Evenimente 2017

 

 

 

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

 

Pe data de 23 aprilie 2017 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenílor, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de Filologie rusă şi Slavă, la care sunteţi invitaţi să participaţi!

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi:

1.      Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru (ce doriţi să demonstraţi?) şi vă pregătiţi să construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate.

2.      Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta în stabilirea unei bibliografii. 

3.      Scrieţi 5-7 pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiiţifică din mai 2017.

4.      Vă înscrieţi în program până la data de 14 aprilie 2017: completaţi fişa ataşată şi o trimiteţi la adresa sesiune2017@gmail.com. Documentul va fi intitulat inscriere2017_Numele (de exemplu inscriere2017_Popescu).

5.      Pregătiţi, până la 1 octombrie 2017, varianta extinsă a studiului dvs., redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiune). Studiul va fi publicat în „Slovo” nr. 4 până la sfârşitul anului, după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

 

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:

-         conceperea şi redactarea lucrării de licenţă/ a disertaţiei/ a tezei de doctorat şi exersarea susţinerii publice a acestora;

-         conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;

-         formarea deprinderii de a utiliza resursele academice;

-         dezvoltarea deprinderilor de comunicare orală şi stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

 

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii, doctoranzii de la alte departamente.

 

Pe data de 6 mai 2017 se organizează sesiunea ştiiţifică pe facultate, dedicată studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, o altă ocazie să vă faceţi cunoscute interesele ştiinţifice.

 

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

 

Formular de participare Fisier de tip .docx ! Formular_2017 


Departamentul de Filologie rusă şi slavă invită studenții, masteranzii și doctoranzii interesați să participe la

Concursul de traduceri 2017

Concursul este destinat tuturor studenţilor de la secţiile de limbi slave (rusă, bulgară, croată, sârbă, cehă, slovacă, polonă, ucraineană), indiferent de specializare şi an de studii, şi se desfășoară pe două secțiuni:
a) text beletristic
b) text din domeniul socio-uman
Fiecare participant se poate înscrie la ambele secțiuni, la una sau mai multe limbi slave. 
Înscrierile se fac până pe data de 11 martie a.c., la adresa de mail anton.breiner@lls.unibuc.ro.
La înscriere trebuie precizate următoarele date: numele şi prenumele, anul de studiu și specializarea, limba slavă din care se traduce, secțiunea aleasă (secțiunile alese) .
La scurt timp după încheierea perioadei de înscriere candidații vor primi textele de tradus. Traducerile trebuie expediate la aceeași adresă (anton.breiner@lls.unibuc.ro) până pe data de 26 martie a.c. La începutul lunii aprilie vom anunța data festivității de premiere.

 

Vă aşteptăm!


 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Noiembrie 2017.