© 2013-2014, “Didactica Nova”
"Imaginaţia este sursa tuturor realizărilor umane." Sir Ken Robinson http://sirkenrobinson.com

Book: Out of Our Minds: Learning to be Creative (Wiley/Capstone) By Sir Ken Robinson

Book by Sir ken Robinson

A Conversation with Sir Ken Robinson: How is Technology Transforming Education? http://blogs.adobe.com

 

Inscrieri cursuri digitale - cursuri acceptate

Respingerea unei propuneri poate să conducă la o autoevaluare din partea autorului/autorilor care realizează propunerea, urmată de o nouă propunere.

LISTELE DE ÎNSCRIERI ACCEPTATE: Secţiunea A   |  Secţiunea B   | Secţiunea C

Vă rugăm să vă înscrieţi online: FORMULAR DE INSCRIERE ONLINE *** VĂ DORIM SUCCES! ***

Structura unei propuneri. DESCRIERE CURS: Obiectivul general; Obiectivele specifice; Continut capitole; Repere metodologice; Bibliografie principala.
 • Concepţia şi elaborarea cursurilor vor ţine seama de obiectivele învăţării prin descriptorii generici definiţi de matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS): 1. cunoaştere, înţelegere şi utilizare a unui limbaj specific; 2. explicare şi interpretare; 3. aplicare şi rezolvare de probleme; 4. reflecţie critică şi constructivă; 5. creativitate şi inovare; 6. autonomie şi responsabilitate; 7. interacţiune socială; 8. dezvoltare personală şi profesională.

ÎNSCRIERE: Cadre didactice şi cercetători din universităţi (de stat sau private)

Concursul se adreseaza tuturor cadrelor didactice universitare din toate universitatile din Romania (de stat sau private), si nu numai celor din consortiul "Universitaria". Se cere respectarea regulilor generale ale mediului academic (ex. Codul de Etică al Universității din București).

Cadrele didactice sunt invitate, ca dupa o reflectie asupra tematicii concursului, sa-si propuna un plan de activitate privind:

 • actualizarea programei analitice a unui curs (eventual prin discutii cu alti colegi din departament sau cu alte cadre didactice de la diverse universitati);
 • conceperea, proiectarea si elaborarea cursului universitar digital folosind tehnologii moderne (se recomanda si se vor promova lucrul in echipe de autori si colaborarile interdisciplinare); planul de activitate poate cuprinde perioada IUNIE 2013- SEPTEMBRIE 2014;
 • inscrierea la Concurs si trimiterea formei finale a cursului digital (1-2 capitole sau cursul complet). Detalii : http://www.unibuc.ro/d-nova/Concurs.php

 

ETAPA I - Inscrierea

 • dupa o reflectie asupra tematicii concursului, cadrele didactice universitare pot sa-si propuna un plan de activitate privind a) actualizarea programei analitice a unui curs (eventual prin discutii cu alti colegi din departament sau cu alte cadre didactice de la diverse universitati); b) conceperea, proiectarea si elaborarea cursului universitar digital folosind tehnologii moderne (se recomanda si se vor promova lucrul in echipe de autori si colaborarile interdisciplinare); planul de activitate poate cuprinde perioada IUNIE 2013- SEPTEMBRIE 2014
 • inscrierea la Concurs, chiar daca nu s-au finalizat capitole din cursul propus; perioada de inscriere este IUNIE 2013-SEPTEMBRIE 2014, urmand ca dupa finalizarea majoritatii capitolelor sau a intregului curs, sa se trimita forma finala a cursului (Etapa II); de regula, Lista online cu autorii inscrisi la Concurs poate sa inspire si pe alte cadre didactice ce inca nu s-au inscris la Concurs

 

RECOMANDARI privind structura unei propuneri

DESCRIERE CURS.

 • Obiectivul general: ...
 • Obiectivele specifice: ...
 • Continut capitole: ...
 • Repere metodologice: ...
 • Bibliografie principala: ...
PROCESUL ÎNVĂŢĂRII ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR [Taxonomia Bloom & Anderson – 1956, 2001]
Procesul invatarii

 

PROCESUL DE EVALUARE SI VOTARE ESTE DECLARAT DESCHIS SI TRANSPARENT: Se va publica Lista celor (studenti, profesori, cercetatori) ce isi exprima aprecierea asupra cursurilor analizate, impreuna cu voturile exprimate - LINK

 

LISTELE DE ÎNSCRIERI ACCEPTATE: Secţiunea A   |  Secţiunea B   | Secţiunea C

Vă rugăm să vă înscrieţi online: FORMULAR DE INSCRIERE ONLINE *** VĂ DORIM SUCCES! ***

 

 

 

 

Pagină actualizată la 03 Iulie 2014.