Psihologie și Științele Educației

Lector
Psihopedagogie Specială
Lector
Departamentul Stiintele Educatiei
Profesor
Scoala Doctorala
Profesor
PSIHOLOGIE
Conferențiar
Psihopedagogie Specială