© 2013-2014, “Didactica Nova”
"Imaginaţia este sursa tuturor realizărilor umane." Sir Ken Robinson http://sirkenrobinson.com

Book: Out of Our Minds: Learning to be Creative (Wiley/Capstone) By Sir Ken Robinson

Book by Sir ken Robinson

 

A Conversation with Sir Ken Robinson: How is Technology Transforming Education? http://blogs.adobe.com

 

 

Sectiunea C (socio-umane & juridice) - cursuri acceptate

Respingerea unei propuneri poate să conducă la o autoevaluare din partea autorului/autorilor care realizează propunerea, urmată de o nouă propunere.

Structura unei propuneri. DESCRIERE CURS: Obiectivul general; Obiectivele specifice; Continut capitole; Repere metodologice; Bibliografie principala.

Lista cursurilor digitale ÎNSCRISE

ULTIMA ACTUALIZARE: 31 august 2014


Nr. crt., Autor(i), Titlul cursului, Descriere curs


1. Elena Railean, cercetător ştiinţific superior dr., Academia de Ştiinţe a Moldovei (elenarailean32[at]gmail.com)

   TITLUL CURSULUI: Metodologia elaborării software-ului educaţional

   DESCRIERE CURS: 1. OBIECTIVE GENERALE: Obiectivul general al cursului este formarea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini în metodologia elaborării software-ului educaţional, aplicabile decadei educaţiei pentru sustenabilitate. 2. OBIECTIVE SPECIFICE: Obiectivele specifice rezidă în a stabili comprehensiv, prin tehnologii moderne, principiile şi normele de elaborare a software-ului educaţional, în general, şi a manualului digital, în particular. 3. CONŢINUT CAPITOLE: Cursul este divizat în 7 module (capitole): 1) Instruirea şi învăţarea în societatea cunoaşterii; 2) Diversitatea software-ului educaţional; 3) Teoriile proiectării instrucţionale; 4) Etapele de elaborare a software-ului educaţional; 5) Metodele; 6) Comunicarea şi comunicaţia; 7) Ergonomia lucrului în mediul de învăţare digital. 4. REPERE METODOLOGICE: Reperele metodologice sunt constituite pe principiile designului metasistemic al învăţării. Astfel, fiecare modul include secvenţe video, activităţi tematice, evaluare etc. 5. BIBLIOGRAFIE: Bibliografie principală include monografia “Metodologia elaborării software-ului educaţional” (EduSoft, 2008). 


