezvoltarea sistemului Internet s-a realizat prin cercetări şi rezultate în cadrul proiectului militar ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), de la Departamentul Militar al Apărării al SUA, desfăşurat în perioada 1962-1975, şi care a condus la prima reţea de calculatoare ce a implementat „packet switching” şi noul protocol TCP. Ideile care au dat naştere la crearea sistemului Internet au fost gândite de oameni ca Vannevar Bus (1890-1974), Joseph Carl Robnett Licklider (1915-1990), Larry Roberts, Paul Baran, Douglas Engelbart (1925-2013), Vint Cerf, Robert Kahn, Ted Nelson, Tim Berners-Lee, Marc Andreesen, Linus Torvalds, consideraţi ca pionieri ai Internetului." - M. Vlada, http://www.elearning.ro , CNIV România

 

12 Noiembrie 2013

România vs. Marea Britanie - diferenţa de mentalitate academică

"Cred că diferenţa fundamentală este legată de scopul şi finalitatea în sine a studiilor academice. Cu alte cuvinte, de ce mergem la facultate? În Romănia scopul pare a fi ca studenţii să acumuleze un bagaj de cunoştinţe care sunt fie transmise direct de profesori prin cursuri, fie provin în general din cărţi. În acest mod de studiu se pierd analiza critică, sinteza şi gândirea independentă în interpretarea acestor cunoştinţe. Studenţii ajung s 'înveţe' anumite lucruri, însă nu ştiu exact de unde provin aceste cunoştinţe şi idei, şi prin urmare le este greu să le analizele critic şi independent, să înţeleagă care sunt punctele lor slabe şi forte. La Oxford se pune foarte mare accent pe gândirea critică, pe interpretarea şi formarea proprilor idei. De exemplu, în mod frecvent studenţii au de pregătit o anumită temă despre care citesc singuri şi despre care scriu un eseu. Acest eseu este ulterior discutat împreună cu colegii şi cu profesorul. Astfel studenţii învaţă să analizeze datele, să le interpreteze şi să tragă singuri concluziile. Fără îndoială în acest proces pe lângă stimularea găndirii independente sunt dobândite şi foarte multe cunoştinţe", Andrei Ilie, absolvent al University of Oxford (Marea Britanie) - http://www.ziare.com

 

11 Noiembrie 2013

Profesorii, ca piloni ai educației, trebuie să fie implicați și activi în reformarea sistemului și modul în care avansează acesta.

Beneficiile integrării tehnologiei în metode de predare și a variilor tehnologii disponibile: "În zilele noastre există foarte multe forme de tehnologie, majoritatea studenților au un laptop, telefon, un cont de Skype etc, dar cel mai important este ca pedagogia și conținutul academic să fie integrate în tehnologie. Cel mai eficient sistem este un hibrid între cele două sisteme: sistemul tradițional de predare și e-learning.", James Garner Ptaszynski, Senior Director, World Wide Higher Education – Microsoft - http://topub.unibuc.ro/

"For faculty, competency-based education is especially threatening because it changes the structure of their work. Instead of being the ‘sage on the stage,’ as the trite saying goes, faculty become ‘guides on the side.’ They no longer need to spend time each day standing in front of groups of students, teaching to a common denominator and repeating the same material semester in and semester out. In competency-based programs, faculty focus on assessing student mastery and on providing individualized support and tutoring as students work to learn what they need to know. Although faculty remain central in competency-based programs, their roles change and, for many, that change can be unsettling." Challenges to Change and Innovation in Higher Education By David Schejbal- www.evolllution.com

„Toată lumea ştie că tabletele vor transforma educaţia. Însă acest lucru nu s-a întâmplat încă. Aceste tablete au devenit produse mainstream pentru consumatorii de rând, pentru că sunt cool, însă ele nu sunt încă mainstream în clase“. Marc Andreessen, investitor Kno/Intel. - http://adevarul.ro/tech/

31 Octombrie 2013

Future Communities//Open Innovation Fair – inovație și tehnologie pentru comunitate

București, 30 oct. - 1 nov. 2013. Future Communities//Open Innovation Fair, primul târg de inovație prin tehnologie pentru dezvoltarea comunităților din România, și-a deschis azi porțile către publicul larg. Timp de trei zile, tineri inventatori, antreprenori, reprezentanți ai domeniului public și privat și societății civile vor prezenta idei, soluții și tehnologii implementate la nivel local sau regional sau la nivel de concept - http://www.agora.ro

