ADMITERE la studii universitare de MASTER - Sesiunea SEPTEMBRIE 2017:

4 - 20 septembrie 2017 - înscrieri

21 sept.2017 - Interviu

22 sept.2017 - afișare rezultate

25, 26, 27 septembrie confirmare locuri la buget cu diploma de licenta și bacalaureat în original

Acte necesare la înscriere:

- dosar plic nescris

- fișa tip de înscriere (se ia de la comisie)

- diploma de bacalaureat în original

- diploma de licență sau adeverința de licență în original (promoția 2017)

- certificat de naștere în copie

- 3 fotografii tip buletin de identitate

- adeverință medicală tip (din care să reiasă: clinic sănătos)

- copie de pe cartea de identitate

- chitanța de plata a taxei 

Taxa de admitere : 120 lei (se achită la comisie, la înscriere)

Taxa de școlarizare (pt.studenții admiși pe locurile cu taxă) 3100 lei/an


FORMA DE CONCURS:

- 40% Interviu (pe probleme de Geologie structurală, Hidrogeologie, Geotehnică

   şi fundaţii, Geofizică aplicată şi ambientală, Geobiologie aplicată  în funcție de programul de studii ales)

 - 60% -Media anilor de studii+ media examenului de licenţă/diplomă:

Nr. crt.

Programul de studii universitare de master

Nr. locuri

Capaci-tate

BUGET

TAXĂ

  1.  

GEOFIZICĂ APLICATĂ/ APPLIED GEOPHYSICS

50

12*

38

  1.  

EVALUAREA BAZINELOR DE SEDIMENTARE ȘI A RESURSELOR MINERALE

50

12*

38

  1.  

INGINERIE GEOLOGICĂ ȘI GEOTEHNICĂ AMBIENTALĂ

50

12*

38

  1.  

GEOBIOLOGIE APLICATĂ ÎN CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CULTURAL

50

12*

38

  1.  

GEOFIZICĂ

50

12*

38

TOTAL

250

60

190


Director programe Master - Prof.dr.ing. Daniel SCRADEANU

COORDONATORII PROGRAMELOR DE MASTER

 IGGA      : conf.dr.ing. Mihaela STĂNCIUCU și asist.dr.ing.Mihai SAMOILĂ

EBSRM  : prof.dr.ing. Marius STOICA

GFE       : prof.dr.ing. Victor MOCANU

GBA      :  lect.dr.ing. Alexandru ANDRĂȘANU

 


 

 

 

 
Pagină actualizată la 05 Septembrie 2017.