Module de licență
iunie 2017

Deplasări internaționale

Informațiile privind procedura și formularele necesare se găsesc pe pagina de site:

http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirrelext/Proiecte_si_documente_.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă

 

IN MEMORIAM

 

MIHAI MITU

(1936 – 2017)

 

         În ziua de 24 noiembrie 2017 s-a stins din viață profesorul Mihai Mitu – slavistica românească suferind o nouă pierdere. Ne-a părăsit un om sensibil, înzestrat cu discreție și modestie, un om învățat, pasionat de carte și cunoaștere.

         Născut la 21 februarie 1936 în localitatea Câmpulung-Muscel, urmează cursurile elementare și liceale la București, iar în 1954 absolvă ca șef de promoție Școala medie de activiști culturali și bibliotecari. Încă din anii tinereții i se conturează dorința de a lucra în mijlocul cărților, de a cerceta și a se documenta, astfel că arhivele, bibliotecile îi vor deveni o a doua casă pe parcursul întregii vieți.

         Mihai Mitu își continuă studiile la Facultatea de Filologie a Universității din București, specialitatea limbă și literatură polonă, pe care o absolvă în 1959, fiind angajat, în același an, ca preparator la Catedra de limbi slave sudice. Parcurge toate treptele ierarhiei didactice –devenind profesor universitar în anul 1999. Activitatea sa la Universitate a fost întreruptă în două rânduri, între 1969-1972 și 1973-1976, când a îndeplinit cu succes misiunea de lector de limba și literatura română la Institutul de filologie romanică al Universității Jagiellone din Cracovia.

          Profesorul Mihai Mitu s-a dedicat cu devotament nobilei sale responsabilități de dascăl, fiind apreciat de zeci de generații de studenți. A fost titularul cursului de Slavă veche și slavonă românească, pe care l-a preluat cu responsabilitate de la  academicianul și profesorul Gheorghe Mihăilă, al cărui colaborator apropiat i-a fost ani de-a rândul. Acestui curs s-au adăugat cel de Gramatică comparată a limbilor slave și de Paleografie slavo-română. După 1990, profesorul Mihai Mitu a ținut cursul și seminarul de Limbă polonă contemporană, cursul de Introducere în filologie, de Istoria slavisticii și pe cel de Istorie culturală româno-slavă. Toate aceste cursuri, bazate pe o temeinică documentare, au fost destinate studenților și masteranzilor de la secțiile de limbi slave ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine, celor de la Facultatea de Litere și de la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București. În acest sens, profesorului Mihai Mitu îi datorăm elaborarea unor lucrări didactice cu certă valoare științifică, cum ar fi capitolul Lexicul din reputatul manual universitar Slava veche și slavona românească (coord. Pandele Olteanu, Editura didactică și pedagogică, București, 1973) și volumul Slavona românească. Studii și texte (Editura Universității București, ed. I și a Ii-a, 2002, 2005).

       O recunoaștere a meritelor sale de cadru didactic universitar și de cercetător în domeniul slavisticii a constituit-o abilitarea sa, în anul 2003, de a îndruma activitatea doctoranzilor în specialitatea “Lingvistică slavă și istoria slavisticii”. De atunci și până în anul retragerii sale, a condus cu competență și dăruire zece lucrări de doctorat. 

         Prestația sa de calitate la catedră a fost dublată de preocupări științifice diverse din domeniul larg al filologiei slavo-române, concretizate în articole, studii și cărți. Enumerăm câteva volume reprezentative, grăitoare pentru direcțiile de cercetare predilecte ale prof. dr. Mihai Mitu: Cercetări lingvistice și literare româno-slave, EUB, 1996, Oameni și fapte din secolul al XVIII-lea românesc, București, Ed. Atos, 1998, Studii de etimologie româno-slavă, București, ed. Univers Enciclopedic, 2001, Cercetări etimologice și lexico-semantice, București, Ed. Academiei, 2006, Româno-Polonica. I. Studii de istorie culturală, EUB, 2007.

         Însă încununarea muncii sale de cercetare de-o viață a venit în această toamnă, când a văzut lumina tiparului impresionanta monografie Viața lui Ioan Budai-Deleanu, Editura SAECULUM I.O, București, 2017,  și care a închis peste timp cercul pornit inițial cu teza de doctorat, pe care Mihai Mitu a susținut-o în 1971, intitulată Opera lui Ioan Budai-Deleanu în contextul relațiilor culturale și științifice româno-slave. Destinul și creația acestui cărturar - spirit enciclopedic al Secolului Luminilor – l-au însoțit permanent pe profesorul Mihai Mitu și suntem convinși că pentru domnia-sa a reprezentat o satisfacție imensă concretețea, greutatea la propriu și la figurat a celor peste 500 de pagini adunate între coperțile lucioase.

         De-a lungul anilor, prestigiul specialistului Mihai Mitu s-a construit și consolidat pe plan național și internațional – dovadă numeroasele sale participări la manifestări științifice de anvergură în țară și străinătate și la 7 congrese internaționale ale slaviștilor, ocazii cu care a devenit cunoscut în lumea slavisticii românești și străine. În acest sens se înscriu și colaborările la alcătuirea Bibliografiei internaționale de lingvistică slavă (la care profesorul a colaborat din 1992) și la cea a Enciclopediei istoriografiei literare polone (din 1995). Tot o colaborare, de data aceasta la ediția jubiliară a Bibliei de la București (1688), i-a adus profesorului Mihai Mitu decernarea premiului “Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1998.

       Variata activitate didactică și științifică a fost îmbogațită de cea de talentat traducător din proza și poezia polonă. Douăsprezece volume de traduceri, majoritatea însoțite de prefețe sau studii introductive, alcătuiesc acest palmares, din care spicuim: W. St. Reymont, Țăranii, vol.I-Ii, 1967, ed. revăzută 1986; Stanislaw Lem, Ciberiada, 1976; Jan Potocki, Manuscrisul găsit la Saragossa, 1989; Ryszard Kapuscinski, Abanos, 2002 și Călătorind cu Herodot, 2008. Ca semn de apreciere pentru contribuția sa la popularizarea culturii și literaturii polone în România, autoritățile poloneze i-au acordat profesorului Mihai Mitu înalte distincții.

         Omul și specialistul Mihai Mitu și-a pus incontestabil amprenta o lungă perioadă de timp asupra bunei funcționări a Asociației Slaviștilor din România, al cărei secretar a fost din 1976 până în 1990, după aceea fiind ales membru în Comitetul de conducere. De numele lui Mihai Mitu, în rolul său de secretar de redacție, de membru al Comitetului de redacție, mai apoi de referent științific va rămâne legată și revista “Romanoslavica”, la al cărei prestigiu a lucrat neobosit.

 

        Trecerea în neființă a omului de cultură, a profesorului, cercetătorului, traducătorului Mihai Mitu lasă un mare gol, cu tristețe constatăm că rândurile slaviștilor români se răresc. Ne rămâne însă amintirea. Mihai Mitu rămâne printre noi în amintirea celor care l-au cunoscut, în amintirea generațiilor de studenți, în istoria slavisticii universitare bucureștene. Lucrările sale vor continua să fie citite, numele său va continua să fie pomenit cu respect.

       Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Str. Pitar Moș, nr. 7-13, București

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Conducere

Director:  Prof. Dr. Octavia NEDELCU
Director adj.:  
Secr. Dep.:  Mariana Ileana ANDREI
Pagină actualizată la 06 Decembrie 2017.