Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie

Studiile în domeniul istoriei la Universitatea Bucureşti datează încă de la crearea acesteia ca instituţie de învăţământ superior, prin decretul din 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Primele cursuri, organizate în cadrul Facultăţii de Litere, Drept şi Filosofie, aveau ca temă studierea antichităţilor şi a patrimoniului arheologic. Subiectele s-au multiplicat în timp, iar ştiinţele istorice au fost reprezentate mai bine de un secol în universitatea bucureşteană prin personalităţi majore a le culturii româneşti. Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Dimitrie Onciul, Ioan Bogdan, Gheorghe Brătianu, Mihail Berza, Emil Condurachi, Ion Nestor, Dionisie Pippidi, Constantin C. Giurescu sunt numai o parte dintre cei care au fondat şi au îmbogăţit tradiţia studiilor istorice în această instituţie.

După 1990 programele facultăţii au devenit mai variate, atât la nivel de licenţă cât şi la cel masteral. La secţia tradiţională de Istorie s-au adăugat specializările Istoria Artei şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Studiile de master s-au dezvoltat continuu, iar în 2008 au fost acreditate nouă direcţii de master în sistemul Bologna. În ciclul al treilea studiile sunt organizate în cadrul Şcolii doctorale. În acest moment Facultatea de Istorie include cel mai mare număr de specializări pe care le-a propus de-a lungul întregii sale existenţe, unele cursuri fiind unice în mediul universitar românesc. În prezent facultatea are numărul cel mai mare de studenţi de toate gradele şi formele de studii din istoria sa.

SECRETARIATUL ESTE ÎNCHIS ÎN PERIOADA 29 IULIE - 25 AUGUST 2015 (inclusiv)

 

Pentru informatii legate de restante/eliberare adeverinte etc., va rugam urmariti sectiunea Avizier

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ

Septembrie 2015

ISTORIE

ISTORIA ARTEI

 Admitere - Conversie profesionala

ÎN URMA GENERĂRII CLASAMENTULUI DIN 27.07.2015 VA MAI FI O  SESIUNE DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTĂ, ÎN SESIUNEA DEADMITERE DIN SEPTEMBRIE, PENTRU PROGRAMELE DE STUDII ISTORIE, ISTORIA ARTEI, PRECUM SI CONVERSIE PROFESIONALA - LOCURI CU TAXĂ

PROGRAM DE STUDIU

Nr. locuri/forma de finanțare

ISTORIE

71/Taxă

ISTORIE ID

25/Taxă

ISTORIA ARTEI

25/Taxă

CONVERSIE PROFESIONALĂ

25/Taxă

 

 

 

 

 

 

 

Condiţii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

Criterii de admitere:

1.  Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor:  admis - respins

Fisier de tip .pdf ! structura eseu motivational_admitere2015

2.  Media obținută la bacalaureat.

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

–    nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;

–    nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii:

Înscrieri: 3-11 septembrie 2015;

Evaluarea dosarelor: 12 septembrie 2015;

Afișarea rezultatelor: 12 septembrie 2015.

Taxa de admitere şi de studii:

Taxa de admitere: 150 RON/dosar de admitere depus;

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 RON.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1.  Dosar plic;

2.  Cerere de înscriere tip (se obţine de la comisia de înscriere);

3.  Diploma de Bacalaureat în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă provizorie în original (sau copie legalizată);

4.  Copie legalizată a certificatului de naştere;

5.  Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;

6.  Fotocopia cărţii de identitate;

7.  Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);

8.  4 fotografii tip buletin;

9.  Chitanţa cu taxa de admitere (se achită la casieria facultății).

10. Scrisoare de intentie/eseu motivational

 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Iulie 2015

ISTORIE

ISTORIA ARTEI

RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI STUDII EUROPENE

 

NOU!!!

REZULTATE ADMITERE DUPĂ RECLASIFICAREA DIN DATA DE 27.07.2015!!!!

