In  MO al Romaniei, Partea a III-a, nr. 662 din 24.11.2014  Fisier de tip .pdf ! a fost publicat un post didactic scos la concurs în sem. I al anului univ. 2013-2014. Scoaterea la concurs a acestui post a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Universitatii din Bucuresti din data de 18.10.2014.

DEPARTAMENTUL MINERALOGIE

- Conferentiar universitar, pozitia 8: Resurse minerale; Resurse minerale nemetalifere; Mineralogie (perioada nedeterminata).

BAZA LEGALĂ:

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

- HG nr.457/04.05.2011  privind metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior, modificata prin HG. nr. 36/36/06.02.2013,

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti Fisier de tip .pdf ! aprobata in sedinta Senatului din data de 29.06.2011

- Regulamentul Facultatii de Geologie si Geofizica cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice si de cercetare vacante aprobat in sedinta Senatului Universitatii din Bucuresti din 29.05.2013 Fisier de tip .pdf !

- Calendarul concursului a fost aprobat in sedinta Senatului Universitatii din Bucuresti din17.12.2014 Fisier de tip .pdf !

- Tematica si bibliografia Fisier de tip .pdf !

- Programare prelegere publica Fisier de tip .pdf !

Candidati inscrisi la concurs: MUNTEANU Marian

Detalii suplimentare pe pagina de internet a Universitatii din Bucuresti.

Evaluarea dosarului de concurs depus de candidat. In cazul indeplinirii conditiilor de prezentare la concurs, candidatul va fi invitat la sustinerea probelor de concurs conform programarii.

Raportul Presedintelui Comisiei de ConcursFisier de tip .pdf ! (evaluarea dosaruluui depus de candidat a avut loc in conformitate cu "Calendarul concursului", in perioada 19-23.01.2015)

 


 

Decembrie 2013

In  MO al Romaniei, Partea a III-a, nr. 518 din 18 decembrie 2013  au fost publicate posturile didactice scoase la concurs în sem. I al anului univ. 2013-2014.

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

- Profesor universitar, pozitia 2: Micropaleontologie aplicata, Micropaleontologie, Datari micropaleontologice in depozite Mesozoice si tertiare, Geologia si geotectonica Romaniei I (perioada nedeterminata).

DEPARTAMENTUL GEOFIZICA

- Conferentiar universitar, pozitia 6: Prospectiuni seismice (I + II), Prospectiuni seismice (III) (perioada nedeterminata).

Detalii pe pagina de internet a Universitatii din Bucuresti.

 


Iulie 2013

 

In  MO nr. 277 partea a III-a/19 iulie 2013  au fost publicate posturile didactice scoase la concurs în sem. II al anului univ. 2012-2013.

Baza legală:

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

- HG nr.457/04.05.2011  privind metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior, modificata prin HG. nr. 36/36/06.02.2013,

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti Fisier de tip .pdf !

- Regulamentul Facultatii de Geologie si Geofizica cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice si de cercetare vacante (aprobat in sedinta Senatului Universitatii din Bucuresti din 29.05.2013) Fisier de tip .pdf !

- Calendarul concursului a fost aprobat in sedinta Senatului Universitatii din Bucuresti din 25 iulie 2013.

LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

- Asistent universitar, pozitia 19: Geologie structurala, Analiza datelor structurale si microstructurale, Tectonica (perioada nedeterminata).

 Fisier de tip .doc ! Tematica si Bibliografie _Post pozitia 19_asistent_ Departament Geologie

DEPARTAMENTUL INGINERIE GEOLOGICA

- Lector universitar, pozitia 8: Geometrie analitica si diferentiala, Simularea dinamici apelor subterane, Managementul depozitelor de deseuri (perioada nedeterminata).

Tematica de concurs si bibliografia selectiva: Fisier de tip .pdf !

DEPARTAMENTUL MINERALOGIE

- Lector universitar, pozitia 12: Sedimentologie, Petrologie sedimentara (perioada nedeterminata).

Tematica de concurs si bibliografia selectiva: Fisier de tip .pdf !

