Posturi didactice

Posturi aflate în concurs

Tematica și bibliografia posturilor aflate în concurs pot fi consultate AICI.

Planificarea probelor de concurs poate fi consultată AICI.

Centralizatoarele rezultatelor concursurilor pot fi consultate AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).

Posturile didactice vacante aprobate pentru a fi scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017/2018 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a nr. 1647 din 24.11.2017

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 24 noiembrie 2017 – 8 ianuarie 2018.

Zilele libere legale conform Codului muncii: 30 noiembrie 2017, 1 decembrie 2017, 25 și 26 decembrie 2017, 1 și 2 ianuarie 2018.

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

Perioadă determinată

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017/2018 pe perioadă DETERMINATĂ

Calendarul desfasurarii concursului pentru ocuparea pe perioada determinata a posturilor didactice vacante

Decizia nr. 3538 din 20.12.2017 privind numirea comisiilor de concurs pentru posturile vacante scoase la concurs in semestrul I

Anexa Decizia nr. 3538 din 20.12.2017 privind numirea comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante scoase la concurs in semestrul I

Lista candidaților înscriși pe posturile didactice vacante scoase la concurs pe durata DETERMINATĂ în semestrul I al anului universitar 2017/2018

Nr. crt.FacultateDepartamentFuncţie didacticăPoziţie în statul de funcţiiDisciplinele din planul de învăţământÎncadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţificeLink candidați
1Administraţie şi AfaceriŞtiinţe Economice şi AdministrativeAsistent universitar105Proiecte de marketing, Programe aplicative pentru marketing, Tehnici promoţionale, Introducere în marketing, Practica de specialitate.MarketingCandidați
2BiologieEcologie Sistemică și SustenabilitateAsistent universitar17Ecotoxicologie, Circuite biogeochimice și efectele ecotoxicologice ale poluanților, Chimie generală, Chimie organicăȘtiințele mediuluiCandidați
3BiologieBiochimie și Biologie MolecularăAsistent universitar22Metabolismul glucidelor și lipidelor, Metabolismul proteinelor și acizilor nucleici, Biochimie.BiochimieCandidați
4BiologieBiochimie și Biologie MolecularăAsistent universitar23Biochimie, Semnalizare celulară.BiochimieCandidați
5DreptDrept privatAsistent universitar62Drept civil. Succesiuni şi liberalităţi, Drept civil. Contracte, Dreptul proprietăţii intelectuale.Ştiinţe juridiceCandidați
6FizicăFizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasmă, LaseriAsistent universitar28Limbaje de programare II, Metode de simulare în fizică, Simulation methods in physics (în limba engleză), Metode computationale în fizică/Computational methods in physics (în limba engleză), Teoria materiei hadronice în condiții extreme și a plasmei de cuarci și glutoni/Theory of hadronic matter in extreme conditions and quark-glutons plasma, Programarea calculatoarelor (C, C++), Numerical methods in quantum theory (în limba engleză), Introducere în teoria cuantică a câmpurilor și a particulelor elementare/Introduction to quantum theory of fields and elemantary particles.FizicăCandidați
7FizicăElectricitate, Fizica Solidului și BiofizicăAsistent universitar24Principii și sisteme de măsurare a mărimilor fiziologice, Achiziția și procesarea semnalelor bioelectrice, Bazele biofizicii, Tehnici expermentale în biofizică, Elemente de anatomie și fiziologie umană, Elemente de biostructură, Bioinginerie, Interacții biomoleculare, Principii fizice ale imagisticii. aplicații, Biochimie, Bioinformatică. Modelarea proceselor biologice.FizicăCandidați
8FizicăElectricitate, Fizica Solidului și BiofizicăAsistent universitar25Arhitectura sistemelor paralele, Calculatoare numerice, Teoria sistemelor, Sisteme cu microprocesoare.FizicăCandidați
