Limba si Literatura Franceza

 

PREZENTARE

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză, unul dintre cele mai vechi din Universitatea din Bucureşti, s-a bucurat totdeauna de prezenţa, în rândurile membrilor săi, a unor specialişti apreciaţi atât în calitate de cercetători, cât şi ca rafinaţi oameni de cultură. Mulţi dintre ei au fost creatori de şcoală, legându-şi numele atât de apariţia unor noi direcţii de studiu pe tărâmul lingvisticii sau al literaturii franceze, cât şi de publicarea unor lucrări de mare valoare ştiinţifică, instrumente cu rol esenţial în formarea promoţiilor succesive de profesori de limba şi literatura franceză.

Depunând eforturi pentru a asigura rezultate la acelaşi nivel la care au situat-o predecesorii lor, actualii componenţi ai colectivului departamentului se numără printre specialiştii cunoscuţi în literatura franceză, în literaturi francofone sau în lingvistica franceză de orientările cele mai diverse.

Printre actualele direcţii de cercetare ale colectivului - care sunt aprofundate în programe de masterat - pot fi menţionate următoarele:

Departamentul mai cuprinde doi lectori străini prin acord cultural (Franţa, Belgia).


 Reviste care apar în cadrul Departamentului:

 • Revista Centrului de Studii medievale (MEDIAEVALIA
 • Revista Centrului Fundamentele Modernităţii Europene, Journal of Early Modern Studies (JEMS), indexată în ISI Thomson Emerging Sources Citation Index

 • Revista Cercurilor studenţeşti ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (RCSDLLF)

 

 

În atenţia studenţilor admişi în anul I cu Franceză B

 

Luni, 5 octombrie 2015, studenţii admişi cu Franceză B (Limbi Străine şi Litere/LUC) se vor prezenta în mod obligatoriu la testul de limbă organizat în vederea plasării în serie (avansaţi / începători) / grupă de studiu.

Testarea se va desfăşura în sălile indicate mai jos, după cum urmează:

 

 • Comisia 1, ora 10-12, sala 403 (de la ACHIM la BODGROS)
 • Comisia 2, ora 12-14, Catedra fr., et. II (de la BOGDAN la CIUBOTARU)
 • Comisia 3, ora 10-12, amf. Hasdeu (de la CIUREA la DOP)
 • Comisia 4, ora 12-14, sala 403 (de la DRĂGAN la GEAMPAROIU)
 • Comisia 5, ora 10-12 sala 402 (de la GEORGESCU la MARCU)
 • Comisia 6, ora 12-14, sala 402 (de la MARDARE la NEDELEA)
 • Comisia 7, ora 10-12, sala 312 (de la NICA la PLEŞOIANU)
 • Comisia 8, ora 12-14, sala 405 (de la PLEŞOIU la ROŞU)
 • Comisia 9, ora 10-12, sala 314 (de la SAMOILĂ la TOADER I.N.C. George)
 • Comisia 10, ora 10-12, sala 315 (de la TOADER M. Alexandra la VOICU)

 

Atenţie! Repartizarea în serii de studiu este condiţionată de prezenţa la testare.

Orarul anului I Franceză B va fi afişat marţi, 6 octombrie, după comunicarea rezultatului obţinut la acest test.

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

 • Regulament valabil din mai 2006 până la 1 octombrie 2012:

Fisier de tip .pdf ! Regulament activitate studenti FLLS 

 • Regulament valabil de la 1 octombrie 2012:

Fisier de tip .pdf ! Regulamentul_studentului_2012 

 • Regulament UB valabil din februarie 2015:
Fisier de tip .pdf ! Regulament UB privind activitatea profesionala a studentilor_2015 

NOU!

Orar FRANCEZA 2015-2016 semestrul II

Fisier de tip .pdf ! FRANCEZA_ORAR_sem II_2015-2016  

 

Calendar academic 2015-2016

Structura anului universitar


Calendar – susţinere examene de an şi restanţe/reexaminări

Fisier de tip .pdf ! Calendar examene de an_restante_reexaminari FLLS 

 

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Str. Edgar Quinet 5-7, et. 2, sect I, 010017, Bucuresti
Tel: Tel. Departament: +004.021.314.35.08. interior 101
Tel/Fax: +004.021.312.13.13
Email: catedrafranceza@g.unibuc.ro

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Conducere

Director: conf.dr. Lidia COTEA
Secretar: asist.dr. Vanezia PARLEA
Pagină actualizată la 17 Aprilie 2016.