2. Dobre Dan, prof. univ. dr., Universitatea din Bucuresti (dandobre26[at]yahoo.fr)

   TITLUL CURSULUI: Lectura imaginii publicitare. O cercetare activă a sensului

   DESCRIERE CURS: OBIECTIVE GENERALE : Pornind de la problematica giassoniană a lecturii textului verbal, cursul îşi propune să dezvolte principiile, metodologia şi strategiile necesare unei lecturi corecte a sensului şi a semnificaţiei obiectelor iconice în general, iar în particular a imaginii publicitare fixe.
OBIECTIVE SPECIFICE: 1. Destructurarea/restructurarea semiotică a produsului publicitar pe baza unui set de criterii semantice, sintactice şi pragmatice; 2. Realizarea în premieră a unei tipologii peirciene a componentelor imaginii publicitare fixe; 3. Dezvoltarea unei lecturi în reţea, în intertextualitate, inclusiv în contextul unei reţele de limbaje diferite; 4. Reperajul dificultăţilor de înţelegere a sensului/semnificaţiei pe baza unor evaluări constante la nivelul unui public şcolar cuprins între 17-20 de ani; 5. Pro punerea de seturi de tehnici didactice în cadrul unei proiecţii sistemico-semiotice integrative a procesului de învăţare în vederea depăşirii obstacolelor de înţelegere întâlnite; 6. Promovarea strategiilor giasoniene a unui învăţământ explicit prin utilizarea NTC.
CONŢINUT: Cursul prezintă o structură formată din trei MODULE: 1. O primă secvenţă – în power point - este o secvenţă preparatorie, introductivă în studiul imaginii în general; 2.A doua secvenţă – pe acelaşi tip de suport –priveşte analiza imaginii publicitare, evaluările, strategiile şi tehnicile didactice propuse pentru depăşirea dificultăţilor întâlnite; 3. Al treilea modul – pe suport video – este un scenariu didactic care reia în context şcolar, pe viu, problematica ştiinţifico-metodologică şi procesuală a primelor două module.
Toate cele trei module cuprind următoarele CAPITOLE: 1. Microprocesele (recunoaşterea unităţilor, lectura acestora şi microselecţia); 2. Macroprocesele (înţelegerea globală a textului iconic: identificarea subiectului, a ideii principale şi realizarea rezumatului); 3. Procesele de elaborare (predicţia, creativitatea, afectivitatea, raţionamentul şi integrarea informaţiei textului cunoştinţelor civilizaţional - culturale ale lectorului; 4. Procesele metacognitive (conştientizarea conceptelor utilizate în procesul de lectură).
REPERE METODOLOGICE: Pentru analiza imaginii sunt utilizate principiile de bază ale procesului de semioză în contextul unor dezvoltări inductive şi deductive. Schema metodologică fundamentală este compusă din elemente ale teoriei obiectivelor (Bloom) şi a teoriei sistemelor (Zadeh şi Polak) reunite într-un model de cercetare unitar în care sub-modulul evaluare reperează dificultăţi care sunt tratate ulterior printr-o serie de opţiuni didactice.
Cursul este produsul unui proiect european Signes et sens şi se află postat pe site: http://www.signesetsens.eu

BIBLIOGRAFIE:
Cunningham, J., 1987 : Toward Pedagogy of inferential comprehension and creative response, in R. Tierney, P. Andres et J. Mitchell (Eds) Understanding readers’ Understanding, Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum
Dobre, D. Introduction à une épistémologie de l’image publicitaire, prefaţă de A.-M. Houdebine - Paris V, EUB, 2012 348 p., ISBN 978-606-16-0163-9
Dobre, D. Analyse du discours de presse (teză de abilitare - Universitatea Michel de Montaigne, Bordeaux 3), 2013, 240 p, prefaţă de H. Portine, profesor la aceeaşi universitate şi adnotată de A.-M. Houdebine, profesor emerit la Universitatea « René Descartes », Paris V precum şi de E. Heilmann, profesor la Universitatea Bourgogne – Dijon, ISBN 978-606-16-0255-1
Durand, J., 1970 : Rhétorique et image publicitaire, in, Communications, n° 15, pp. 70 – 95
Fontanille, J., 1989 : Les espaces subjectifs. Introduction à la sémiotique de l’observateur, Paris, Hachette
Giasson, J., 1996 : La compréhension en lecture, De Boeck Université
Groupe µ,1992 : Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image, Paris, Seuil

 


 

3. Mihaescu Constantin, Expert management consulting, BUSOLA INTREPRINZATORULUI SRL Brasov (ctinmihaescu[at]gmail.com)

   TITLUL CURSULUI: Afaceri mici si mijlocii - Curs management stiintific

DESCRIERE SI OBIECTIV GENERAL: Curs management stiintific online pentru maximizarea profitului afacerilor.

