Litere

Lector
Științe Administrative
Conferențiar
Științe ale comunicării
Lector
Lingvistică
Conferențiar
Științe ale Comunicării
Asistent (doctorand)
Centrul de Studii Românești