Program de licență

 

Bulgară

Studenții secției de Filologie bulgară, specializarea A si cei care învață limba bulgară ca limba a treia, secția Traducători  beneficiază  în fiecare an de burse Erasmus + , studii semestriale, in Bulgaria, la Sofia, Shumen, Veliko Târnovo. Aceste burse se acordă studenților integraliști. Acolo beneficiază de un profesor îndrumător, care le coordonează activitatea și îi ajută să își perfecționeze cunoștințele de limbă, literatură, civilizație și istorie, în funție de domeniul ales.

 De asemenea au posibilitatea să participe la Cursurile de Vară organizate de universitățile partenere – Sofia (www.slav.uni-sofia.bg) și Veliko Târnovo (www.uni-vt.bg)). Studenții își vor îmbunătăți cunoștințele de limbă, vor audia prelegeri de lingvistică, cultură, istorie, vor participa la mese rotunde  unde se vor discuta probleme de religie, demografie, ecologie. Sunt incluse cursuri de dansuri populare, proiecții de film, excursii la diverse obiective istorice și turistice. Cursurile durează 3 săptămâni și sunt subvenționate de Ministerul Învățământului din România. Pregătirea, organizarea și punerea în practică sunt susținute de Facultatea de Filologie Slavă  din cadrul Universității de la Sofia și Veliko Târnovo. Candidații trebuie să de pună dosarul la Agenția de Credite și Burse de Studiu (www.roburse.ro). Deoarece locurile sunt limitate, bursele se acordă pe baza unui concurs organizat în cadrul secției.

 

Cehă

Acordul interguvernamental prevede 27 luni/an de schimburi de studenți între cele două țări. În practică, acest lucru înseamnă pentru studenții departamentului nostru 4 burse/an pentru cursurile de vară la Brno (considerate a avea cel mai bun nivel, 2 studenți) și la České Budějovice (centru universitar aflat la circa 60 km sud de Praga, 2 studenți). 

În afara acestor burse bazate pe acordul interguvernamental, Universitatea din București are încheiate acorduri în cadrul programului Erasmus cu 4 universități din Cehia: Universitatea Masaryk din Brno, Universitatea Palacký din Olomouc, Universitatea Bohemiei de Sud (České Budějovice), fiind în curs un acord și cu Universitatea din Ostrava. Aceste burse sunt pe durată mai lungă, în general un semestru.

 

Croată

Studenții secției de limbă croată beneficiază de următoarele burse:

1) două burse de un semestru la una din următoarele universități croate din Zagreb (Croaticum), Rijeka sau Split, acordate de Ministerul Științei și Educației din Republica Croația;

2) două burse de vară la Zagrebačka Slavistička Škola de la Dubrovnik (de regulă în a doua jumătate a lunii august);

3) două-trei burse de vară a câte două săptămâni prin Task Force. Ocazional pot apărea burse de vară la Zadar și Šibenik.

Bursele oferite de statul croat acoperă cazarea, mesele zilei și cursurile, transportul fiind suportat de studenți.

Rusă

Studenţii de la secţiile de rusă (Filologie, ITT, LMA) beneficiază de burse în Federaţia Rusă în baza Acordului interguvernamental care oferă următoarele posibilităţi:

- Studii complete (licenţă, masterat, doctorat)  la oricare din universităţile de stat din Federaţia Rusă;

- Cursuri de 4 luni (1 semestru) la Institutul de limbă rusă „A.S. Puşkin” şi la Universitatea Pedagogică de Stat „A.I. Herzen” – ambele din Moscova;

- Cursuri de vară (1 lună) la Institutul de limbă rusă „A.S. Puşkin”.

Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru bursele de studii în străinătate, acordate în cadrul documentelor de colaborare bilaterală sau oferite în mod unilateral şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3781/2010  (vezi mai detaliat: http://www.roburse.ro/ ).

Tot pentru spaţiul Federaţiei Ruse se mai acordă burse pentru studii complete sau parţiale de către Agenţia Rossotrudnicestvo. De gestiunea acestor burse se ocupă Centrul Rus pentru Cultură şi Ştiinţă din Bucureşti (vezi: http://rou.rs.gov.ru/ro/centrul-rus-la-bucuresti).

De asemenea, în cadrul programelor Erasmus+ sau CEEPUS, există posibilitatea de a merge cu bursă la universităţi din spaţiul UE, precum: Universitatea „Kliment Ohridţki” din Shumen, Bulgaria; Universitatea „Karl-Franzens” din Graz şi Universitatea din Viena, Austria; Universităţile din Budapesta şi din Szeged, Ungaria, ş.a. Diferitele destinaţii din cadrul programului Erasmus sunt anunţate din timp, iar selecţia studenţilor se face prin concurs la nivelul facultăţii noastre.

