Revista Romanoslavica

 

rsl revista

„Romanoslavica”  –   Catedra de Limbi şi Literaturi Slave

                                  Catedra de Filologie Rusă

                                  Asociaţia Slaviştilor din România

De la primul număr, din anul 1958, până de curând, revista „Romanoslavica” a apărut anual, iar din 2010 se publică trimestrial. Ea găzduieşte în paginile sale contribuţii ale cercetătorilor din sfera slavisticii sau a comparativisticii româno-slave în domeniile: lingvistică, literatură, studii culturale, traductologie, istorie, etnografie şi folclor.

ISSN 0557-272X
www.romanoslavica.ro

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 22 Mai 2013.