REZULTATE ADMITERE

 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
 sesiunea SEPTEMBRIE 2017

Fisier de tip .pdf ! Admisi GEOLOGIE-buget + taxa

Fisier de tip .pdf ! Admisi ING.GEOLOGICA- buget+ taxa  

Fisier de tip .pdf ! Admisi GEOFIZICA- buget

Candidații admiși pe locurile de la buget trebuie să confirme  locul prin prezentarea diplomei de bacalaureat în original la Secretariat .

Perioada confirmării:  25, 26, 27 sept.2017

În caz de neprezentarea diplomei în original candidații admiși la buget vor fi trecuți la taxă.

 

 

 

 

 

Admiterea în anul I la Studii universitare de licență se va face pe baza mediei de la Bacalaureat la toate cele trei programe de studii afișate mai sus.

 

Criterii de departajare (în caz de medii egale pe ultimul loc de la buget):


1. Media de la Lb.română (de la examenul de bacalaureat) 

2. Media de la proba a doua de la examenul de bacalaureat

 

Inscrieri: 4-20 septembrie 2017 (Luni-Vineri 900-1400, Sâmbăta și Duminica 900-1200)

Afișare rezultate:   22 septembrie 2017

Confirmare locuri: 25, 26, 27 septembrie 2017 (prin prezentarea diplomei de bacalaureat în original)

 

Acte necesare la înscriere:

- dosar plic nescris

- fișa tip de înscriere (se ia de la comisie)

- diploma de bacalaureat în original sau copie sau adeverință de bacalaureat (promoția 2017)

- certificat de naștere în copie

- 3 fotografii tip buletin de identitate

- adeverință medicală tip (din care să reiasă: apt pentru Facultatea de Geologie)

- copie de pe cartea de identitate

- chitanța de plata a taxei (se plătește la comisie)


Taxa de admitere - 100 lei pentru prima optiune + 30  lei pentru fiecare opțiune în plus (Ex.:Geologie -100 lei, Geologie + Inginerie geologică 130 lei, Geologie + Inginerie geologică + Geofizica 160 lei)

 


 

Fisier de tip .pdf ! Metodologie admitere iulie-septembrie 2017-facultate

REZULTATE FINALE ADMITERE IULIE 2017  (în urma confirmării cu diplomele de bacalaureat)

Fisier de tip .pdf ! Geologie buget si taxa

Fisier de tip .pdf ! Inginerie geologica buget si taxa

Fisier de tip .pdf ! Geofizica buget si taxa

 

 


 

 

 

Domeniul de licenţă

Specializarea / Programul de studii

03.09. 2016

04.09. 2016 

05.09. 2016 

06.09. 2016 

07.09. 2016 

08.09. 2016 

09.09.

2016

10.09.

2016

11.09.

2016

GEOLOGIE

GEOLOGIE

 

0

0

2

 

 

 

 

 

 

 

INGINERIE

 

INGINERIE GEOLOGICA

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

GEOLOGICA

 

GEOFIZICĂ

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CUMULAT

 

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 22 Septembrie 2017.