29 Octombrie 2013

Facultatea de Litere a Universității din București - 150 de ani de tradiție şi excelenţă academică

Luni, 4 noiembrie 2013, Facultatea de Litere a Universității din București deschide seria manifestărilor culturale prin care aniversează un secol și jumătate de prestigioasă tradiție filologică.- http://media.unibuc.ro/

17 Octombrie 2013

„Pregătim tinerii să lucreze în locuri de muncă ce astăzi nu există, cu tehnologii neinventate încă”

"Învăţarea colaborativă asistată de cele mai recente tehnologii informatice, aşa cum este şi tehnologia Multitouch, reprezintă una dintre cele mai promiţătoare inovaţii în procesul de predare/învăţare. Elevii sunt încurajați să lucreze în echipă, să combine cunoştinţe din mai multe discipline. Devin interesați de ceea ce fac, sunt dispuși să petreacă mult timp studiind materiile conexe proiectului lor. Brusc, sunt pasionați de școală." Radu Jugureanu, eContent Department Manager - http://www.agora.ro 

 

27 Septembrie 2013

A new initiative by European Commission: "Opening up Education"

- Învăţământul superior se confruntă cu o provocare în domeniul informatic: în contextul în care numărul studenţilor din UE va creşte în mod semnificativ în următorul deceniu, universităţile trebuie să-şi adapteze metodele tradiţionale de predare şi să ofere o combinaţie de posibilităţi de învăţare - faţă-în-faţă şi online, cum ar fi MOOCs (Massive Open Online Courses - cursuri online deschise şi în masă), care permit oricărei persoane să aibă acces la educaţie oriunde, oricând şi prin intermediul oricărui dispozitiv -, însă, multe universităţi nu sunt pregătite pentru această schimbare.

Source: http://ec.europa.eu/education/news/20130925_en.htmhttp://www.openeducationeuropa.eu/en/?

 

26 Septembrie 2013

Raport UE - Plan pentru informatizarea şcolillor din UE; The gateway to European innovative learning

- UE, 26 sept. 2013: Commission launches "Opening up Education" to boost innovation and digital skills in schools and universities: http://www.openeducationeuropa.eu/en/?

- "Cadrul învăţământului se schimbă în mod dramatic, de la şcoală la universitate şi dincolo de aceasta: învăţământul deschis bazat pe tehnologie va fi în curând 'imperativ', nu doar 'binevenit', pentru toate vârstele. Trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a asigura faptul că în special tinerii deţin competenţele informatice de care au nevoie pentru viitorul lor. Nu este suficient să înţelegem modul în care se utilizează o aplicaţie sau un program; avem nevoie de tineri care pot să-şi creeze propriile programe. 'Deschiderea educaţiei' are menirea de a deschide minţile către noi metode de învăţare, astfel încât oamenii să aibă şanse mai mari de a găsi un loc de muncă, de a fi mai creativi, mai inovatori şi de a avea abilităţi antreprenoriale". Comisarul european pentru educaţie, Androulla Vassiliou. Sursa: http://adevarul.ro/

 

18 Septembrie 2013

învăţământ - fonduri structurale pentru următorul exerciţiu bugetar al UE 2014-2020

- Ministerul Educaţiei lucrează la un proiect privind digitalizarea şcolilor: www.edumanager.ro ; "Cea mai costisitoare este această infrastructură digitală - echipamentele. Eu cred că în 4-5 ani nu o să recunoaştem clasa pentru că asistăm după mulţi ani la o schimbare fundamentală de filozofie a clasei" ministrul Remus Pricopie.