 

Polonă

Studenții secției de polonă, LMA engleză-polonă și polonă limba C au posibilitatea să plece cu burse de vară de o lună, acordate în baza acordului interguvernamental semnat între Polonia și România, la Universități poloneze partenere din Varșovia, Cracovia, Lublin, Wrocław și Katowice. Candidații integraliști trebuie să își depună dosarul cu opțiunea personală la Agenția de Credite și Burse de Studii de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării (www.robuHYPERLINK "http://www.roburse.ro/"rse.ro). Pe lângă ocazia de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă și de a intra în contact cu nativii, cursurile de vară oferă studenților posibilitatea de a se familiariza cu viața culturală și socială a Poloniei prin întâlniri cu scriitori, regizori, muzicieni polonezi, excursii etc.

În afara burselor de vară, studenții care au polona ca limbă de studiu au posibilitatea desfășurării unor studii semestrale în Polonia prin programele CEEPUS și Erasmus+, la partenerii academici din Cracovia, Varșovia, Katowice sau Wrocław. Departamentul de Filologie Rusă și Limbi Slave este în curs de semnare a unui acord care să includă și Universitatea din Toruń în programul Erasmus+.

 

Sârbă

Studentii secţiei de Filologie Sârbă beneficiază în fiecare an de  un număr de burse, având astfel şansa de a-şi îmbunătăţi şi aprofunda cunoştinţele lingvistice acumulate în cadrul cursurilor de limbă şi literatură sârbă. Cu cea mai veche tradiţie în cadrul secţiei este bursa oferită de Međunarodni Skup Slavista u Beogradu (Centrul internaţional al Slaviştilor din Belgrad) ce se acordă în fiecare an în urma unui concurs organizat în cadrul secţiei. De asemenea, studenţii pot opta pentru burse de vară  organizate de Şcolile de vară din Novi Sad şi Valjevo unde au posibilitatea de a urma cursuri de literatură, limbă, istorie şi cultură sârbă. Detalii pe: www.letnjaskolasrpskogjezika.com; www.srpskijezik.edu.rs.

 

Slovacă

Studenții secției de slovacă pot opta pentru una sau mai multe dintre bursele următoare:
1. Burse de maxim 1 an în baza contractului bilateral încheiat între România și Slovacia; 
2. Burse de un semestru la Studia Academica Slovaca, Secția de Slovacă pentru Străini, Universitatea Comenius din Bratislava; condiții de admitere: studentul trebuie sa se situeze la nivelul B1;

3. Burse la Școlile de Vară (5 locuri), organizate de: Studia Academica Slovaca,
precum și de Institutul de Pregătire Academică pentru Străini (UJOP) de pe lângă Universitatea Comenius din Bratislava. La bursele de vară se pot înscrie toți studenții secției de slovacă, studenții secțiilor de traducători, care studiază slovaca (limba C), eventual, și studenții secției de cehă.

4. Burse Erasmus.

 

Slovenă

Seminarul de limba, literatura și cultura slovenă este un eveniment central profesional de două săptămâni, organizat începând cu anul 1965 în prima jumătate a lunii iulie de către Departamentul de Slovenistică (până în anul 2002 a activat ca Departamentul de  limbi și literaturi slave) din cadrul Facultății de Arte, Universitatea din Ljubljana. Prin acest eveniment, Republica Slovenia promovează studiul și cercetarea limbii, literaturii și culturii slovene în întreaga lume prin acordarea de burse țărilor străine pe baza acordurilor internaționale și a programelor de colaborare, organizațiilor și cercetătorilor din țările vecine care se ocupă în mod profesional de limba slovenă, precum și studenților care studiază limba slovenă la universitățile din străinătate. În fiecare an se adună în jur de  130 participanți din aproximativ 25 de țări. Prioritate în obținerea burselor au sloveniștii, profesorii universitari, asistenții, studenții din cadrul programelor de masterat și studenții din anii terminali.

Bursele pentru Seminarul de limba, literatura și cultura slovenă sunt acordate în fiecare an în cadrul lectoratelor și studiilor de limba slovenă din cadrul universităților din străinătate, în cadrul instituțiilor slovene din țările vecine Austria, Italia și Ungaria, precum și în cadrul programelor culturale bilaterale din instituțiile de stat corespunzătoare din străinătate. Detalii pe http://centerslo.si/en/seminar-sjlk.

 

Ucraineană

În fiecare an studenții de la secția de Filologie Ucraineana au posibilitatea să participe la cursurile de vară organizate de către Universitatea Națională de Stat „Iurii Fedikovici“ din Cernăuți (Ucraina). Durata cursurilor de vară este de o lună. În această perioada studenții își perfecționează cunoștințele de limbă, literatură, civilizație, istorie și sunt familiarizați cu viața social-culturală prin participarea la diverse acțiuni culturale organizate la nivel local de universitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 02 Iulie 2016.