Decembrie 2013

In  MO al Romaniei, Partea a III-a, nr. 518 din 18 decembrie 2013  au fost publicate posturile didactice scoase la concurs în sem. I al anului univ. 2013-2014.

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

- Profesor universitar, pozitia 2: Micropaleontologie aplicata, Micropaleontologie, Datari micropaleontologice in depozite Mesozoice si tertiare, Geologia si geotectonica Romaniei I (perioada nedeterminata).

DEPARTAMENTUL GEOFIZICA

- Conferentiar universitar, pozitia 6: Prospectiuni seismice (I + II), Prospectiuni seismice (III) (perioada nedeterminata).

Detalii pe pagina de internet a Universitatii din Bucuresti.

 


Iulie 2013

 

In  MO nr. 277 partea a III-a/19 iulie 2013  au fost publicate posturile didactice scoase la concurs în sem. II al anului univ. 2012-2013.

Baza legală:

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

- HG nr.457/04.05.2011  privind metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior, modificata prin HG. nr. 36/36/06.02.2013,

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti Fisier de tip .pdf !

- Regulamentul Facultatii de Geologie si Geofizica cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice si de cercetare vacante (aprobat in sedinta Senatului Universitatii din Bucuresti din 29.05.2013) Fisier de tip .pdf !

- Calendarul concursului a fost aprobat in sedinta Senatului Universitatii din Bucuresti din 25 iulie 2013.

LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

- Asistent universitar, pozitia 19: Geologie structurala, Analiza datelor structurale si microstructurale, Tectonica (perioada nedeterminata).

 Fisier de tip .doc ! Tematica si Bibliografie _Post pozitia 19_asistent_ Departament Geologie

DEPARTAMENTUL INGINERIE GEOLOGICA

- Lector universitar, pozitia 8: Geometrie analitica si diferentiala, Simularea dinamici apelor subterane, Managementul depozitelor de deseuri (perioada nedeterminata).

Tematica de concurs si bibliografia selectiva: Fisier de tip .pdf !

DEPARTAMENTUL MINERALOGIE

- Lector universitar, pozitia 12: Sedimentologie, Petrologie sedimentara (perioada nedeterminata).

Tematica de concurs si bibliografia selectiva: Fisier de tip .pdf !

ACTUALIZAT LA DATA DE  19 august 2013, 15:20


Decembrie 2012

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

- Asistent universitar, pozitia 20: Geologie fizica, Cartografie geologica (perioada determinata).

          Prelegere publica: 21 Februarie 2013, ora 10:00, Laboratorul de Geologie Structurala, Str. Traian Vuia nr. 6, etajul 1

          Candidat castigator: PALCU Dan-Valentin, Inginer Diplomat, Geofizica; Doctorand in Geologie

          Contestatii: 28.02 - 06.03.2013. Nu au fost depuse contestatii

          Avizarea Raportului Comisiei de Concurs: Consiliul Facultatii, 07.03.2013, 14:00

- Asistent universitar, pozitia 21: Geologie fizica, Paleontologie (perioada nedeterminata).

          Prelegere publica: 22 Februarie 2013, ora 10:00, Laboratorul de Geologie, Bdul Nicolae Balcescu nr. 1, etajul 1 

          Candidat castigator: GRADINARU Mihaela, Inginer, Geologie Tehnica; Doctor in Geologie

          Contestatii: 28.02 - 06.03.2013. Nu au fost depuse contestatii

          Avizarea Raportului Comisiei de Concurs: Consiliul Facultatii, 07.03.2013, 14:00


- Asistent universitar, pozitia 22: Zacaminte de hidrocarburi, Cartografie geologica, Geologie structurala, Geologia petrolului  (perioada nedeterminata)

          Prelegere publica: 21 Februarie 2013, ora 12:00, Laboratorul de Geologia Petrolului, Str. Traian Vuia nr. 6, etajul 1

          Candidat castigator: FLOROIU Alina, Licentiat in Geologie; Doctor in Geologie

          Contestatii: 28.02 - 06.03.2013. Nu au fost depuse contestatii

          Avizarea Raportului Comisiei de Concurs: Consiliul Facultatii, 07.03.2013, 14:00

 

DEPARTAMENTUL INGINERIE GEOLOIGICA

- Asistent universitar, pozitia 15: Statistica, Hidraulica (perioada nedeterminata)

 

          Candidat castigator: PAGNEJER Mihaela, Inginer Diplomat, Geologie Tehnica; Doctor in Geologie

          Contestatii: 28.02 - 06.03.2013. Nu au fost depuse contestatii

          Avizarea Raportului Comisiei de Concurs: Consiliul Facultatii, 07.03.2013, 14:00

In  MO nr. 454 partea a III-a/21 decembrie 2012  au fost publicate posturile didactice scoase la concurs în sem. I al anului univ. 2012-2013.

Baza legală:

- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

- HG nr.457/04.05.2011  privind metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti Fisier de tip .pdf !

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Geologie şi Geofizică Fisier de tip .pdf !

- NOU! HG nr. 36/06.02.2013 publicata in MO partea I nr. 88/11.02.2013 privind Modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea vosturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

ACTUALIZAT IN DATA DE 09.03.2013, 15:37


ACTUALIZAT IN DATA DE 20.02.2012, 11.37 a.m.

DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE

- Conferentiar universitar, pozitia 9: Stratigrafie; Geologie istorica

DEPARTAMENTUL DE GEOFIZICA

- Sef de lucrari, pozitia 7: Prospectiuni electrice I + II, Infografica I; Interpretare geologica a datelor geofizice I; Practica de specialitate

DEPARTAMENTUL DE MINERALOGIE

- Lector universitar, pozitia 9: Mineralogie

- Lector universitar, pozitia 11: Petrologie endogena; Termodinamica; Procese magmatice si metamorfice

In  MO nr.237 partea a III-a/16 iulie 2012  au fost publicate posturile didactice scoase la concurs în sem.II al anului univ.2011-2012.

Baza legală:

- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

- HG nr.457/04.05.2011  privind metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti Fisier de tip .pdf !

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Geologie şi Geofizică Fisier de tip .pdf !

ACTUALIZAT IN DATA DE 17.07.2012, 11.37 a.m.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 15 Decembrie 2014.