 

31 August 2013

Către un învăţământ superior modern: Profesor vs. Student

- Integrarea absolvenţilor din învăţământul superior în domeniile şi activităţile dinamice din piaţa muncii : www.agora.ro/ , http://www.elearning.ro/

- 29 august 2013, Conferinţă aniversară, Facultatea de Matematică şi Informatică la 150 de ani : http://mvlada.blogspot.ro/

 

16 August 2013

Prima dată în lume (2005): Obiectul 24-cell din spaţiul 4D (structura 3D "Octacube")

- Prima dată în lume: Obiectul 24-cell din spaţiul 4D (structura 3D "Octacube") conceput şi proiectat de dr. Adrian Ocneanu, matematician de origine română: www.c3.cniv.ro/

 

12 August 2013

Out of Our Minds: Learning to be Creative by Sir Ken Robinson

- "The modern world is the product of ideas, beliefs and values of human imagination and culture have shaped it over centuries." More.

 

12 Iulie 2013

Concursul "Didactica Nova" pe pagina principală www.unibuc.ro 

- Concursul "Didactica Nova" UB - 150 de ani de existenţă : http://www.unibuc.ro | Click pentru : Rectorii UB)

- Varujan Pambuccian: "Toate lucrurile din MATEMATICĂ folosesc la ceva care ține de SUPRAVIEȚUIRE. Exact asta NU se învață la școală" Sursa: http://www.evz.ro | Iniţiativă de creştere a interesului elevilor în domeniul ştiinţelor – Concursul Chain Reaction: http://www.chemgeneration.com/ro, http://www.edumanager.ro | Daniel Willingham: Science and Education Blog - www.danielwillingham.com/ 

 

5 Iulie 2013

Comunicat de presă UB: Universitatea din București sărbătorește 149 de ani de la înființare, 4-16 iulie 2013 

- "Pentru anul viitor, Universitatea din București a deschis deja seria de evenimente pe care le pregătește cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţare prin Concursul „Didactica Nova”, care are ca temă dezvoltarea unui curriculum academic inovativ: conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor university digitale. Cursurile universitare digitale vor avea o nouă concepţie prin metode didactice şi pedagogice adecvate generaţiei de tineri." - http://media.unibuc.ro/ 

 

1 Iulie 2013

Banner "Didactica-Nova" 300x250 px

-Banner publicitar "Didactica-Nova" pe agora.ro (coloana 3) - http://www.agora.ro (Link)  

 

21 Iunie 2013

Universitatea Tehnică a Moldovei - partener/colaborare la Concursul "Didactica Nova"

- Universitatea Tehnică a Moldovei  - http://www.utm.md (Link)

 

20 Iunie 2013

Raportul UE „Strategy University 2015“: Consolidarea unor parteneriate între învăţământul superior, întreprinderi şi sectorul cercetării

- "Rolul predării în definirea meritului academic are nevoie de un accent şi de o recunoaştere mai puternice, în special în termeni de carieră. Sunt total de acord cu propunerea ca toate cadrele didactice din învăţământul superior să fie învăţate cum să predea." Androulla Vassiliou, Comisarul european pentru educaţie.
Ref. : Sinteza - Raportul UE „Strategy University 2015“ -
Fisier de tip .pdf !Raportul-UE-2015

 

19 Iunie 2013

Şcoala românească – încotro?, "Modelul şcolii de azi este respins de elevi: Când profesorul scrie la tablă, stă cu spatele la elevi!"

- Politicile educaţionale au nevoie de legitimitate, iar aceasta se obţine doar prin DIALOG şi CONSULTARE. Modelele vechi de învăţare la toate nivelele au rămas aproape neschimbate, deşi au existat modalităţi de schimbare, modelele vechi utilizate la evaluarea elevilor şi studenţilor au suferit mici schimbări, dar au condus la “fenomenul copiatului”, fenomen nociv pentru dezvoltarea armonioasă a unei societăţi. Cine trebuia să se îngrijească de starea învăţămantului românesc? Unde sunt politicile educaţionale coerente şi eficiente pentru un învăţământ modern şi flexibil? Avem nevoie de o şcoală modernă şi eficientă, de descali performanţi şi elevi motivaţi. Voci au existat mereu, dar nu au fost luate în seamă. Sursa: http://www.elearning.ro

 

17 Iunie 2013

"Şcoala viitorului": eLearning=Smart Learning=Learning, de la învăţare prin memorare la învăţare prin experiment