9Geologie şi GeofizicăInginerie GeologicăAsistent universitar14Foraj și lucrări miniere, Exploatarea și managementul resurselor minerale, Hidrogeologie I, Hidrogologie II proiect, Hidraulică.Inginerie GeologicăCandidați
10Geologie şi GeofizicăGeofizicăAsistent universitar15Topografie, Geodezie și GPS, Teledetecție, Infografică II.Inginerie GeologicăCandidați
11Limbi şi Literaturi StrăineEnglezăAsistent universitar73Practica limbii engleze I B, seminar, Practica limbii engleze II B, seminar.FilologieCandidați
12Limbi şi Literaturi StrăineEnglezăAsistent universitar74Practica limbii engleze I B, seminar, Practica limbii engleze II B, seminar.FilologieCandidați
13Limbi şi Literaturi StrăineEnglezăAsistent universitar78Literatură și cultură engleză II A, seminar, Literatură și cultură engleză II B, seminar, Practica limbii engleze III A, seminar, Practica limbii engleze II B, seminar, Practica limbii engleze III B, seminar.FilologieCandidați
14Limbi şi Literaturi StrăineLimbi ModerneAsistent universitar21Practica limbii engleze.FilologieCandidați
15Limbi şi Literaturi StrăineLimbi și Literaturi OrientaleAsistent universitar28Structura limbii coreene, an I, seminar, Literatură și cultură coreeană, an II, seminar, Practica limbii coreene, an I, seminar, Practica limbii coreene, an II, seminar, Limba coreeană, master, an I, seminar, Limba coreeană, master, an II, seminar.FilologieCandidați
16Limbi şi Literaturi StrăineLimbi și Literaturi IberoromaniceAsistent universitar41Lexicologie italiană; Structura limbii italiene; Practica limbii italiene; Limba italiană pentru nefilologi.FilologieCandidați
17Matematică și InformaticăInformaticăAsistent universitar75Logică matematică și computațională; Baze de date; Sisteme de gestiune a bazelor de dateInformaticăCandidați
18Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologieAsistent universitar75Practici și abilități academice, Psihologia muncii, Practică de cercetare, Practică profesională și de cercetare.PsihologieCandidați
19Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologieAsistent universitar73Introducere în psihologia sănătății, Neuropsihologie, Fundamentele psihologiei II, Practică de cercetare.PsihologieCandidați
20Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologieAsistent universitar69Psihoterapii integrative, Psihologie cognitivă, Practică de cercetare, Bazele teoretice ale evaluării psihologice.PsihologieCandidați
21Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologieLector universitar57Personalitate și profesie, Siguranța ocupațională și analiza accidentelor  în muncă, Psihologia personalității, Metodologia cercetării psihologice I.PsihologieCandidați
22Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologieLector universitar62Psihologia traumei - partea general, Psihologia traumei - partea special, Asistarea psihologică și psihoterapia trumelor II, Psihoterapii integrative.PsihologieCandidați
23Departamentul de Educaţie Fizică și SportDepartamentul de Educaţie Fizică și SportAsistent universitar19Educație fizică și sport - gimnastică aerobicăȘtiința Sportului și Educației FiziceCandidați
Perioadă nedeterminată

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017/2018 pe perioadă NEDETERMINATĂ

Calendarul desfasurarii concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor didactice vacante

Decizia nr. 3538 din 20.12.2017 privind numirea comisiilor de concurs pentru posturile vacante scoase la concurs in semestrul I

Anexa Decizia nr. 3538 din 20.12.2017 privind numirea comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante scoase la concurs in semestrul I

Lista candidaților înscriși pe posturile didactice vacante scoase la concurs pe durată NEDETERMINATĂ în semestrul I al anului universitar 2017/2018

