Program Master

Afis Masterat 2011

Masteratul STUDII DE CULTURĂ RUSĂ ŞI LIMBA RUSĂ
PENTRU AFACERI , 4 semestre

      Este un masterat interdisciplinar care oferă o pregătire complexă filologico-economică, organizat de Catedra de filologie rusă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Universitatea din Bucureşti). Utilitatea programului a fost dovedită de rezultatele obţinute în perioada scursă de la înfiinţarea acestui Masterat.
       Studenţii au posibilitatea să frecventeze cursuri şi seminare ţinute de cadre didactice de prestigiu (profesori şi conferenţiari), din domenii reprezentative pentru ambele direcţii de pregătire: constante ale culturii ruse, specificul mentalităţilor, teoria discursului şi comunicării, limbaje de specialitate, literatura emigraţiei ruse etc., precum şi cursuri de management internaţional, tranzacţii comerciale internaţionale, spaţiul geopolitic mondial, comunicare în afaceri.
       Scopul unui asemenea tip de masterat este să ofere absolvenţilor cât mai multe oportunităţi pe piaţa muncii – după terminarea masteratului absolvenţii pot ocupa diverse posturi în firme de comerţ exterior, bănci, în învăţământ.
      Programul de masterat are în atenţie dezvoltarea competenţei de comunicare profesională, pornind de la ideea că un bun negociator nu poate avea succes decât cunoscând mentalităţile, cultura şi, evident, limba partenerului de afaceri.
      La Masterat se pot înscrie absolvenţi ai universităţilor din Bucureşti, precum şi din alte centre universitare. Candidaţii sunt primiţi pe baza unei diplome care finalizează ciclul I de studii, de la orice facultate acreditată. Metodele de predare ale profesorilor s-au dezvoltat în concordanţă cu noile cerinţe ale învăţământului, adaptându-se la un public destul de eterogen – vin la acest masterat studenţi cu pregătiri diverse (filologică, economică, juridică, ştiinţe politice etc.).
       Concursul de admitere constă din două probe: evaluarea dosarului de concurs şi examen scris pe baza bibliografiei afişate la Catedra de filologie rusă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.
Informaţiile pentru înscrieri pot fi obţinute la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, iar detalii referitoare la concursul de admitere pot fi solicitate la adresa: ubrusa@mail.ru

Proba scrisă are loc pe 16 septembrie, ora 10.00, la cabinetul de rusa, din str. Pitar Moş, nr. 7-13, et. 1.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de admitere  septembrie 2011

I. PROGRAMA

 • Din istoria relaţiilor Rusiei cu Europa. Reformele lui Petru cel Mare.
 • Personalităţi ale istoriei ruse (Ivan cel Groaznic, Petru cel Mare, Ecaterina a II-a).
 • Rusia spirituală între Occident şi Orient. Moscova şi Sankt-Petersburg – două oraşe emblematice. Curente de gândire în secolul al XIX-lea.
 • Trăsături originale ale artei ruse şi vocaţia ei de universalitate.

II. BIBLIOGRAFIA

 1. Geoffrey Hosking , Rusia. Popor şi imperiu, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
 2. Nicholas V. Riasanovsky, O istorie a Rusiei, Ed. Institutul european, Iaşi, 2001
 3. Henry Troyat, Petru cel Mare, Bucureşti, 1992.
 4. Antoaneta Olteanu, Civilizaţia rusă, Perioada veche şi modernă, Bucureşti, 1999, capitolele: Perspectiva istorică, pp. 37-70, Perspectiva culturală, pp.73- 103, 158-162.
 5. Antoaneta Olteanu, Miturile Rusiei clasice, Paideia, Bucureşti, 2004
 6. Vasile Florea, O istorie a artei ruse, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979
 7. Mihaela Moraru, Universul artei ruse, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2004

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 13 Septembrie 2011.