- Şcoala trebuie să se adapteze. Există modelul clasic de învăţământ bazat pe un corp de cunoştinţe relativ static care este folosit de generaţii, sub autoritatea magistrală a profesorului care trebuie ascultat. Modelul acesta e respins de elevii digitali de azi. Când profesorul scrie la tablă, stă cu spatele la elevi! Lecțiile interactive îl eliberează de această rutină de transcriere, îi permit să-și petreacă timpul din clasă interacționând cu elevii, cu fața la ei, descoperind cunoașterea împreună. Florin Ilia, Absolvent al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică. Sursa: http://www.agora.ro

14 Iunie 2013

"Clasa viitorului" - program "1:1 e-Learning" (un copil – un calculator; un profesor – un calculator) în şcolile din ţară, până în 2015

- Modul de funcţionare a conceptului de "Educație 1:1" în şcoală a fost prezentat în expoziţia "Clasa viitorului", unde au fost expuse echipamente digitale special concepute pentru elevi şi profesori, table interactive şi manuale digitale, toate conectate la Internet. Soluţiile de 1:1 e-Learning sunt dezvoltate de companii de IT din Europa Centrală şi de Est. Protocol de Colaborare Intel şi Guvernul României, http://www.elearning.ro. Sursa: http://www.agora.ro

 

07 Iunie 2013

Proiecte naţionale strategice-utilizarea IT&C în procesul didactic 

- Prezenţa calcula­torului în actul educational trebuie să aibă doar un caracter complementar. Trebuie să fie un instrument didactic ca oricare altul, dar conectat la dinamica tehnologică a vremurilor. Rolul conţinuturilor educaţionale - acele informaţii la care putem avea acces mult mai rapid prin utilizarea calculatorului şi pe care le putem transforma în cunoaştere - este însă determinant pentru domeniul cognitiv. Determinant însă doar pe o direcţie. Şi nu în mod exclusiv. Cunoaşterea este facilitată în proporţie foarte mare de către profesor care mai are în sarcină şi celălalt domeniu esenţial al unei formări armonioase: domeniul afectiv. Aşadar, recomandarea tuturor experţilor în educaţie se rezumă la caracterul complementar al utilizării IT&C în procesul didactic. Şi cu siguranţă nu cred că vom apuca timpurile în care profesorul să dispară din ecuaţia şcolii, chiar dacă vorbim din ce în ce mai mult de avantajele tehnologiei, de laboratoare virtuale, de învăţarea colaborativă asigurată de tehnologia Multitouch, de Augmented Reality. Vreau să spun că odată cu apariția internetului toate subsistemele sociale au marcat sfârșitul postmodernismului, cu o singură excepție: sistemele educaționale. ... Obiectivele educaţionale, aşa cum au fost definite în taxonomia lui Benjamin Bloom şi Lorin Anderson, sunt a cunoaşte, a înţelege, a aplica, a analiza, a sintetiza, a evalua, a crea. După Anderson, <învăţarea care are sens le oferă elevilor cunoştinţele şi procesele cognitive de care au nevoie pentru a putea rezolva probleme>." Prof. Radu Jugureanu, Sursa: http://www.curentul.ro 

 

05 Iunie 2013

Lansarea Concursului "DIDACTICA NOVA"
-  Lansarea concursului „Didactica Nova” 2013/2014 la Universitatea din Bucureşti – 150 de ani de existenţă: http://topub.unibuc.ro/ , http://www.elearning.ro/
-  Universitatea din Bucureşti a lansat Concursul “Didactica Nova” 2013/2014 - 150 de ani de existenţă:
http://www.agora.ro 

 

04 Iunie 2013

CONCURSUL "DIDACTICA NOVA" pe site-ul FPSE
-
  http://www.fpse.unibuc.ro/ ; Anul 2014 - 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti
-  Dascali.ro – Manuale digitale pentru sistemul românesc de învă
țământ. Interviu cu Dr. Olimpius Istrate: http://www.descali.ro/, http://www.elearning.ro/ 

 

30 Mai 2013

Conferintele de eLearning CNIV si ICVL 2013 „Towards a Knowledge Society”
http://topub.unibuc.ro/ ; http://www.agora.ro/ ; http://eduvision.ro/

27 Mai 2013

Manualul digital – perspectiva pedagogică
- Prof. univ. dr. Constantin Cucoş, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi : http://www.constantincucos.ro ;
- "Învățarea prin intermediul manualelor digitale favorizează structurile metacognitive, competențele de asociere și de integrare a cunoștințelor, pe orizontală sau verticală, intra sau interdisciplinare. Transcodarea digitală presupune operațiuni suplimentare, specializate – atât din perspectivă didactică, cât și informatică – și este asigurată de echipe de specialiști care trebuie să cuprindă, cel puțin, pedagogul, psihologul, expertul în comunicare, dezvoltatorul software și, eventual, designerul, pentru că trăim într-o lume în care formele, înfățișarea reușesc să potențeze ori să compromită conținuturile."