Nr. crt.FacultateDepartamentFuncţie didacticăPoziţie în statul de funcţiiDisciplinele din planul de învăţământÎncadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţificeLink candidați
1Administraţie şi AfaceriŞtiinţe Economice şi AdministrativeProfesor universitar12Globalizare și afaceri; Economia comerțului; Fundamente în luarea deciziilor manageriale; Manangementul calității în afaceri.Administrarea afacerilorCandidați
2Administraţie şi AfaceriŞtiinţe Economice şi AdministrativeConferențiar universitar37Managementul comunicării în situații de criză; Management strategic în situații de criză; Marketing social politic; Planificarea și managementul programelor pentru situații de risc.Științe administrativeCandidați
3BiologieEcologie Sistemică și SustenabilitateConferențiar universitar4Chimie generală; Circuite biogeochimice și efectele ecotoxicologice ale poluanților I; Chimie fizică; Chimie organică.Științele mediuluiCandidați
4BiologieAnatomie, Fiziologie Animală și BiofizicăLector universitar12Etologie; Anatomie comparată; Anatomia și igiena omului; Etologie umană; Antropologie.BiologieCandidați
5BiologieAnatomie, Fiziologie Animală și BiofizicăLector universitar13Zoopsihologie; Canale ionice; Fizica cu aplicații în biologie.BiochimieCandidați
6BiologieBotanică și MicrobiologieConferențiar universitar7Ecologie microbiană; Imunofenotiparea celulelor procariote și eucariote; Imunohematologie și hemostază; Imunobiologie; Imunologie celulară.BiologieCandidați
7BiologieBotanică și MicrobiologieLector universitar13Micologie; Micologie aplicată; Microbiologie generală; Ecologie microbiană; Taxonomie vegetală; Biologie vegetală și animală.BiologieCandidați
8DreptDrept privatProfesor universitar14Dreptul muncii; Relațiile de muncă și industriale în U.E.Științe juridiceCandidați
9DreptDrept privatConferențiar universitar33Dreptul comerțului internaţional; Teoria dreptului; Arbitraj comercial; Procesul civil internațional.Ştiinţe juridiceCandidați
10DreptDrept privatConferențiar universitar34Drept procesual civil I; Drept procesual civil II;
Drept execuţional civil.
Ştiinţe juridiceCandidați
11DreptDrept penalLector universitar18Drept penal - Infracțiuni prevăzute în legi speciale I; Drept penal – partea specială I; Drept penal - partea specială II;
Criminologie.
Ştiinţe juridiceCandidați
12FilosofieFilosofie practică și istoria filosofieiConferențiar universitar22Originile filosofiei europene; Hermeneutică; Filosofie greacă; Fenomenologia și ontologia culturii europene.FilosofieCandidați
13FizicăStructura Materiei, Fizica Atmosferei şi a Pământului, AstrofizicăConferențiar universitar12Surse de energii regenerabile; Introducere în structura atomică și subatomică a materiei.Introducere în fizica polimerilor; Fizică moleculară; Dispersia poluanților în mediu.FizicăCandidați
14FizicăStructura Materiei, Fizica Atmosferei şi a Pământului, AstrofizicăConferențiar universitar13Didactica fizicii; Mecanică; Fizica și chimia mediului, Materiale polimere în remedierea și epurarea apelor.FizicăCandidați
15FizicăStructura Materiei, Fizica Atmosferei şi a Pământului, AstrofizicăConferențiar universitar14Metode de simulare, elemente finite; MATLAB; Mathcad/Comsol; Bazele fizico-matematice pentru convertori de energie; Surse de energie regenerabile 1 - Materiale și dispozitive pentru conversia energiei solare; Mecanică.FizicăCandidați
16FizicăFizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasmă, LaseriConferențiar universitar12Termodinamică și fizică statistică/Thermodynamics and statistical physics (în limba engleză); Termodinamică și fizică statistică; Simulation methods in physics (în limba engleză); Metode computaționale în fizică/Computational methods in physics (în limba engleză); Metode de simulare în Fizică; Limbaje de programare II.FizicăCandidați
17Geologie şi GeofizicăGeologieLector universitar10Microfaciesuri carbonatice; Geologie fizică I; Geologie fizică II.GeologieCandidați
18IstorieIstoria Românilor și a Sud-Estului EuropeanLector universitar17Istorie medie de la războiul din familie la marele razboi. Ţările Române din sec. XVII până la începutul sec. XIX; Curs opțional: Strategii, discurs și practici identitare în Europa premodernă. O introducere în studiul identităților religioase, politice și de gen; Istorie medie Cultură şi societate românească. Relaţiile între Ţările Române sec. XVI-XVIII; Istorie, resurse culturale si patrimoniu:Valori ale civilizației materiale din Țările Române în Evul mediu și epoca premodernă; Studii medievale: Paleografie latină.IstorieCandidați
19IstorieIstoria Românilor și a Sud-Estului EuropeanLector universitar18Istorie și politică militară în România sec. XIX-XXI: Strategii militare în epoca modernă; Istorie și politică militară în România sec. XIX-XXI: România în Primul Război Mondial; Istorie modernă Cultură şi societate în România modernă; Istorie contemporană Societate, cultură şi ideologie în România interbelică; Seminar surse istorie modernă, Seminar practic Istorie și politică militară în România sec. XIX-XXI; Seminar Istoria comunismului în România: Seminar practic de metodologia cercetării istoriei comuniste.IstorieCandidați
20Jurnalism și Științele ComunicăriiAntropologie și ComunicareLector universitar27Negocierea şi rezolvarea conflictelor în organizaţie; Fundamente ale științelor sociale; Metode şi metodologii de cercetare; Practică.Științele comunicăriiCandidați
