Limbi și Literaturi Străine

Asistent
Departamentul de Limbi Moderne
Profesor
Departamentul de Limba şi Literatura Franceză
Conferențiar
Departamentul de Engleză
Lector
Departamentul de Limbi Moderne
Lector
Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice şi Italiană