 

ISTORIE/ISTORIE ID


CANDIDATII DECLARATI ADMISI PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ

Fisier de tip .pdf ! admitere_istorie_27.07.2015

RISE


CANDIDATII DECLARATI ADMISI PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ/LISTA DE ASTEPTARE

Fisier de tip .pdf ! admitere_rise_27.07.2015

 

ISTORIA ARTEI


CANDIDATII DECLARATI ADMISI PE LOCURILE DE LA BUGET/TAXĂ

Fisier de tip .pdf ! admitere_istoria artei_27.07.2015

 

Studentii declarati admisi dupa reclasificarea din data de 27.07.2015 vor putea sa confirme locurile in perioada:

26-30 august 2015, la secretariatul Facultății de Istorie, astfel:

Miercuri: 9.00-14.00

Joi: 9.00-14.00

Vineri: 9.00-14.00

Sâmbătă: 9.00-12.00

Duminică: 9.00-12.00

 

 


CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGETUL DE STAT


Pentru confirmarea locurilor subvenționate de la bugetul de stat, candidații declarați admiși sunt obligați să depună la secretariatul facultăţii, diploma de bacalaureat în original

Candidații admiși la buget care nu depun originalul diplomei de bacalaureat, în programul anunțat mai sus pentru confirmarea locurilor subvenționate, vor pierde locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor, la specializarea respectivă


CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ

 

Confirmarea locului pentru cadidații admiși la taxă se va face prin achitarea a 500 LEI la Casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr.  36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol)  cu mențiunea „taxă pentru Facultatea de Istorie”. Chitanța se va depune la secretariatul Facultății de Istorie.

Suma depusă pentru confirmarea locurilor reprezintă parte din taxa anuală de studiu.Candidaților admiși care achită o parte din taxa de studiu și care ulterior doresc să se retragă, nu li se mai restituie suma depusă.Candidații admiși la taxă care nu vor respecta programul anunțat pentru confirmarea locurilor de la taxă, își vor pierde locul.

 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII

 

AFLAȚI PE LISTELE DE AȘTEPTARE

 


În urma renunţării unora dintre candidaţii admişi pe locurile cu taxă pot apărea locuri disponibile pentru cei în aşteptare. Candidații de pe listele de așteptare care doresc sa participe la noul clasament trebuie sa vină la secretariatul Facultății de Istorie pentru a completa o cerere în acest sens în perioada 26-30 august 2015


Generarea clasamentului final se va face în data 2.09.2015.

 

 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI

LA ISTORIE ID


Confirmarea locului se va face prin achitarea a 500 LEI la Casieria Credis (Bd. Kogălniceanu nr. 36 – 46, în curtea Rectoratului Universității din București, lângă cantină) și depunerea chitanței la secretariatul Facultății de Istorie în perioada 26-30 august 2015.

 

RETRAGEREA DOSARELOR


RETRAGEREA DOSARELOR – se face pe baza legitimației de concurs și a actului de identitate, conform programului anunțat mai sus.


 


Rezultate 22.07.2015

ISTORIE

LISTA CANDIDATI ADMISI BUGET

Fisier de tip .pdf ! Istorie_buget

Fisier de tip .pdf ! Istorie_buget rrom

LISTA CANDIDATI ADMISI TAXA

Fisier de tip .pdf ! Istorie_taxa

LISTA CANDIDATI RESPINSI (CARE POT ACCEDE PE LISTA DE ASTEPTARE)

Fisier de tip .pdf ! Istorie_lista asteptare

 

RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

LISTE CANDIDATI ADMISI BUGET

Fisier de tip .pdf ! RISE_buget

LISTA CANDIDATI ADMISI TAXA

Fisier de tip .pdf ! RISE_taxa

LISTA CANDIDATI RESPINSI (CARE POT ACCEDE PE LISTA DE ASTEPTARE)

Fisier de tip .pdf ! RISE_lista asteptare

DEPARTAJARE LOCURI BUGET RISE

Fisier de tip .pdf ! RISE_criterii departajare

 

ISTORIA ARTEI

LISTA CANDIDATI ADMISI BUGET

Fisier de tip .pdf ! Istoria Artei_buget

LISTA CANDIDATI ADMISI TAXA

Fisier de tip .pdf ! Istoria Artei_taxa

 

ISTORIE ID

LISTA CANDIDATI ADMISI

Fisier de tip .pdf ! Istorie_taxa ID

 

 

Evaluarea se face pe baza calificativelor: admis - respins

Locatia Facultatii de Istorie

 Linii RATB disponibile:  91; 61; 66; 85; 69; 601; 381

 Metrou - Statia Universitate

Contact

Adresa: Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucureşti
Tel: 0213145389, 0213053708, 0213053709
Tel/Fax: 0213100680
Email: secretariat@istorie.unibuc.ro
web: www.istorie.unibuc.ro

Conducere

Decan: 
 Prof. univ. dr. Adrian Miihai Cioroianu
Prodecani:
 Conf. univ. dr. Florentina Nitu
 Conf. univ. dr. Ioan Opris
 Lect. univ. dr. Marian Stefanescu
Responsabil Erasmus:
 Lect. univ. dr. Alin MateiPagină actualizată la 29 Iulie 2015.