21Jurnalism și Științele ComunicăriiAntropologie și ComunicareLector universitar28Introducere în semiotică; Tehnici de argumentare; Practică.Științele comunicăriiCandidați
22Jurnalism și Științele ComunicăriiJurnalismProfesor universitar5Comunicare organizațională: paradigme și direcții ale cercetării; Relații publice internaționale; Campanii de comunicare publică.Științele comunicăriiCandidați
23Jurnalism și Științele ComunicăriiJurnalismProfesor universitar6Introducere în sistemul mass-media; Deontologie; Mass-media și industriile culturale; Elemente de economia mass-media.Științele comunicăriiCandidați
24Jurnalism și Științele ComunicăriiJurnalismConferențiar universitar10Sociologia jurnaliștilor; Gestiunea proiectelor în organizații; Principii ale managementului de proiect; Leadership și managementul resurselor umane.Științele comunicăriiCandidați
25Jurnalism și Științele ComunicăriiJurnalismLector universitar29Digital writing (scriitură digitală); Marketing; Atelier de relații publice; Relații publice de corporație; Practică.Științele comunicăriiCandidați
26Limbi şi Literaturi StrăineEnglezăLector universitar41Introducere în civilizaţie şi literatură; Practica limbii engleze; Relaţii transnaționale în literatura și cultura americană; Studii de film; Literatură și cultură engleză; Practica limbii engleze; Civilizaţie şi literatură: sec. al XIX–lea;  Practica limbii engleze: Scriere academică.Studii culturaleCandidați
27Limbi şi Literaturi StrăineLimbi și Literaturi GermaniceConferențiar universitar15Literatură și cultură germană; Literatura din perspectivă interculturală; Presa de expresie germană din România; Practica limbii germane; Curs opțional (literatură germană); Comunicare interculturală - aplicații practice.FilologieCandidați
28Limbi şi Literaturi StrăineFilologie Rusă și SlavăConferențiar universitar12Structura limbii slovace; Curs opțional de limba slovacă.FilologieCandidați
29Limbi şi Literaturi StrăineFilologie Rusă și SlavăConferențiar universitar13Literatura și cultura bulgară; Civilizație bulgară; Practica limbii bulgare.FilologieCandidați
30Limbi şi Literaturi StrăineFilologie Rusă și SlavăLector universitar31Teoria traducerii; Curs opțional de literatură rusă; Practica limbii ruse.FilologieCandidați
31LitereLingvisticăLector universitar28Istoria limbii române literare; Gramatică istorică şi comparată; Elemente de stilistică; Morfologie.FilologieCandidați
32LitereȘtiințe ale ComunicăriiConferențiar universitar11Bazele comunicării estetice; Estetica fenomenului artistic contemporan; Comunicare interculturală: strategii de dialog intercultural; Opțional II; Coordonarea cercetării pentru elaborarea disertațiilor; Practică de specialitate.Studii culturaleCandidați
33LitereȘtiințe ale ComunicăriiLector universitar23Sociologia dinamicii interpersonale; Relații publice: metode sociologice de cercetare; Comunicare interpersonală: modele și strategii; Comunicare interpersonală: psihologia relațiilor interpersonale; Opțional (Dimensiunea socială a relațiilor interumane); Practică de specialitate.Științe ale comunicăriiCandidați
34LitereȘcoala Doctorală "Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu"Conferențiar universitar5Mitologii ale modernităţii; Canonul oriental/Forme de imaginar cultural; Literatură şi cinema; Redactarea ştiinţifică a portofoliilor de practică; Comunicare vizuală; Comunicare vizuală. Documentare-cercetare pe teren, lucrări de specialitate şi articole.Ştiinţe umaniste şi arte/
Studii culturale
Candidați
35Matematică și InformaticăMatematicăConferențiar universitar24Grupuri și combinatorică (opt.); Algebră comutativă; Algebră.MatematicăCandidați
36Matematică și InformaticăMatematicăLector universitar37Analiză matematică; Analiză complexă.MatematicăCandidați
37Matematică și InformaticăMatematicăLector universitar38Criptografie aplicată; Algebră modernă; Algebră.MatematicăCandidați
38Matematică și InformaticăInformaticăLector universitar57Sisteme de operare; Utilizarea sistemelor de operare.InformaticăCandidați
39Matematică și InformaticăInformaticăLector universitar58Testarea sistemelor software; Baze de date.InformaticăCandidați
40Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiȘtiințele EducațieiLector universitar26Tehnologii informaționale și de comunicare TIC; Procesare de text și prezentări; Utilizare PC și internet; Didactici pentru tehnici informaționale computerizate I; Didactici pentru tehnici informaționale computerizate II.Științe ale EducațieiCandidați
41Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiȘtiințele EducațieiLector universitar27Pedagogie I; Pedagogie II; Cerințe educaționale speciale; Evaluare și intervenție; Practică.Științe ale EducațieiCandidați
42Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiȘtiințele EducațieiLector universitar31Blended learning.Aplicatii elearning in formare; Instruire asistată de calculator; Medii virtuale de învățare.Științe ale EducațieiCandidați
43Sociologie și Asistență SocialăSociologieConferențiar universitar17Antropologie clasică; Practică; Antropologia peisajului și a mediului; Comunicare şi redactare; Antropologie; Fotografia, documentarul și filmul antropologic, metode vizuale.SociologieCandidați
44Sociologie și Asistență SocialăSociologieLector universitar56Antropologie economică; Antropologie contemporană; Sociologia consumului și cumpărării; Consum sustenabil; Practică.SociologieCandidați

