Facultatea de Geologie şi Geofizică

ub150

dfgg

  TRAIAN VUIA,6-BUCURESTI

Fisier de tip .kmz !

ALEGERI DIRECTOR DEPARTAMENT GEOFIZICA

CALENDAR

19-23 martie 2015 - depunerea candidaturilor

2 aprilie 2015 - alegerea directorului de departament

6 aprilie 2015 - avizarea alegerilor in Consiliul facultatii

15 aprilie 2015 - validare alegeri in Senat

Calendarul a fost aprobat in sedinta Senatului UB din data de 18.03.2015

 

23.03.2015, ora 14.30 - candidatul conf.dr.ing. Bogdan NICULESCU a depus dosarul pentru Director departament Geofizica. Dosarul poate fi consultat la Secretariat.       P.V.


GB

BUCURESTI  -  MAI 2015


inv

JOI 26 MARTIE 2015

ORA 16 

SALA I3


Facultatea de Geologie si Geofizica provine din  trei facultăţi cu profil geologic şi geofizic organizate după Reforma învăţământului din 1948, actuala organizare a facultăţii oferind studentilor:

Activitatea de cercetare se desfasoara in contracte de cercetare cu: M.E.C., CNCSIS, CNFIS, Banca Mondială şi unităţi specializate ca PETROM, GEOECOMAR, GEOTEC, Institutul de Geodinamică al Academiei, şi multe altele, la care sunt angrenaţi şi numeroşi studenţi.

Corpul profesoral şi un numar mare de studenţi activează în programe de cercetare cu Universităţi şi Institute de cercetări din: Germania, Franţa, Olanda, Elveţia, Austria, Grecia, Anglia, SUA, Italia, Ucraina şi Ungaria.

TOATE ANUNTURILE PENTRU STUDENTI SE GASESC  AICI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Adresa: Str. Traian Vuia 6 Sector 2, Bucureşti
Tel: +021-318.15.88 Tel. Centrala Traian Vuia: +4021-3125003Tel. Centrala Nicolae Balcescu +4021-3143508
Tel/Fax: +021-318.15.57
Email: secretariatgg@gmail.com
web: www.unibuc.ro

Conducere

  1. Decan: Prof. Dr. Ing. Victor MOCANU    
  2. Prodecan:  Conf. Dr. Ing. Lucian PETRESCU 
  3. Administrator Sef: Cornelia HANGANU

Fisier de tip .pdf ! Biroul executiv

Fisier de tip .doc ! Consiliul facultatii

 
Pagină actualizată la 24 Martie 2015.