© 2013-2014, “Didactica Nova”
"Imaginaţia este sursa tuturor realizărilor umane." Sir Ken Robinson http://sirkenrobinson.com

Book: Out of Our Minds: Learning to be Creative (Wiley/Capstone) By Sir Ken Robinson

Book by Sir ken Robinson

 

A Conversation with Sir Ken Robinson: How is Technology Transforming Education? http://blogs.adobe.com

 

 

Sectiunea B (stiinte ingineresti) - cursuri acceptate

Respingerea unei propuneri poate să conducă la o autoevaluare din partea autorului/autorilor care realizează propunerea, urmată de o nouă propunere.

Structura unei propuneri. DESCRIERE CURS: Obiectivul general; Obiectivele specifice; Continut capitole; Repere metodologice; Bibliografie principala.

Lista cursurilor digitale ÎNSCRISE

ULTIMA ACTUALIZARE: 29 septembrie 2013


Nr. crt., Autor(i), Titlul cursului, Descriere curs


1. Dorian Nedelcu, prof. univ. dr., Universitatea "Eftimie Murgu" Resita (d.nedelcu[at]uem.ro)

   TITLUL CURSULUI: Proiectare si simulare numerica cu SolidWorks

   DESCRIERE CURS: 1. OBIECTIVE GENERALE: Cursul se adresează studenţilor care desfăşoară activităţi didactice de proiectare asistată de calculator şi specialiştilor din domeniul proiectării în domeniul mecanic, care lucrează cu programul de proiectare asistată SolidWorks.

2. OBIECTIVE SPECIFICE: Cursul nu conţine referinţe teoretice ale comenzilor SolidWorks, ci o suită de aplicaţii, realizate în format tutorial, care acoperă atât partea de generare a geometriei componentelor şi ansamblelor: Basic Design – 3 aplicaţii, cât şi posibilităţile de simulare numerică, disponibile prin intermediul modulelor integrate: Simulation – 9 aplicaţii, Flow – 4 aplicaţii şi Motion – 1 aplicaţie.

3. CONŢINUT CAPITOLE: Aplicaţiile, salvate pe DVD-ul asociat lucrării, au fost realizate utilizând versiunea 2011 a programului SolidWorks, dar aceasta nu constituie o limitare pentru lucrul cu alte versiuni. Cursul a fost elaborat in anul 2011 în limbile romana si engleza, în cadrul programului transfrontalier „CENTER FOR NUMERICAL SIMULATION AND DIGITAL/RAPID PROTOTYPING” (http://www.csnp.roedu.ro/), constituind materialul referinţă pentru cursurile derulate în comun pentru studenţii români şi sârbi.

4. REPERE METODOLOGICE: Fiecare aplicaţie este descompusă în succesiuni de etape elementare, „descrise cu precizie matematică”, cu exemplificarea grafică a acestora şi însoţită de bogate detalieri/note textuale explicative. Aplicaţiile exemplificate în curs sunt gândite astfel încât să acopere o mare parte din capacităţile programului, să fie diversificate gradual, ele având un pronunţat caracter de originalitate, în sensul modelării lor demonstrative prin programul SolidWorks.

5. BIBLIOGRAFIE: Cursul este disponibil în format tipărit color şi în format electronic + DVD cu aplicaţii şi include 380 de pagini. Cursul a fost tipărit in 2011 la editura Eurostampa Timişoara, ISBN 978-606-569-276-3. Un preview al cartii (coperta 1+2,prefaţă, cuprins, capitolele 13....16, bibliografie, referinţe autor, coperta finala) se poate downloada de la adresa: http://www.csnp.roedu.ro/activitati.htm, prin click pe poza cu cartea de SolidWorks - cea cu rotorul roşu - din sectiunea Workshop 1.

 


 

2. Dorian Nedelcu, prof. univ. dr., Vasile Cojocaru, asist. dr. ing., Universitatea "Eftimie Murgu" Resita (d.nedelcu[at]uem.ro, )

     TITLUL CURSULUI: Grafică asistată de calculator prin AutoCAD

   DESCRIERE CURS: 1. OBIECTIVE GENERALE: Cursul se adresează în general studenţilor care desfăşoară activităţi didactice de proiectare/grafică asistată de calculator şi specialiştilor din domeniul proiectării în domeniul mecanic, care lucrează cu programul de proiectare asistată AutoCAD, dar nu numai. Tehnicile utilizate sunt comune multor programe, astfel încât exemplificările prezente în lucrare pot fi utilizate ca referinţă şi pentru alte programe din domeniu.

2. OBIECTIVE SPECIFICE: Cursul se adresează în special studenţilor facultăţilor de inginerie, fiind un suport didactic pentru disciplina „Grafică Asistată de Calculator”, dar poate fi util şi utilizatorilor avansaţi AutoCAD. Cursul nu are pretenţia că epuizează subiectul abordat, principalul scop urmărit fiind acela de a pune la dispoziţia studenţilor bagajul de cunoştinţe necesar asimilării tehnicilor de proiectare utilizate de programul AutoCAD. Pe parcursul a peste 500 de pagini autorii au încercat să sistematizeze noţiunile teoretice şi să creeze legătura acestora cu aplicaţii practice de proiectare prin AutoCAD.