 

Dosarul de concurs

Depunerea dosarului de concurs
Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36 – 46, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA JURIDICĂ în vederea obţinerii AVIZULUI JURIDIC, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii:

  •  în zilele de luni – vineri, între orele: 08:30 – 12:30

Dosarele vizate favorabil vor fi depuse la DIRECŢIA RESURSE UMANE

  • în zilele de luni – joi, între orele: 08:30 – 14:00
  • vineri, între orele: 0830 – 1300

Candidaţii care au urmat studiile doctorale în străinătate vor prezenta la înscriere originalul şi copia diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Ministerul Educaţiei Naționale.

Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor didactice, nevalidaţi de Senat, sunt rugaţi să-şi ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data finalizării concursului.

Informații suplimentare se pot obține:

  • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare personal;
  • site-ul www.unibuc.ro;
  • telefon: 021 307 73 55;
  • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.
Conținutul dosarului

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de ASISTENT UNIVERSITAR cu angajare pe perioadă DETERMINATĂ

NOTĂ: Pentru posturile didactice publicate pentru angajarea pe perioadă determinată (asistent universitar – student doctorand) se va depune adeverința în original eliberată de Școala Doctorală, în care să fie precizat anul de studii și anul înmatriculării la doctorat. Angajarea se va face cu respectarea condițiilor art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011.

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de LECTOR UNIVERSITAR / SEF LUCRARI cu angajare pe durată DETERMINATĂ

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de LECTOR UNIVERSITAR / SEF LUCRARI cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de PROFESOR UNIVERSITAR cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

Copiile nelegalizate vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de actele în original.

Legislație aplicabilă

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Metodologia de concurs a Universității din București pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante

Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

Anexa Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate

Metodologii și Fișe de verificare a standardelor

Share This