Norme de redactare

 

Norme redactare Anale Unibuc

 

Mărimea articolelor: 10-15 pagini dactilo standard , Times New Roman, 12, un rind jumătate


Notele: conform sistemului Academiei române


Nume si prenume autor, titlu carte (italice), loc de apariţie, editură, an de apariţie, pagină (p.)


Nume autor, titlu articol (italice), „Titlul revistei (între ghilimele)”, an, numar, fascicol, etc., pagina.


Pentru contribuţie in volum colectiv, Nume autor, titlu articol (italice), „Titlul volumului”, loc de apariţie, editură, an de apariţie, pagină (p.)


Pentru lucrare deja citată anterior: Nume autor, op. cit., p. ; sau art. cit. (dacă e vorba de un articol).


Citarea aceleiaşi lucrări ca în nota anterioară: Ibidem, p.


Citarea aceluiaşi autor din nota anterioară, cu o lucrare diferită: Idem (Eadem în cazul femeilor), titlu, etc. 

Editorial Standards Anale Unibuc

 

Length of articles: 10-15 pages standard, Times New Roman, size 12, spacing 1.5 lines


Notes: according to the Romanian Academy’s system

 

Author’s name, book’s title (italic), place of publication, Publishing House, year of publication, page (p.)

 

Author’s name, article’s title (italic), „Magazine’s title (between quotation marks)”, year, number, fascicle


For contribution in collective volume: Author’s name, article’s title (italic), „Volume’s title (between quotation marks)”, place of publication, Publishing House, year of publication, page (p.)


For a paper previously cited: Author’s name, op. cit. ; or art. cit. (if it is an article)


Citations for the previously cited source: Ibidem


Citations for the previously cited author, with a different paper: Idem (Eadem for women), title, etc.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 05 Iunie 2011.