ACTUALIZAT LA DATA DE  19 august 2013, 15:20


Decembrie 2012

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

- Asistent universitar, pozitia 20: Geologie fizica, Cartografie geologica (perioada determinata).

          Prelegere publica: 21 Februarie 2013, ora 10:00, Laboratorul de Geologie Structurala, Str. Traian Vuia nr. 6, etajul 1

          Candidat castigator: PALCU Dan-Valentin, Inginer Diplomat, Geofizica; Doctorand in Geologie

          Contestatii: 28.02 - 06.03.2013. Nu au fost depuse contestatii

          Avizarea Raportului Comisiei de Concurs: Consiliul Facultatii, 07.03.2013, 14:00

- Asistent universitar, pozitia 21: Geologie fizica, Paleontologie (perioada nedeterminata).

          Prelegere publica: 22 Februarie 2013, ora 10:00, Laboratorul de Geologie, Bdul Nicolae Balcescu nr. 1, etajul 1 

          Candidat castigator: GRADINARU Mihaela, Inginer, Geologie Tehnica; Doctor in Geologie

          Contestatii: 28.02 - 06.03.2013. Nu au fost depuse contestatii

          Avizarea Raportului Comisiei de Concurs: Consiliul Facultatii, 07.03.2013, 14:00


- Asistent universitar, pozitia 22: Zacaminte de hidrocarburi, Cartografie geologica, Geologie structurala, Geologia petrolului  (perioada nedeterminata)

          Prelegere publica: 21 Februarie 2013, ora 12:00, Laboratorul de Geologia Petrolului, Str. Traian Vuia nr. 6, etajul 1

          Candidat castigator: FLOROIU Alina, Licentiat in Geologie; Doctor in Geologie

          Contestatii: 28.02 - 06.03.2013. Nu au fost depuse contestatii

          Avizarea Raportului Comisiei de Concurs: Consiliul Facultatii, 07.03.2013, 14:00

 

DEPARTAMENTUL INGINERIE GEOLOIGICA

- Asistent universitar, pozitia 15: Statistica, Hidraulica (perioada nedeterminata)

 

          Candidat castigator: PAGNEJER Mihaela, Inginer Diplomat, Geologie Tehnica; Doctor in Geologie

          Contestatii: 28.02 - 06.03.2013. Nu au fost depuse contestatii

          Avizarea Raportului Comisiei de Concurs: Consiliul Facultatii, 07.03.2013, 14:00

In  MO nr. 454 partea a III-a/21 decembrie 2012  au fost publicate posturile didactice scoase la concurs în sem. I al anului univ. 2012-2013.

Baza legală:

- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

- HG nr.457/04.05.2011  privind metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti Fisier de tip .pdf !

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Geologie şi Geofizică Fisier de tip .pdf !

- NOU! HG nr. 36/06.02.2013 publicata in MO partea I nr. 88/11.02.2013 privind Modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea vosturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

ACTUALIZAT IN DATA DE 09.03.2013, 15:37


ACTUALIZAT IN DATA DE 20.02.2012, 11.37 a.m.

DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE

- Conferentiar universitar, pozitia 9: Stratigrafie; Geologie istorica

DEPARTAMENTUL DE GEOFIZICA

- Sef de lucrari, pozitia 7: Prospectiuni electrice I + II, Infografica I; Interpretare geologica a datelor geofizice I; Practica de specialitate

DEPARTAMENTUL DE MINERALOGIE

- Lector universitar, pozitia 9: Mineralogie

- Lector universitar, pozitia 11: Petrologie endogena; Termodinamica; Procese magmatice si metamorfice

In  MO nr.237 partea a III-a/16 iulie 2012  au fost publicate posturile didactice scoase la concurs în sem.II al anului univ.2011-2012.

Baza legală:

- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

- HG nr.457/04.05.2011  privind metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti Fisier de tip .pdf !

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Geologie şi Geofizică Fisier de tip .pdf !

ACTUALIZAT IN DATA DE 17.07.2012, 11.37 a.m.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 23 Ianuarie 2015.