Admitere master 2012

 

 • Înscrieri: 3-10 septembrie 2012 (secretariat, Edgar Quinet et.II)
 • Examene:  12 septembrie – scris; 13 septembrie – oral. Examenele încep de la ora 10.
 • Data limită de afişare a rezultatelor: 21 septembrie 2012

 Acte necesare la înscriere:

 • Fişă-tip de înscriere;
 • Diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă;
 • Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • copie legalizată după certificatul de naștere;
 • copie legalizată după certificatul de căsătorie;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere de 100 de lei la concursul de admitere (care se plăteşte la Casieria Rectoratului).

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 03 Septembrie 2012.