Teologie Ortodoxă

Profesor
Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră
Profesor
Teologie Istorică, Biblică și Filologie
Asistent
Teologie Istorică, Biblică și Filologie
Conferențiar
TEOLOGIE SISTEMATICĂ, PRACTICĂ ŞI ARTĂ SACRĂ
Profesor
Teologie Istorică, Biblică și Filologie