Căutare
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Departamentul de Management al Calității

Departamentul de Management al Calităţii (DMC) reprezintă structura executivă, de sprijin şi consultanţă a Comisiei pentru Asigurarea şi Evaluarea Calităţii (CEAC) şi al Comisiilor similare de la nivelul facultăţilor în vederea implementării şi dezvoltării unui sistem de management al calităţii în Universitatea din Bucureşti.

Departamentul, prin Biroul Standarde și Control Managerial, asigură, la nivelul Universității din București, îndrumare metodologică și consultanță în domeniul sistemului de control intern/managerial și susține conducerea Universității din București în implementarea politicilor din domeniul controlului intern/managerial.

Între activitățile centrale ale departamentului se numără următoarele:

 • sprijinirea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în vederea realizării Raportului de autoevaluare a Universității;
 • implementarea strategiei Universității din București cu privire la evaluarea și asigurarea calității;
 • organizarea întâlnirilor anuale între CEAC-ul central şi comisiile corespondente de la nivelul fiecărei facultăți;
 • întocmirea și actualizarea procedurilor specifice asigurării calității, la nivelul instituției;
 • organizarea și participarea la conferințe naționale și internaționale pe teme ce privesc asigurarea calității în învățământul superior;
 • implementarea unui sistem unic de colectare a datelor statistice, de selecţie, centralizare, prelucrare și interpretare a informațiilor numerice adaptate specificului fiecărei solicitări primite;
 • realizarea bazei de date cu indicatorii statistici relevanți pentru învățământul superior;
 • asigurarea suportului logistic pentru evaluarea stadiului implementării și funcționării sistemului de control intern/managerial în cadrul Universității din București.

  Structura organizatorică

  Biroul Evaluare și Asigurarea Calității

  Biroul Standarde și Control Managerial

  Membrii Departamentului de Management al Calității

  Sorin George TOMA
  E-mail: calitate.ub@g.unibuc.ro

  Rodica IANOLE – CĂLIN
  E-mail: calitate.ub@g.unibuc.ro

  Raluca DINESCU
  E-mail: calitate.ub@g.unibuc.ro

  Silvia PĂDURE
  E-mail: scmi@g.unibuc.ro

  Legislaţie

  Legea 1 din 2011 cu modificările și completările ulterioare – variantă actualizată 2018

  OUG 75 din 2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea 87 din 2006 cu modificările și completările ulterioare – variantă actualizată 2018

  HOTĂRÂRE Nr. 915/2017 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobare a Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

  ORDONANŢĂ nr. 9 din 23 august 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

  Ordinul nr. 5686/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.475/2017

  Ordinul nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

  Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică – actualizată 2018

  HOTĂRÂRE nr.132 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

  Ordinul nr. 3353/2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate

  Ordinul nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

  Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

  Instrumente de aplicare a legislației

  Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat

  Fișele de evaluare în vederea evaluării externe periodice a domeniilor universitare de masterat

  Structura raportului de autoevaluare pentru acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor/programelor de studii universitare de masterat

   Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin invățământ la distanță (ID)

                                      Fişa vizitei

  Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin invățământ cu frecvență redusă (IFR)

                                      Fişa vizitei

  Standarde specifice ale comisiilor de specialitate

  C1: Științe exacte și științe ale naturii (actualizate la data de 09.08.2018)

  C2: Științe umaniste și teologie

  C3: Științe juridice (actualizat la data de 25.01.2018)

  C4: Științe sociale, politice și ale comunicării (actualizate în data 28.06.2018)

  C5: Științe administrative, ale educației și psihologie (actualizat în data de 30.05.2017)

  C6&C7: Științe economice I și II (actualizate în data de 27.04.2017)

  C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport (actualizate în data de 27.07.2018)

  C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară (actualizat în data 27.07.2017)

  C10&C11: Științe inginerești 1 și 2 [partea Ipartea a II-a și partea a III-a] (partea I actualizată în data 28.06.2018, partea a II-a actualizată în data 28.06.2018 și partea a III-a actualizată în data 28.06.2018)

  C12: Științe medicale (actualizate în data de 24.05.2018)

  C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

   

  Evaluarea externă a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

  1. Metodologie de evaluare externă – An pregătitor (actualizat 02.04.2018)
  2. Standarde specifice – An pregătitor
  3. Fișa vizitei – An pregătitor (actualizat 02.04.2018)

   

  Manual de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial 

  Rezultate IQA - UB

  Contact

  Director
  Oana Sârbu
  E-mail: oana.sarbu@unibuc.ro

  Adresă:
  Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Caminul C, etaj 2, camera 204, București

  Biroul Evaluare și Asigurarea Calității
  E-mail: calitate.ub@g.unibuc.ro

  Adresă:
  Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sala 2, demisol Facultatea de Matematică și Informatică, sector 5, Bucureşti

  Biroul Standarde și Control Managerial
  E-mail: scmi@g.unibuc.ro

  Adresă:
  Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Caminul C, etaj 2, camera 202, București

  Noutăți

  Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

  Share This