Limba si Literatura Franceza

 

PREZENTARE

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză, unul dintre cele mai vechi din Universitatea din Bucureşti, s-a bucurat totdeauna de prezenţa, în rândurile membrilor săi, a unor specialişti apreciaţi atât în calitate de cercetători, cât şi ca rafinaţi oameni de cultură. Mulţi dintre ei au fost creatori de şcoală, legându-şi numele atât de apariţia unor noi direcţii de studiu pe tărâmul lingvisticii sau al literaturii franceze, cât şi de publicarea unor lucrări de mare valoare ştiinţifică, instrumente cu rol esenţial în formarea promoţiilor succesive de profesori de limba şi literatura franceză.

Depunând eforturi pentru a asigura rezultate la acelaşi nivel la care au situat-o predecesorii lor, actualii componenţi ai colectivului departamentului se numără printre specialiştii cunoscuţi în literatura franceză, în literaturi francofone sau în lingvistica franceză de orientările cele mai diverse.

Printre actualele direcţii de cercetare ale colectivului - care sunt aprofundate în programe de masterat - pot fi menţionate următoarele:

Departamentul mai cuprinde doi lectori străini prin acord cultural (Franţa, Belgia).


 Reviste care apar în cadrul Departamentului:

  • Revista Centrului de Studii medievale (MEDIAEVALIA
  • Revista Centrului Fundamentele Modernităţii Europene, Journal of Early Modern Studies (JEMS)

  • Revista Cercurilor studenţeşti ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (RCSDLLF)

 

În atenţia studenţilor admişi în anul I cu Franceză B

 

Luni, 6 octombrie 2014, studenţii admişi cu Franceză B se vor prezenta în mod obligatoriu la testul de limbă organizat în vederea plasării în serie (avansaţi / începători) / grupă de studiu.

Testarea va avea loc în amfiteatrul Haşdeu, după cum urmează:

  • 10-12: studenţii al căror nume începe cu litera A – L.
  • 12-14: studenţii al căror nume începe cu litera M – Z.

Atenţie! Repartizarea în serii de studiu este condiţionată de prezenţa la testare.

Orarul anului I Franceză B va fi afişat după comunicarea rezultatului obţinut la acest test.

 

 

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor


  • Regulament valabil din mai 2006 până la 1 octombrie 2012:

Fisier de tip .pdf ! Regulament activitate studenti FLLS 

  • Regulament valabil de la 1 octombrie 2012:

Fisier de tip .pdf ! REGULAMENTUL_STUDENTULUI_2012 

 

Orar FRANCEZA 2014-2015 semestrul II

Fisier de tip .pdf ! ORAR Franceza 2014-2015 sem II 


Orar modul psihopedagogic 2014-2015 semestrul II

Fisier de tip .pdf ! Modul psihopedagogic 2014-2015 sem II 

Calendar academic 2014-2015

Structura anului universitar


Calendar – susţinere examene de an şi restanţe/reexaminări

Fisier de tip .pdf ! Calendar examene de an_restante_reexaminari FLLS 

 

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Str. Edgar Quinet 5-7, et. 2, sect I, 010017, Bucuresti
Tel: Tel. Departament: +004.021.314.35.08. interior 101
Tel/Fax: +004.021.312.13.13
Email: catedrafranceza@g.unibuc.ro

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Conducere

Director: conf.dr. Lidia COTEA
Secretar: asist.dr. Vanezia PARLEA
Pagină actualizată la 20 Martie 2015.