OBIECTIV SPECIFIC: Pregatirea managerilor pentru trecerea de la managementul empiric actual la managementul stiintific. Cursul identifica sase functii ale managementului si redefineste in viziune sistemica toate celelalte concepte inrudite, inclusiv conexiunile reale intre ele. Astfel, in premiera mondiala, el clarifica legatura complexa biunivoca intre conceptele de “organizare” si “management” care explica structura ierarhizata pe nivele de complexitate a lucrurilor, fenomenelor si sitemelor din univers. Conceptelor “plan strategic", plan logistic" si “plan tactic" li se precizeaza pentru prima data locul in procesul de management si care sunt conexiunile logice intre ele si functiile managementului. Cursul este destinat in special managerilor de afaceri mici si mijlocii incepatori, care ca sa nu pierda o oportunitate neasteptata se grabesc sa infiinteze o noua firma sau sa adapteze firma deja existenta la noile conditii din piata si nu au timp pentru a urma un curs de management sau pentru studiu individual pe carti voluminoase. Cursul de fata este concentrat si pe intelesul tuturor, astfel incat doar dupa cateva ore de studiu usor sa furnizeze totusi cunostintele strict necesare si suficiente pentru a asigura de la inceput firmei o buna organizare sistemica, un management stiintific si o metoda de ameliorare continua a afacerii pana la maximizarea profitului. Cursul este si in format tiparit mic, asa ca poate fi luat in buzunar si citit oriunde si oricand. Folosindu-l in permanenta, managerii vor intelege mai bine procesele si fenomenele si vor identifica si elimina mai usor neajunsurile din munca, facandu-i mai performanti in tot ce intreprind. Baza stiintifica incontestabila pe care este elaborat cursul il indreptateste pe autor sa spere ca redefinite astfel conceptele predate vor fi unanim recunoscute si aplicate in lumea intreaga si vor elimina firesc si pentru totdeauna diferentele actuale intre definitiile date acestor concepte de la o tara la alta, de la un autor la altul. Multe din cunostintele prezentate nu pot fi gasite decat in lucrarile publicate de autor si fiind fundamentate strict stiintific, ele sunt capabile sa insufle intreprinzatorilor si managerilor curaj, optimism, incredere in posibilitatile lor si dorinta de a se implica in noi afaceri.

CONTINUT: 1) Introducere; 2) De ce avem nevoie de o viziune sistemica stiintifica asupra conceptelor; 3) O lege a naturii: Modelul universal al organizarii si managementului. Noi definitii ale conceptelor; 4) Organizarea si managementul afacerilor in viziune sistemica. Ghid pas cu pas; 5) Studiu de caz: Organizarea si managementul gandirii in viziune sistemica in partida de sah; 6) Rezumat; 7) Bibliografie. Cursul este produsul cercetarilor autorului si se află postat pe site-ul: http://www.amazon.com/Afaceri-mici-mijlocii-stiintific-managementului-ebook/dp/B00KCDLS92/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1408566340&sr=1-2&keywords=constantin+mihaescu#reader_B00KCDLS92

REPERE METODOLOGICE: Cursul utilizeaza principiile fundamentale din ciberneica si teoria sistemelor concretizate intr-o lege a naturii recent descoperita : “Legea universala a organizarii si managementului” - reprezentata grafic de “Modelul universal al organizarii si managementului”.

BIBLIOGRAFIE: Constantin Mihaescu, "Critical Success Factors in Organization and Management. A Systemic Approach for Business Profit Maximization Using Universal Model of Organization and Management. The 6 Systemic Management Functions" (2nd ed.) CreateSpace USA, 2014, ISBN-13: 978-1492833857

 


 

4. Mihaescu Constantin, Expert management consulting, BUSOLA INTREPRINZATORULUI SRL Brasov (ctinmihaescu[at]gmail.com)

   TITLUL CURSULUI: Critical Success Factors in Organization and Management

DESCRIERE SI OBIECTIV GENERAL: Curs management stiintific online in limba engleza pentru maximizarea profitului afacerilor

