© 2013-2014, “Didactica Nova”
"Technology Changes Everything" www.evolllution.com
Course Builder by Google www.google.com

Resurse educaţionale digitale: Actualizarea  programelor  analitice şi  a cursurilor universitare.


PERIOADA DE ÎNSCRIERE: Iunie 2013 – Septembrie 2014

PERIOADA DE EVALUARE: Septembrie – Octombrie 2014

 

SECŢIUNI:

Secţiunea A: MATEMATICĂ şi ŞTIINŢELE NATURII
Secţiunea B: ŞTIINŢE  INGINEREŞTI
Secţiunea C: ŞTIINŢE SOCIALE, UMANISTE, JURIDICE

 

PREMIEREA:

24 octombrie 2014, Sesiunea plenară a Conferinţelor  CNIV şi ICVL (http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu) desfăşurată la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 

 

Obiective

CONCURSUL "DIDACTICA NOVA"

Curriculum academic inovativ: Conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale. Metode didactice şi instrumente tehnologice adecvate generaţiei tinerilor studenţi

Concurs dedicat aniversării a 150 de ani  de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 2014

 

Educaţia, Cultura şi Tehnologia transformă gândirea şi atitudinea oamenilor. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare superficială. În domeniul educaţiei, şi în special al învăţării şi perfecţionării, apariţia de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei (TIC), obligă pe profesori şi pe specialişti, să se adapteze la aceste schimbări.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Nelson Mandela
"Educaţia este cea mai puternică armă ce poate fi folosită pentru a schimba lumea." Nelson Mandela

 

Obiective


•    Actualizarea programelor analitice si a cursurilor universitare in scopul imbunatatirii metodelor si procesului de predare-invatare
•    Conceperea, proiectarea, elaborarea si promovarea resurselor universitare digitale.
•    Metode didactice si pedagogice adecvate generatiei de tineri implementate in actiuni si demersuri educationale pentru ca studenţii să fie participanţi activi la propriul lor proces de învăţare, pentru ca tehnologia să fie un mediator al unei educaţii de calitate
•    Obtinerea de performata in evaluare periodica a cadrelor didactice si cercetatorilor, o data la maximum 5 ani, atat la nivelul universitatii, cat si la nivel national
•    Suport pentru cadrele didactice si cercetatori in vederea utilizarii in procesul de invatamant a noilor tehnologii si a calculatorului, a metodelor didactice si pedagogice adecvate generatiei de tineri
•    Stimularea si promovarea cadrelor didactice si cercetatorilor in scopul colaborarii si lucrului in echipa in activitatea didactica si de cercetare, in beneficiul studentilor, pentru capacitatea de gandire critice, de rezolvare a problemelor, de integrare eficienta in societate dupa absolvire.

 

Motivatii


1.    cadrele didactice au responsabilitatea “să-si îmbunătăţească activitatea didactică, având mereu în vedere evaluarea rezultatelor învăţării, autonomia studentului, capacitatea lui de gândire critică, de rezolvare a problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după absolvire.” (Art. 40. Carta Universitară UB)
2.    motivarea si stimularea cadrelor didactice in vederea actualizarii programelor analitice si a cursurilor universitare, in scopul imbunatatirii metodelor si procesului de predare-invatare, precum si obtinerii de performata in evaluare periodica, o data la maximum 5 ani, atat la nivelul universitatii, cat si la nivel national.
3.    mobilizarea si determinarea cadrelor didactice in vederea utilizarii in procesul de invatamant a noilor tehnologii si a calculatorului, a metodelor didactice si pedagogice adecvate generatiei de tineri
4.    sunt necesare actiuni si demersuri educationale pentru ca STUDENŢII să fie participanţi activi la propriul lor proces de învăţare, pentru ca TEHNOLOGIA să fie un mediator al unei educaţii de calitate, iar CALCULATORUL să fie un mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării

OBIECTIVE ŞI CERINŢE - Cadrul European al Calificărilor (EQF)

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) - http://www.anc.gov.ro/
Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS)

  • CUNOŞTINŢE
  • ABILITATEA
  • COMPETENŢE (profesionale şi transversale)
Matricea calificarilor - invatamant superior
ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN: PROFESOR vs. STUDENT Comtext formativ  Fisier de tip .pps ! PPT (www.elearning.ro , www.agora.ro)
Concepţia şi elaborarea cursurilor vor ţine seama de obiectivele învăţării prin descriptorii generici definiţi de matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS): 1. cunoaştere, înţelegere şi utilizare a unui limbaj specific; 2. explicare şi interpretare; 3. aplicare şi rezolvare de probleme; 4. reflecţie critică şi constructivă; 5. creativitate şi inovare; 6. autonomie şi responsabilitate; 7. interacţiune socială; 8. dezvoltare personală şi profesională.
Comtext formativ
"Rolul predării în definirea meritului academic are nevoie de un accent şi de o recunoaştere mai puternice, în special în termeni de carieră. Sunt total de acord cu propunerea ca toate cadrele didactice din învăţământul superior să fie învăţate cum să predea." Androulla Vassiliou, Comisarul european pentru educaţie.
Ref. : Sinteza - Raportul UE „Strategy University 2015“ - Fisier de tip .pdf ! Raportul-UE-2015

 

Resurse educaționale deschise și educație digitală - Prioritățile Consiliului Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale

"Într-o eră a schimbărilor rapide în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, aceste resurse reprezintă un instrument popular de promovare a mobilității academice virtuale și a schimbului de cunoștințe, asigurând comunicarea interculturală în educație, având în același timp ca scop dezvoltarea socială durabilă și creșterea economică. Pe această bază, Președinția va apela pentru discuții în cadrul Consiliului cu privire la importanța, valoarea adăugată și provocările legate de resursele educaționale deschise și digitale."