3. CONŢINUT CAPITOLE: Cartea este structurată pe patru capitole: “Concepte teoretice AutoCAD”, „Aplicaţii 2D”, „Aplicaţii 3D” şi „Aplicaţii de programare în VBA”. Cursul este disponibil în format tipărit şi în format electronic + DVD cu aplicaţii şi videotutoriale si conţine 508 pagini. Conceptele teoretice AutoCAD detaliate în capitolul 1 sunt însoţite de aplicaţii concrete de proiectare în capitolele 2, 3 şi 4; astfel, cap. 2 oferă aplicaţii 2D, cap. 3 oferă aplicaţii 3D, iar cap. 4 oferă aplicaţii de programare în Visual Basic for Aplication (VBA) sub AutoCAD; o lucrarea este însoţită de un DVD în care, prin intermediul unor videotutoriale, sunt detaliate pas cu pas toate aplicaţiile din capitolele 2, 3 şi 4; videotutorialele sunt realizate în format „avi”, care permit parcurgerea şi înţelegerea aplicaţiilor, chiar şi în lipsa programului AutoCAD; conţinutul DVD-ului este detaliat în fişierul Cuprins_DVD.pdf, aflat pe directorul rădăcină al acestuia; o în cap. 1 sunt prezentate informaţii referitoare la programarea in VBA sub AutoCAD, iar cap. 4 oferă aplicaţii de programare axate pe calculul desfăşuratelor unor piese individuale sau interconectate; acest subiect nu este prea des abordat în bibliografia curentă, deoarece implică cunoaşterea noţiunilor de programare standard în Visual Basic, precum şi a celor specifice interacţiunii cu mediul AutoCAD, dar oferă avantajul automatizării programate a generării unor obiecte, desene sau modele 3D în AutoCAD, iar aplicaţiile originale prezentate în cap. 4 exemplifică această idee.

4. REPERE METODOLOGICE: În prezent există un număr mare de referinţe bibliografice axate pe acest subiect, accesibile în format tipărit sau electronic. De aceea ne simţim datori a evidenţia noutăţile pe care le propunem în această lucrare. 5. BIBLIOGRAFIE: Cursul a fost tipărit in 2010 la editura Eftimie Murgu Reşiţa, ISBN 978-973-1906-84-36.


3. Horváth Alexandru, conf. univ. dr., Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş (shorvath[at]science.upm.ro)

   TITLUL CURSULUI: Geometrie analitică şi diferenţială folosind interactivitate bazată pe Mathematica

   DESCRIERE CURS: Aceste note de curs au un specific aparte: definiţiile, propoziţiile, teoremele şi demonstraţiile atât de obişnuite într-o carte de matematică, lipsesc aproape cu desăvârşire – în forma lor clasică. În schimb -- în versiunea electronică a cărţii -- toate figurile pot fi animate. Astfel faptele prezentate pot fi testate, analizate, vizualizate şi chiar animate instantaneu, dând posibilitatea cititorului la o interacţiune imediată şi bogată cu... nu, nu textul, ci în cea mai mare măsură posibilă cu materialul prezentat în text. Pentru a beneficia de această posibilitate este nevoie doar de instalarea pe sistem a interpretorului Wolfram CDF Player (program gratuit), care se poate descărca de la pagina web a firmei Wolfram Research, de la adresa http://www.wolfram.com/products/player/. În versiunea electronică a cărţii cu un simplu click pe o figură, se apelează acest program direct din fişierul pdf. Astfel figurile devin active, cititorul poate conversa cu ele: se pot schimba interactiv parametrii obiectului reprezentat în figură, iar imaginea poate fi rotită, mărită, micşorată, sau chiar animată. Mai mult, reprezentarea grafică “ilustrativă” a conceptelor şi faptelor nu este numai fidelă numeric, ci depăşeşte cu mult rolul ilustrativ: ea constituie deseori chiar o unealtă interactiveă alternativă de rezolvare efectivă, numerică sau simbolică, a problemelor propuse! În plus această abordare inedită a materialului nu este facută nici în dauna rigurozităţii, şi a completitudinii, în înţelesul acestora ca cerinţe tradiţionale faţă de un curs introductiv în această ramură a matematicii.

1. OBIECTIVE GENERALE: Ca şi conţinut, cursul este destinat in principal studenţilor de la facultăţile tehnice, dar ca specific, poate fi util şi studenţilor de la facultăţile de ştiinţe matematice.

2. OBIECTIVE SPECIFICE: Obiectivul specific al cursului este asigurarea posibilităţii unei interectivităţi sporite cu materialul prezentat, astfel ca prezentarea să servească într-o măsură sporită studiul individual.

3. CONŢINUT CAPITOLE: Cursul este structurat în şase capitole: Vectori în spaţiu, Dreapta şi planul în spaţiu, Conice, Cuadrice, Geometria diferenţială a curbelor plane şi în spaţiu, Geometria diferenţială a suprafeţelor.

4. REPERE METODOLOGICE: Cursul conţine un număr neobişnuit de mare de ilustraţii grafice (peste 60 în primele patru capitol deja elaborate, având în spate programe Mathematica originale sau adaptate din zestrea Wolfram Demonstration Project, cu precizarea exactă a provenienţei sursei prelucrate, conform indicaţiilor acestui site). Aceste imagini la un simplu click apelează Wolfram CDF Player, şi constituie nu numai o posibilitate de vizualizare şi inspecţie, ci uneori şi o modalitate alternativă de rezolvare numerică sau simbolică a problemelor prezentate în curs sau a celor propuse la sfârşitul fiecărui capitol.

5. BIBLIOGRAFIE: 1. A. Horváth, Introducere în algebra computaţională (vol I,II,III), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010,2011,2012, 2. C. I. Radu, Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială – teorie, exemple, probleme, Ed. ALL, Bucureşti, 1996, 1998, 3. G. Strang, Linear Algebra and its Applications, (fourth edition) Thomson Learning, Inc, 2006, 4. Mathematica CDF Player, http://www.wolfram.com/products/player/, Wolfram Demonstration Project, http://demonstrations.wolfram.com .

 


 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 16 Noiembrie 2013.