OBIECTIV SPECIFIC: Pregatirea managerilor pentru trecerea de la managementul empiric actual la managementul stiintific. Cursul identifica sase functii ale managementului si redefineste in viziune sistemica toate celelalte concepte inrudite, inclusiv conexiunile reale intre ele. Astfel, in premiera mondiala, el clarifica legatura complexa biunivoca intre conceptele de “organizare” si “management” care explica structura ierarhizata pe nivele de complexitate a lucrurilor, fenomenelor si sitemelor din univers. Conceptelor “plan strategic", plan logistic" si “plan tactic" li se precizeaza pentru prima data locul in procesul de management si care sunt conexiunile logice intre ele si functiile managementului. Cursul este destinat in special managerilor de afaceri mici si mijlocii incepatori, care ca sa nu piarda o oportunitate neasteptata, se grabesc sa infiinteze o noua firma sau sa adapteze firma deja existenta la noile conditii din piata si nu au timp pentru a urma un curs de management sau pentru studiu individual pe carti voluminoase. Cursul este concentrat si pe intelesul tuturor, astfel incat doar dupa cateva ore de studiu usor sa furnizeze totusi cunostintele strict necesare si suficiente pentru a asigura de la inceput firmei o buna organizare sistemica, un management stiintific si o metoda de ameliorare continua a afacerii pana la maximizarea profitului. Cursul este si in format tiparit mic, asa ca poate fi luat in buzunar si citit oriunde si oricand. Folosindu-l in permanenta, managerii vor intelege mai bine procesele si fenomenele si vor identifica si elimina mai usor neajunsurile din munca, facandu-i mai performanti in tot ce intreprind. Baza stiintifica incontestabila pe care este elaborat cursul il indreptateste pe autor sa spere ca redefinite astfel conceptele predate vor fi unanim recunoscute si aplicate in lumea intreaga si vor elimina firesc si pentru totdeauna diferentele actuale intre definitiile date acestor concepte de la o tara la alta, de la un autor la altul. Multe din cunostintele prezentate nu pot fi gasite decat in lucrarile publicate de autor si fiind fundamentate strict stiintific, ele sunt capabile sa insufle intreprinzatorilor si managerilor curaj, optimism, incredere in posibilitatile lor si dorinta de a se implica in noi afaceri.

CONTINUT: 1) Introducere; 2) De ce avem nevoie de o viziune sistemica stiintifica asupra conceptelor; 3) O lege a naturii: Modelul universal al organizarii si managementului. Noi definitii ale conceptelor; 4) Organizarea si managementul afacerilor in viziune sistemica. Ghid pas cu pas; 5) Studiu de caz: Organizarea si managementul gandirii in viziune sistemica in partida de sah; 6) Rezumat; 7) Bibliografie. Cursul este produsul cercetarilor autorului si se află postat pe site-ul: http://www.amazon.com/Organization-Management-Maximization-Discovered-Scientific-ebook/dp/B00DU4Y3HY/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1408888121&sr=1-3&keywords=Critical+success+factors
REPERE METODOLOGICE: Cursul utilizeaza principiile fundamentale din ciberneica si teoria sistemelor concretizate intr-o lege a naturii recent descoperita : “Legea universala a organizarii si managementului” - reprezentata grafic de “Modelul universal al organizarii si managementului”.

BIBLIOGRAFIE:
1. Mihaescu, C. The Universal Law of Organization, in Proceedings I of The Fourth International Conference on Business Excellence, October 2009, pg. 290
2. Mihaescu, C. Sah si cibernetica, Edit. Sport-Turism, Bucharest, 1986.


5. Berbinschi Sonia, conf. univ. dr., Universitatea din Bucuresti Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea din Bucuresti (soniaberbinski[at]yahoo.com)

   TITLUL CURSULUI: Le français à travers la chanson

DESCRIERE SI OBIECTIVE GENERALE :

« Le Français à travers la chanson » –se vrea o metodă alternativă sau mai bine zis complementară de achiziție a francezei ca limbă străină. Unitățile didactice propuse în lucrarea noastră pot fi introduse în structura clasei de FLE în momente diferite ale derulării activității pedagogice, permițând astfel o dinamizare a procesului de predare/învățare.
Prin intermediul corpusului pe care se sprijină metoda noastră – cântec și karaoke – ne propunem achiziționarea și aprofundarea FLE « en douceur », concept care trebuie să fie înțeles în polisemia sa : armonie, progres pedagogic non agresiv, eficacitate.

