pasaport european

 

 

 

English French German

 

 

 

Teste de evaluare lingvistica in limbile engleza, franceza si germana cu scopul de a obtine certificate europene lingvistice

 

Aceste teste lingvistice sunt produsul unui proiect de cercetare de tipul IDEI, denumit Instrument multimedia pentru autoevaluarea competentelor lingvistice conform Cadrului EuropeanComun de Referinta in vederea obtinerii certificatelor europene pentru limbile engleza, franceza si germana (2009-2011.)

Scopul acestui demers este acela de a furniza teste lingvistice in cele trei limbi - engleza, franceza si germana- - proiectate-conform standardelor de calitate propuse de Cadrul European de Referinta in predarea/invatarea limbilor straine.

Utilizatorii vor fi capabili sa isi evalueze nivelul ligvistic conform celor sase descriptori: A1, A2, B1, B2, C1, C2. cu scopul de a obtine o certificare lingvistica europeana care sa le permita migararea in tot spatiul european, ocuparea unui loc de munca in Uniunea Europeana, coordonarea de proiecte europene sau continuarea studiilor aprofundate la o universitate europeana.

 

 

Autori:- Universitatea din Bucuresti, Romania

Dr. Diana Ionita, Dr. Anca Cosaceanu, Dr. Ioan Lazarescu, Dr. Mariana Lazarescu, Dr. Daria Protopopescu

Expert IT: Dr. Liviu Dinu

 

Language Assessment Tests in English, French and German

in order to obtain the European Language Certificates

 

These language tests are the outcome of a research project type IDEAS, named Multimedia Instrument for Language Skills Assessment According to the Common European Framework of Reference with the view to Obtaining the European Certificates for English, French and German(2009-2011).

The purpose of this undertaking is to provide language tests in three languages – English, German and French- designed according to the principles and quality standards proposed by the Common European Framework of Reference in learning/teaching foreign languages. The test-takers will be able to assess their levels of language competence according to the four skills and the six descriptors: A1, A2, B1, B2, C1, C2. with a view to obtaining the European Language Certificates which enable the European citizens to migrate within the European Union, to apply for jobs, to manage European projects, to promote or to pursue their postgraduate studies.

 

Authors:- University of Bucharest, Romania

Dr. Diana Ionita, Dr. Anca Cosaceanu, Dr. Ioan Lazarescu, Dr. Mariana Lazarescu, Dr. Daria Protopopescu

IT Constructor: Dr. Liviu Dinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 18 Decembrie 2011.