Date financiare

Finantare: Bugetul de stat

Numele programului PN II: Parteneriate

Subprogram: Parteneriate in domeniile prioritare

Tipul proiectului: Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa

Valoarea contractului: 1250000 lei (buget) + 187500 lei (co-finantare)

Durata: 24 luni

Autoritatea Contractanta: Unitatea executiva pentru finantarea invatamantului superior, a cercetarii, dezvoltarii si inovarii

Cod: PN-II-PT-PCCA-2013-4-017

Numar: 78/2014

 

Deviz antecalcul

 

Esalonarea platilor

 

 

 

Pagină actualizată la 05 Decembrie 2014.