Biroul de Control Financiar Preventiv

Biroul de Control Financiar Preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.

  Membrii Biroului de Control Financiar Preventiv

  Leonid Ionuț DIMA
  Tel: +4021-307.73.64
  E-mail: ionut.dima@cfp.unibuc.ro

  Valentin MORMIN
  Tel: +4021-307.73.64
  E-mail: valentin.mormin@cfp.unibuc.ro

  Contact

  Șef Birou
  Aurel POPESCU
  Tel: +4021-307.73.64
  E-mail: aurel.popescu@cfp.unibuc.ro

  Programul cu publicul
  Luni-joi: 08:00 – 16:00
  Vineri: 08:00 – 13:00

  Adresă:
  Bd. M. Kogălniceanu 36-46, cămin A, et. 1, sector 5, 050107, București

  Share This