 

21 Mai 2013

Manuale şcolare destinate clasei I
- PROIECT - Specificații tehnice pentru manualele şcolare destinate clasei I - Document aflat în dezbatere publică. : http://www.edu.ro/ ;
- "Manualele în variantă digitală reprezintă o abordare nouă în implementarea componentei TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare. Ministerul Educaţiei Naţionale va aprecia implementări inovative, care să respecte ultimele convenţii folosite în implementarea soluţiilor de conţinut multimedia interactiv, reprezentat în acest caz de manualele în variantă digitală. Manualele în variantă digitală trebuie să îmbogăţească procesul educaţional cu activităţi multimedia interactive. Varianta digitală a manualului şcolar trebuie să fie similară variantei tipărite a acestuia, prin respectarea conţinutului ştiinţific, ordinii temelor, stilului grafic şi aşezării în pagină. Ilustraţiile care se regăsesc în varianta digitală a manualului şcolar şi sarcinile de lucru definite în vederea formării/dezvoltării competenţelor trebuie să creeze activităţi multimedia interactive de învăţare (AMII). Manualul în variantă digitală are exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care prin utilizare aduc un plus de profit cognitiv. Manualele în variantă digitală trebuie să fie utilizabile atât în procesul de predare-învățare-evaluare, cât și în mod individual."

 

18 Mai 2013

Spiru Haret omagiat de Academia Română
- Sesiunea ştiinţifică "Spiru Haret (1851-1912), triumful pedagogiei româneşti": http://www.acad.ro/ ; http://www.n24plus.ro/ ; http://mvlada.blogspot.ro
- Spiru Haret este primul român care a obţinut doctoratul în matematică la Paris, în anul 1878, cu o teză care studia modelul matematic al mişcării corpurilor cereşti (“Despre invariabilitatea axelor mari ale orbitelor planetare”), teză care l-a făcut imediat celebru în viaţa ştiinţifică a lumii.
- "Este semnificativ pentru toată istoria poporului român. Spiru Haret este cel care a modificat mentalitatea pedagogică a românilor. Suntem altfel, după Spiru Haret." Ion Negreţ, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti.

 

14 Mai 2013

Cniv România: Definiţii
CNIV România – definiţii pentru manuale digitale şi resurse universitare digitale: http://c3.cniv.ro/ ; http://www.agora.ro ; http://eduvision.ro/ 

 

9 Mai 2013

Manuale digitale şi resurse universitare digitale
1. Vlada, Marin (2013) Manuale digitale şi resurse universitare digitale – întrebări şi definiţii , În: Elearning.Romania (ISSN 2247-9007), Online: elearning.ro/manuale-digitale-si-resurse-universitare-digitale;
2. Olimpius Istrate (2013)
Manuale digitale sau Cum migrăm către un mediu educațional avansat tehnologic. Ce așteptări avem astăzi de la un program de implementare a manualelor electronice?. În: Elearning.Romania (ISSN 2247-9007) Nr. 89/2013. București: Institutul pentru Educație. Online: www.elearning.ro/arhiva/89
3. Ghid pentru utilizarea resurselor educaţionale deschise (OER) în învăţământul superior, În: Elearning.Romania (ISSN 2247-9007) – http://www.elearning.ro/ghid-pentru-utilizarea-resurselor-educationale-deschise-oer-in-invatamantul-superior

8 Mai 2013

In a digital world - The Partnership for 21st Century Learning
1. The Partnership for 21st Century Skills - http://www.p21.org/;
2. A Framework for 21st Century Learning - http://www.p21.org/storage/documents (pdf)
3. ATC21S: Assessment & Teaching of 21s Century Skills - http://atc21s.org/. In January 2009, Cisco, Intel and Microsoft announced they would join forces to sponsor ATC21S as a collaborative research project to accelerate education reform

