ORAR MASTER

2016-2017


IGGA   : 

EBSRM

anul I:

  1. Fisier de tip .pdf ! Sem1 
  2. Fisier de tip .pdf ! Sem2

anul II:

  1. Fisier de tip .pdf ! sem 1  

GFE      :Fisier de tip .doc !Sem. I-III Fisier de tip .pdf ! Sem. II

GBA    : Fisier de tip .pdf ! Orar_GEO-BIO_Anul_I_Sem_2_2016_2017


 

ADMITERE la studii universitare de MASTER - Sesiunea SEPTEMBRIE 2017:

2 - 20 septembrie 2017 - înscrieri

21 sept.2017 - Interviu

22 sept.2017 - afișare rezultate

Taxa de admitere : 120 lei (se achită la comisie, la înscriere)

Taxa de școlarizare (pt.studenții admiși pe locurile cu taxă) 3100 lei/an


FORMA DE CONCURS:

- 40% Interviu (pe probleme de Geologie structurală, Hidrogeologie, Geotehnică

   şi fundaţii, Geofizică aplicată şi ambientală, Geobiologie aplicată )

 - 60% -Media anilor de studii+ media examenului de licenţă/diplomă:

Nr. crt.

Programul de studii universitare de master

Nr. locuri

Capaci-tate

BUGET

TAXĂ

  1.  

GEOFIZICĂ APLICATĂ/ APPLIED GEOPHYSICS

50

12*

38

  1.  

EVALUAREA BAZINELOR DE SEDIMENTARE ȘI A RESURSELOR MINERALE

50

12*

38

  1.  

INGINERIE GEOLOGICĂ ȘI GEOTEHNICĂ AMBIENTALĂ

50

12*

38

  1.  

GEOBIOLOGIE APLICATĂ ÎN CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CULTURAL

50

12*

38

  1.  

GEOFIZICĂ

50

12*

38

TOTAL

250

60

190


Director programe Master - Prof.dr.ing. Daniel SCRADEANU

COORDONATORII PROGRAMELOR DE MASTER

 IGGA      : conf.dr.ing. Mihaela STĂNCIUCU și asist.dr.ing.Mihai SAMOILĂ

EBSRM  : prof.dr.ing. Marius STOICA

GFE       : prof.dr.ing. Victor MOCANU

GBA      :  lect.dr.ing. Alexandru ANDRĂȘANU

 


 

 

 

 
Pagină actualizată la 21 Iulie 2017.