Posturi vacante - didactic-auxiliar

Centralizator posturi aflate în concurs

Promovări

 

 • Facultatea de Geografie – Biroul Administrativ – AICI
 • Facultatea de Geografie – Departamentul de Meteorologie și Hidrologie – AICI
 • Facultatea de Geologie și Geofizică – AICI
 • Cămin Poligrafie – AICI
 • Cămin Leu – AICI
 • Direcția Resurse Umane – AICI și AICI
 • Facultatea de Științe Politice – AICI, rezultat AICI
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă – AICI
 • Imobil Rectorat – AICI
 • CEREFREA VILLA NOEL – AICI
 • Imobil Carol I – AICI
 • Centrul de Limbi Străine – AICI
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă – AICI
 • Direcția Relații Externe – AICI
 • Facultatea de Administrație și Afaceri – AICI
 • Departamentul de Educație Fizică și Sport (DEFS) – AICI
 • Facultatea de Filosofie – AICI.
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației – AICI.
 • Direcția Resurse Umane – AICI.
 • Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – AICI.

 

Unitate administrativăPostDurată postInformații concurs (calendar, tematică, rezultate)Data anunțului
Facultatea de Chimie
Centrul de Cercetare Catalizatori și Procese Catalitice
Referent de specialitate - 2 posturiDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.04.2018
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Proiect 688503/NEWTON/Horizon 2020
Referent de specialitate (S) - 4 posturiDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.04.2018
Facultatea de Litere - Centrul IDFRReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Departamentul de Achiziții PubliceReferent de specialitate (S) - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești - Serviciul Cămine CantineReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Direcția Resurse Umane - Biroul de Recrutare, Evaluare și Selectare PersonalReferent de specialitate (SSD)nedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Direcția Resurse Umane - Biroul de Recrutare, Evaluare și Selectare PersonalReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Directia Comunicare, Relatii Publice si MarketingReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Centrul de Politici PubliceReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Biroul Control Financiar PreventivAdministrator financiar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Serviciul TehnicAdministrator patrimoniu (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Facultatea de BiologieLaborantNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Universitatea din BucureștiDirector General Adjunct AdministrativDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)23.04.2018
Direcția Generală Secretariat - Registratură Financiar ContabilăsecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Resurse UmanereferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Cămine Cantine - Cămin Theodor PalladyfochistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Cămine Cantine - Cămin GaudeamusîngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Facultatea de Biologie - Departamentul de GeneticălaborantNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Facultatea de Teologie Romano-CatolicăîngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Centrul de Cercetare CDFIS
Proiect 688503/NEWTON/Horizon 2020
referent (2 posturi)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Serviciul Tehnicadministrator patrimoniuNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Resurse Umane - Birou OrganizarereferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Relații Publice și MarketingreferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Facultatea de Teologie OrtodoxăsecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Managementul Programelor de CercetarereferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Imobil Facultatea de Filosofieadministrator patrimoniuNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Facultatea de Fizică - Proiect PN III P4-PCE-2016-0014fiziciandeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.02.2018
Birou Achiziții pentru CercetarereferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)02.02.2018
Facultatea de Limbi și Literaturi StrăinesecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)

Probele de concurs se vor defasura conform Calendarului, la sediul Facultatii de Limbi si Literaturi Straine din str. Edgar Quinet.
02.02.2018
Facultatea de IstoriesecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)02.02.2018
Direcția Resurse Umane - Biroul OrganizarereferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)02.02.2018
Directia Camine Cantine - Cantina M. Kogalniceanumuncitor necalificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)02.02.2018
Direcția Achiziții PublicereferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)02.02.2018
Centrul de Cercetare a Totalitarismelor ,,Hannah Arendt’’referentDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)02.02.2018
ICUBșef birou suport proiecteNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)20.12.2017
Depunerea dosarului de concurs

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36 – 46, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE:

 • în zilele de luni - joi, între orele: 0830 – 1400
 • vineri, între orele: 0830 – 1300

Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor vacante, care nu au câștigat concursul, sunt rugaţi să-şi ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data finalizării concursului.

Informații suplimentare se pot obține:

 • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE - Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare personal;
 • site-ul www.unibuc.ro;
 • telefon: 021 307 73 55;
 • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.

Noutăți

Share This