17 Aprilie 2013

- Manuale digitale pe PC Tablet. Primele manuale digitale pentru elevii claselor I - XII realizate de SIVECO Romania (Abecedarul, Istoria, Fizica şi Geografia); Ref.: Conferinţa ZF Mobilio, 15-16 Aprilie 2013;  http://www.agora.ro/; video: http://adevarul.ro/educatie/ (primul manual digital de istorie pentru învăţământul preuniversitar)

 

15 Aprilie 2013

- Course Builder by Google (software and technology). As of 21 March 2013, Course Builder 1.3.1 is now available: http://code.google.com/p/course-builder/;

- "Course Builder is our experimental first step in the world of online education. It packages the software and technology we used to build our Power Searching with Google online course." Google

 

11 Aprilie 2013

- Evolllution.com - Autonomous Learning and the Future of Higher Education by David Staley, The Ohio State University: www.evolllution.com/opinions/autonomous-learning-future-higher-education/;

- The Evolving Online Course: Can a Course Get Smarter As It Ages? By Chris Proulx, eCornell: www.evolllution.com/distance_online_learning/the-evolving-online-course-can-a-course-get-smarter-as-it-ages/

- EDUCAUSE - EDUCAUSE is a nonprofit association whose mission is to advance higher education through the use of information technology: http://www.educause.edu/

10 Aprilie 2013

The Digital University and the Future of Higher Education (Frank Bryce McCluskey, Melanie Lynn Winter, The Idea of the Digital University, 2012): www.ipsonet.org/conferences/workshops ; "By going back to the works of such thinkers as Aristotle, Kant and Newman, the authors show how the essence of the university can not only survive but also thrive in the new digital age."

 

 

4 Aprilie 2013

Massachusetts Institute of Technology (MIT) OpenCourseWare | Free Online Course Materials: http://ocw.mit.edu/courses/

The Future of Online Education For anyone, anywhere, anytime: Explore free courses from edX universities - https://www.edx.org/28 Martie 2013


Manual digital realizat în România destinat elevilor din clasele III-VII "Lecţia verde – Creează-ţi mediul!" (aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale) http://www.lectiaverde.ro/  [se poate descărca gratuit pe iPad, cu iBooks.]

“Lecţia verde – Creează-ţi mediul!”, un manual digital realizat în România şi destinat elevilor din clasele III-VII, a fost lansat miercuri de Ministerul Educaţiei Naţionale şi compania Holcim România.
Ref.:  http://www.elearning.ro/un-nou-manual-digital-lectia-verde-creeaza-ti-mediul25 Martie 2013


Zilele Academice IBM pentru Universităţile din România în 2013 - http://www.agora.ro/stire/zilele-academice-ibm-pentru-universitatile-din-romania-2013

 

13 martie 2013


CIO Council organizează prima Conferință Națională a managerilor de IT din România: “The future of IT, the future of profession” - http://www.ciocouncil.ro/ , http://www.agora.ro/stire/peste-250-de-manageri-it-s-au-reunit-la-conferin-a-future-it-future-profession


4 Martie 2013

Abordarile inovatoare în eLearning inițiate de Ministerul Educației Naționale din Romania sunt recunoscute la nivel internațional - http://www.elearning.ro/abordarile-inovatoare-in-elearning-sunt-recunoscute

 

28 Februarie 2013

Job: E-Learning Instructional Designer - http://www.elearning.ro/job-e-learning-instructional-designer

 

25 Februarie 2013

Învăţământ la distanţă de pe iPad la universităţile britanice - http://www.elearning.ro/invatamant-la-distanta-de-pe-ipad-la-universitatile-britanice

 

"Este mult mai greu să-i înveţi pe studenţi cum să înveţe decât să le predai." Henry Hallett Dale (1875-1968), Premiul Nobel în Psihologie şi Medicină (1936)

 

                         UB 15 ani                    AL. Ioan Cuza UB  1864                    Didactica NOVA

 

 

© 2013-2014, “Didactica Nova”, University of Bucharest
– initiative by Marin Vlada, Olimpius Istrate (CNIV Project) and
Ovidiu  Pânişoară (FPSE)

 

Pagină actualizată la 25 Noiembrie 2015.