Direcția Financiar-Contabilă

Direcţia Financiar – Contabilă coordonează întreaga activitate financiar-contabilă şi controlul evidenţei tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare ale instituţiei.

Pe lângă acestea, atribuțiile Direcției sunt:

  • înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu caracter financiar, atât pentru cerinţele interne ale instituţiei, cât şi pentru organisme externe: M.E.C.S., trezorerie, furnizori, creditori, etc.
  • organizarea, îndrumarea, conducerea, controlul şi responsabilitatea desfăşurării în mod eficient a activităţii economice a instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Structura organizatorică

Serviciul Contabilitate
– Biroul Contabilitate de Gestiune;
– Biroul Contabilitate Financiară

Biroul Financiar

Contact

Șef Serviciu
Ancuța-Marieta RĂDULESCU
Tel: +4021-314.72.60

Tel:
+4021-314.72.60
+4021-315.62.62
+4021-307.73.31
+4021-305.82.31
+4021-307.73.48
E-mail: contact@economic.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 10:00 – 14:00
Vineri: 10:00 – 12:00

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, parter inferior, Sector 5, 050107, București

Share This