LICENTA/DISERTATIE IUNIE 2016

In fișierul atasat se află comisiile  și programarea examenelor în vederea susținerii licenței și disertației Fisier de tip .pdf ! COMISII -DATE DE SUSTINERE LICENTA sept 2016

Inscriere licență/disertație : 29-aug.-1 sept. 2016, între orele 9,00-14,00 

Date susținere :

Licență - proba scrisă:  2 sept., ora 10,

               - proba orală (prezentarea lucrării):  5 sept.2016, ora 10,00

Disertație -  proba orală (prezentarea lucrării):  6 sept.2016, ora 10,00

Actele necesare la înscriere:

-        2 poze ¾ pe hârtie fotografică (în ţinută obligatorie)

-        fişa de lichidare completată (se ridică de la Secretariat sau se descarcă de pe site și se iau semnăturile de la Bibliotecă, Serv.Social, Serv.Contabilitate)

-        declaraţie de autenticitate a lucrării avizată de profesorul coordonator

-        certificat de naştere, copie *

-        diploma de bacalaureat,  copie *

-           diplomele de bacalaureat + licenţă,  copie* (pt.master)

-          lucrarea de licență/disertaţie și referatul profesorului coordonator se pot depune la înscriere sau la Secretarul comisiei, la susținere

                *) In cazul în care actele nu sunt în dosar absolvenții vor prezenta originalele în vederea efectuării copiilor

Fisier de tip .doc ! cerere inscriere licenta

Fisier de tip .doc ! cerere inscriere disertatie

Fisier de tip .doc ! Fisa_lichidare_2016 MODIFICATA

Fisier de tip .doc ! DECLARATIE autenticitate

Fisier de tip .doc ! Declaration of authenticity

Fisier de tip .doc ! Formular_referat disertatie

Fisier de tip .doc ! Formular_referat_LICENTA

 

TEMATICA LICENTA SEPT. 2016 (aceeași ca în sesiunea iunie 2016)

Fisier de tip .pdf ! Tematica_licenta_Geologie_modificata iunie 2016

Fisier de tip .pdf ! Tematica_licenta_IGM_ Iunie 2016

Fisier de tip .pdf ! Tematica_licenta_Ing Geol Resurse iunie  2016-MODIFICATA

Fisier de tip .pdf ! Tematica_Licenta_Geofizica_iunie 2016

 

Fisier de tip .pdf ! Regulament finalizare studii 2016

 

Fisier de tip .doc ! ANUNT ABSOLVIRE NIVELUL I 2016 modul PSIHOPEDAGOGIC
 

 

 


 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 23 August 2016.