Limba si literatura polona

 

Studenții secției de polonă, LMA engleză-polonă și polonă limba C au posibilitatea să plece cu burse de vară de o lună, acordate în baza acordului interguvernamental semnat între Polonia și România, la Universități poloneze partenere din Varșovia, Cracovia, Lublin, Wrocław și Katowice. Candidații integraliști trebuie să își depună dosarul cu opțiunea personală la Agenția de Credite și Burse de Studii de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării (www.robuHYPERLINK "http://www.roburse.ro/"rse.ro). Pe lângă ocazia de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă și de a intra în contact cu nativii, cursurile de vară oferă studenților posibilitatea de a se familiariza cu viața culturală și socială a Poloniei prin întâlniri cu scriitori, regizori, muzicieni polonezi, excursii etc.

În afara burselor de vară, studenții care au polona ca limbă de studiu au posibilitatea desfășurării unor studii semestrale în Polonia prin programele CEEPUS și Erasmus+, la partenerii academici din Cracovia, Varșovia, Katowice sau Wrocław. Departamentul de Filologie Rusă și Limbi Slave este în curs de semnare a unui acord care să includă și Universitatea din Toruń în programul Erasmus+.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 02 Iulie 2016.