"Educația și formarea au de asemenea o contribuție substanțială în cadrul celorlalte inițiative emblematice, precum Agenda digitală și O Uniune a inovării. Sistemele de educație și formare din Europa trebuie să ofere combinația potrivită de competențe și aptitudini, să asigure un număr suficient de absolvenți din domeniile științei, matematicii și ingineriei, să înzestreze oamenii cu competențele de bază, motivația și capacitatea de a învăța, să încurajeze dezvoltarea de aptitudini transversale, inclusiv cele care permit utilizarea tehnologiilor moderne digitale, să promoveze dezvoltarea durabilă și cetățenia activă și să încurajeze creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial." (Strategia Europa 2020, http://www.edu.ro/index.php/articles/18445)

 

Initiative by Marin Vlada, Olimpius Istrate (CNIV Project) and Ovidiu Pânişoară (FPSE)

© 2013-2014, "Didactica Nova, University of Bucharest

Initiaţiva organizării acestei acţiuni are în vedere motivarea, stimularea şi mobilizarea cadrelor didactice universitare în vederea utilizării în procesul de învăţământ a noilor tehnologii şi a calculatorului, a metodelor didactice şi a instrumentelor tehnologice adecvate generaţiei tinerilor studenți. Obiectivele declarate necesită răspunderi individuale şi colective, acţiuni şi demersuri educaţionale pentru ca studenţii să fie participanţi activi la propriul lor proces de învăţare, pentru ca tehnologia să fie un mediator al unei educaţii de calitate, iar calculatorul să fie un mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării, atât pentru dezvoltare personală, cât și pentru performanță în domeniul de pregătire profesională.

PROCESUL ÎNVĂŢĂRII ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR [Taxonomia Bloom & Anderson – 1956, 2001]
Procesul invatarii

 


 

"Technology Changes Everything" www.evolllution.com

"Our learning environments, correspondingly, will be structured such that students move through a curriculum at a pace determined by them and their abilities. Customizable learning is difficult to manage in traditional face-to-face courses, structured as they are by the clock and the calendar, and the assumption that cohorts move through the material together. Self-paced, customizable, autonomous learning is easiest and best managed through technology." David Staley, The Ohio State University, Ref.: www.evolllution.com/opinions/autonomous-learning-future-higher-education/

In a digital world - The Partnership for 21st Century Learning

The Partnership for 21st Century Skills is a national organization that advocates for 21st century readiness for every student - http://www.p21.org/; The Partnership for 21st Century Skills has developed a vision for student success in the new global economy.

- This Framework describes the skills, knowledge and expertise students must master to succeed in work and life; it is a blend of content knowledge, specific skills, expertise and literacies. 21st Century Studend Outcomes and Support Systems: The 4Cs (Critical thinking and problem solving, Communication, Collaboration, and Creativity and innovation); The 3Rs

A Framework for 21st Century Learning

A Framework for 21st Century Learning

Source: http://www.p21.org/storage/documents/ (pdf), Washington, DC 20001)

ATC21S: Assessment & Teaching of 21s Century Skills - http://atc21s.org/. In January 2009, Cisco, Intel and Microsoft announced they would join forces to sponsor ATC21S as a collaborative research project to accelerate education reform.

- In a digital world, students must be prepared for new technologies and new ways of working. Developing these 21st-century skills in the classroom can transform economies and communities. The success of ATC21S depends on a public and private partnership among governments, educators, academics and industries.

 

Noi paradigme ale filosofiei invatarii - The ELLI Index - Europe 2010

ELLI: European Lifelong Learning Indicators (Published by Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, Germany - www.bertelsmann-stiftung.de).
Evaluare sub egida UNESCO "The ELLI Index - Europe 2010", referitor la calitatea invatamantului pe parcursul intregii vieti. Studiul se face in lumina unei noi paradigme a filosofiei invatarii, cei patru piloni ai oricarui sistem de invatamant:
1.    a invata sa stii (Learning to know),
2.    a invata sa faci (Learning to do),
3.    a invata sa traim impreuna (Learning to live together) si
4.    a invata sa fii (Learning to be - Learning as Personal Growth).

Source:
- http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/en/media/xcms_bst_dms_32077_32078_2.pdf
- Editorial Team: Dr. Ulrich Schoof, André Schleiter, Dr. Miika Blinn, Samuel Simeonov, Monika Diaz, Eva Jacob, Silke Büscher, Daniela Gerlach

Learning - Outcomes and Benefits

Fig 3 - Learning

ELLI Index - Statistical Model

Fig 4- Model

 

"Este mult mai greu să-i înveţi pe studenţi cum să înveţe decât să le predai." Henry Hallett Dale (1875-1968), Premiul Nobel în Psihologie şi Medicină (1936)
"Numărul de noi cariere bazate pe informații este foarte mare astazi, și capacitatea de a ajuta studentii să învețe cum să învețe vor fi critice pentru succesul lor." Dr. Kathleen Scalise, BEAR and University of Oregon, USA , http://atc21s.org

How has the world of the child changed in the last 150 years? It’s hard to imagine any way in which it hasn’t changed. They’re immersed in all kinds of stuff that was unheard of 150 years ago. And yet, if you look at schools today ... they are more similar than dissimilar.” Peter Senge, Director, Center for Organizational Learning, MIT

 

                         UB 15 ani                    AL. Ioan Cuza UB  1864                    Didactica NOVA

 

 

© 2013-2014, “Didactica Nova”, University of Bucharest
– initiative by Marin Vlada, Olimpius Istrate (CNIV Project) and
Ovidiu  Pânişoară (FPSE)

 

Pagină actualizată la 22 Februarie 2016.