Despre lectorat

 

Steaguri - Slovenia-Romania

LIMBA SLOVENĂ LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

 

    Lectoratul de slovenă al Universităţii din Bucureşti, care functionează în cadrul Facultătii de Limbi şi Literaturi Străine, are o tradiţie destul de lungă. El a luat fiintă în anul 1978. Primul lector care a predat slovena la Bucureşti a fost Peter Pal, absolvent al Facultăţii de Filozofie din Ljubljana. După ce acesta şi-a încheiat mandatul (1981), a urmat o pauză de câţiva ani până ce – în urma solicitărilor repetate din partea Catedrei de limbi şi literaturi slave – la Bucureşti a sosit un nou lector, în persoana doamnei Vida Rus, care a activat neîntrerupt în cadrul lectoratului între anii 1984–1996. Irena Santoro a preluat mandatul de la Vida Rus în anul 1996, predând slovena la Bucureşti până în anul 2002. Între anii 2002 şi 2004, a predat slovena la Bucureşti lector Mojca Šoštarko. I-a urmat Irena Oder, al cărei mandat a fost tot de doi ani (2004–2006), apoi Aleksandra Boj (2006–2008) şi Boštjan Božič (din februarie 2009 până în prezent). 

    Studiul limbii slovene la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are statut de obiect de studiu facultativ, la alegere, dar în anul universitar 2012/2013 limba slovenă a fost inclusă pentru prima oară ca limbă C pentru secțiile de traducători, iar din anul universitar 2013/2014 se ţin cursuri practice de limba slovenă şi în cadrul masteratului de Studii culturale balcanice.

     Pe lângă studierea limbii slovene, ne străduim ca în cadrul lectoratului de la Bucureşti să îi familiarizăm pe participanţi cu civilizaţia şi cultura slovenă, ajutându-i astfel să cunoască mai îndeaproape Slovenia. Mă bucură faptul că, în ultimul timp, beneficiem de sprijinul şi colaborarea cu Ambasada Republicii Slovenia la Bucureşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 15 Iunie 2016.