OBIECTIVE SPECIFICE 1. Pregătirea elevului/studentului/adultului în situație de învățare în vederea interacțiunii directe (sociale) sau indirecte; 2. Realizarea unor unități didactice având ca suport tehnic internetul și TIC, iar ca suport material cântecul și karaoke ; tipologii de activități și exerciții menite să formeze competențele culturale, lingvistice, semiologice necesare comunicării în context instituțional și neinstituțional (proiect personal de învățare); 3. Propunerea unor instrumente de lucru capabile să motiveze subiectul aflat în situație de învățare prin stimularea curiozității, a plăcerii de a învăța cât și prin integrarea TICE în procesul de predare/învățare ; 4. Facilitarea memorizării și a consolidării vocabularului limbii franceze, corectarea pronunției și implicit a ortografiei, stăpânirea structurilor lingvistice prin repetarea lor prin intermediul cântecelor și a karaoke, exploatarea multiplă a ansamblului sunet - text - imagine- gest; 5. Propunerea de tehnici și strategii didactice capabile să faciliteze învățarea unei limbi străine prin reducerea stresului provocat de conceperea procesului de învăţare ca o obligație, ca o impunere exterioară (motivarea prin implicarea emoțională) ; 6. Autonomizarea elevului/studentului și a profesorului în vederea alegerii conținutului adaptat nevoii de învățare și a metodelor prin care se ajunge la rezultatul scontat. 7. Dezvoltarea cooperarii în reţea, prin intermediul internetului în vederea adaptării continue a metodelor de învățare.
CONŢINUT: Cursul rezultatul unui proiect european al cărui director am fost, și anume « French and Spanish language competence through songs » (FRESCO).
Cursul este compus din două tipuri de suport :
a. suport hârtie reprezentând reluarea îmbogățită și ameliorată din punct de vedere al conținutului și a formei a Proiectului european FRESCO (www.languagesbysongs.eu). Cursul nostru acordă o mare importanță comunicării orale și scrise. Activitățile și exercițiile sunt prezentate într-o manieră progresivă, acordând o importanță echilibrată dezvoltării tuturor competențelor : culturală, lingvistică (fonetică, gramaticală, semantico-lexicală), socio-pragmatică și extralingvistică (gestuală).
b. suport informatic concretizat într-un DVD organizat în trei Dosare :
1. suport MP3 care conține cântecele pe care le-am exploatat din punct de vedre didactic. MP3-urile servesc la declanșarea activității pedagogice, la dezvoltarea competențelor de înțelegere a unui document sonor realizat de către un nativ francez, la discriminarea fonetică și fonologică, etc.
2. suport karaoké, creat în cadrul proiectului de către mine pentru a evita astfel eventualele obstacole survenite în urma dispariției karaoke -ului deja existent pe youtube sau după blocarea acestor suporturi în virtutea Legii Drepturilor de autor.
3. corectarea de karaoke, conținând câteva înregistrări de karaoke descărcate de pe Youtube și servind drept bază pentru exerciții de corectare a greșelilor de ortografie, de gramatică, de lexic survenite pe diaporamele create de diverși autori.
Cursul a fost astfel conceput pentru a încuraja inovația în educație și a facilita integrarea individului prin comunicare în societatea pe care o vizează.

REPERE METODOLOGICE: Proiectul realizat își găsește reperele metodologice principale în Cadrul European Comun de Referință și plasează textul autentic, nedidacticizat, în centrul procesului de predare/învățare.

BIBLIOGRAFIE (SELECȚIE)
Beretta M.-Gatti F., Abilità di ascolto, Torino, Paravia Scriptorium, 1999.
Boiron, M, Génération 05, CAVILAM, Vichy, 2005.
Cadre Européen commun de référence pour les langues : apprentissage, enseignement et évaluation, Strasbourg, 1996, 2001.
Ciliberti, A., Manuale di glottodidattica, Florence, La Nuova Italia, 1994.
Charaudeau, P., Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, 1992.
Cuq, J.-P. (dir.), Dictionnaire de didactique du français, Paris, CLE International, 2003.
Cyr, P., Les stratégies d’apprentissage, CLE International, 1998.
Lozanov, G., Suggestology and Outlines of Suggestopedy, New York: Gordon & Breach, 1978.
Lussier, D., Evaluer les apprentissages dans une approche communicative, Paris, Hachette, 1992.
Narcy, J.-P., in Ginet, A, De laboratoire de langues à la salle de cours multi-médias, Nathan, Paris, 1997.
Tagliante, Ch., La classe de langue, Paris, CLE International, 1994.

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Septembrie 2014.