Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

header FJSC

F. J. S. C. şi-a impus prestigiul profesional în rândul şcolilor şi al instituţiilor academice de profil atât din România, cât şi din străinătate. F. J. S. C este preşedintele Asociaţiei Şcolilor de Jurnalism din Europa de Est şi Centrală. Este membru asociat al Asociaţiei Europene de Formare în Jurnalism (EJTA) cu sediul în Maastricht, al Reţelei Şcolilor Francofone de Jurnalism “Theophraste Renaudot”, al Centrului European de Cercetări în Comunicarea de Masă al ORBICOM-UNESCO (reţeaua internaţională a catedrelor de comunicare).

Anual, studenţi şi profesori ai F.J.S.C. sunt cuprinşi în programe europene de jurnalism sau programe de schimb de experienţă universitară şi jurnalistică cu ţări din Europa de Est şi occidentală. Avem relaţii academice şi de cercetare cu instituţii prestigioase din străinătate, cum ar fi: Ecole Supérieure de Journalisme din Lille, Université du Quebec din Montréal, Mid Sweden University din Suedia, Université de Grenoble din Franţa, Université Paul Valéry-Montpellier din Franţa, etc.

Alte ştiri

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii este prima facultate de jurnalism infiintata dupa 1989, fiind recunoscuta pe plan national si international drept un spatiu al formarii profesionale la cele mai inalte standarde.

FJSC are programe de studiu acreditate de către ARACIS (Agentia Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior) si ofera posibilitatea formarii profesionale pentru mass-media (radio, televiziune, presa scrisa, presa de agentie, jurnalism online), în relatii publice si publicitate.

Toate diplomele si atestatele eliberate de FJSC sunt recunoscute oficial.


 

CONDUCEREA FJSC - 2012 - 2016

DECAN: Conf. dr. Viorica Aura PÂUȘ

PRODECANI:

Conf. dr. Mirela LAZĂR (responsabil cu relațiile internaționale, resursa umană și statele de funcții)

Lector dr. Raluca RADU (responsabil cu activitatea științifică și didactică, asigurarea calității programelor de studiu și raportările anuale)

Lector dr. Valentin VALCU (responsabil cu activitatea studențească, burse și cămine)

ȘEFI DEPARTAMENTE:

Școala doctorală: Prof. dr. Mihai COMAN

Departamentul de Antropologie Culturală și comunicare: Prof. dr. Daniela FRUMUȘANI

Departamentul de Jurnalism: Lector dr. Oana BĂLUȚÂ

Departamentul de învățământ la distanță: Lector dr. Antonio MOMOC

 

 


Specializari licență

  • Jurnalism - (acreditat ARACIS)
  • Comunicare sociala si relatii publice - (acreditat ARACIS)
  • Publicitate - (acreditat ARACIS)
  • Jurnalism - ID - (acreditat ARACIS)
  • Comunicare sociala si relatii publice - ID - (acreditat ARACIS)
  • Publicitate - ID - (în curs de acreditare)

PROBE DE ADMITERE LICENȚĂ

- Proba scrisă - Limba română și Creativitate şi expresivitate

La admitere, nu se ia în considerare media de la bacalaureat şi nu există locuri speciale pentru laureaţii olimpiadelor pe materii din învăţământul preuniversitar.

Data exactă a probei scrise va fi anunţată pe site (www.fjsc.ro, www.etajul6.ro) şi prin afişaj la sediul FJSC.

Mai multe informatii despre admitere. 

Locatia Facultatii de Jurnalism

Linii RATB disponibile: Piaţa Obor - 66 până la Bd. Carol 61 Bd. I.Maniu
Piaţa Universităţii: 61
Gara de Nord: 62

 

 

 
Pagină actualizată la 05 Iulie 2012.