Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare Personal

Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare Personal întocmește documentația pentru publicarea în presă şi pe site-ul web al Universităţii din Bucureşti şi al Ministerului Educaţiei Naţionale a posturilor vacante aprobate pentru a fi scoase la concurs.

Atribuțiile Biroului constau în:

  • întocmirea documentației pentru scoaterea la concurs și publicitatea posturilor vacante din cadrul Universității din București;
  • primirea şi verificarea dosarelor de concurs pentru posturile vacante scoase la concurs în cadrul Universității din București;
  • întocmirea tuturor documentelor necesare pentru buna derulare a concursurilor (adrese, calendare desfășurare concursuri, procese verbale, decizii), pentru comisiile de concurs, pentru Consiliul de Administraţie şi pentru Senatul Universităţii din Bucureşti;
  • întocmirea de statistici cu privire la concursurile derulate în UB.
Membri

 

 

Lavinia Anghelina
E-mail: lavinia.anghelina@hr.unibuc.ro

Carmen Nicea
E-mail: carmen.nicea@hr.unibuc.ro

Cecilia Pantazi
E-mail: cecilia.pantazi@hr.unibuc.ro

Mihaela Lipan
E-mail: mihaela.lipan@hr.unibuc.ro

Nicoleta Năstacă
E-mail: nicoleta.nastaca@hr.unibuc.ro

 

 

Contact

 

Tel: +4021-303.51.08
E-mail: concursuri@hr.unibuc.ro

Adresă:
Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, București

Share This