Despre noi

 

 

Membrii Secţiei de Limbă şi Literatură Slovacă:

  • Profesori:              Conf. Dr. Dagmar Mária ANOCA

                                      Lector Dr. Marilena-Felicia LUȚA (ŢIPRIGAN)

  • Lector străin:        Lector Dr. Lenka GARANČOVSKÁ

group photo

 

Găsiţi toate informaţiile privind limba şi cultura slovacă, evenimentele organizate în cadrul Universităţii, precum şi ofertele de muncă actualizate, pe Facebook: Catedra de Limbă şi Cultură Slovacă/Lektorát slovenského jazyka a kultúry.

http://www.facebook.com/pages/Catedra-de-limba-si-cultura-slovacaLektorát-slovenského-jazyka-a-kultúry/356941267756232?ref=stream

Istoricul Secţiei de Limbă şi Literatură Slovacă:

Începuturile Secţiei de Limbă şi Literatură Slovacă din cadrul Universităţii din Bucureşti datează din anii ’40 ai secolului XX; în anul 1944, Pandele Olteanu a înfiinţat Secţia de Limbă şi Literatură Slovacă. După reforma din învăţământ din 1949-1950, în urma căreia s-au reorganizat studiile filologice la nivel academic, Secţia de Limbă şi Literatură slovacă s-a dezvoltat, s-a constituit în departament, devenind specializare principală pentru studenţii ciclului de licenţă.

Colectivul slovaciştilor s-a consolidat graţie absolvenţilor care au ales să ramână la facultate:  Silvia Niţă Armaş, Corneliu Barborică, Gheorghe Călin, Anton Tănăsescu. Pentru o perioadă mai scurtă de timp, au predat aici Maria Răzdolescu (în perioada 1954 – 1956) şi Ján Kerďo (1972 – 1974).

Între anii 1960-1970, au început să predea, în cadrul Secţiei de Limbă şi Literatură Slovacă din cadrul Universităţii din Bucureşti, lectori slovaci: Jozef Muránsky (1967 – 1970), Eva Kováčiková-Gheorghiová (1970 – 1975), Viera Štupáková (1975 – 1980), Mária Vajíčková (1980 – 1985), Mária Rosívalová (1985 – 1990; 1992 – 2000), Pavol Polák (2000 – 2004), Miroslav Hovančík (2004 – 2008), Kristína Vaverčáková (2008 – 2009) şi Lenka Garančovská, începând cu 2011.

Activitatea Secţiei de Limbă şi Literatură Slovacă se axează pe două componente: metodico- didactică şi cercetare ştiinţifică. În ceea ce priveşte cercetarea şi activitatea ştiinţifică , membrii colectivului nostru se orientează spre studiul relaţiilor slovaco-romane în spiritul tradiţiei iniţiate de fondatorul Catedrei de Slavistică din cadrul Universităţii din Bucureşti, celebrul slavist român, Ioan Bogdan. În acest sens, o componentă aparte o constituie studiul limbii şi literaturii minorităţii slovace din România.

Pe lângă cercetările din domeniul dialectologiei, lingviştii şi literaţii au insistat pe chestiuni legate de lingvistică generală, pe aspecte privind contactele lingvistice, bilingvismul, slavistica, în general. De pildă, colonizarea valahă din Slovacia şi împrumuturile din limba română, dar şi din alte limbi, probleme de literatură şi lingvistică comparată constituie nucleul numeroaselor lucrări ştiinţifice.

Profesorii Secţiei de Limbă şi Literatură Slovacă sunt autorii unor cursuri de specialitate, ai unor monografii importante, manuale, dicţionare destinate şcolilor cu predare în limba slovacă din România. O activitate deloc de neglijat o constituie traducerile. Mai mulţi membri ai Secţiei de Limbă şi Literatură Slovacă au tradus în limba română opere importante şi relevante pentru literatura slovacă.

Biblioteca de Limbă şi Literatură Slovacă:

La Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, în cadrul Cabinetului de Limbă şi Literatură Slovacă (etajul 2), există o bibliotecă bine dotată cu cărţi de lingvistică, literatură, teoria literaturii şi civilizaţie, pe care studenţii le au la dispoziţie şi pe care le pot consulta oricând. În fiecare an, cu sprijinul financiar al Ministerului Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sporturilor din Slovacia, se achiziţionează noi cărţi, manuale, dicţionare, monografii, reviste.

slov_12

Conceput de : Lector Dr. Lenka Garančovská

                     Tradus de:     Lector Dr. Marilena-Felicia Luță

 şi studentele:  Raluca-Daniela Mihai

                             Luminiţa-Delia Radu

 

Pagină actualizată la 26 Mai 2016.