AXIS – Revistă de Studii Religioase

 

 

 

A apărut primul număr al revistei AXIS – Revistă de Studii Religioase, proiect inițiat în cadrul masteratului de Studii Religioase - Texte și Tradiții, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București.

AXIS este un proiect care încurajează abordarea interdisciplinară a fenomenului religios, studiat din perspectivă ştiinţifică şi neconfesională.

 

Axis

 

Revista este deschisă atât articolelor axate pe studii umaniste (istoria religiilor, religie comparată, filozofie, sociologie, psihologie, filologie, științe politice, antropologie etc.), cât și celor venind dinspre știintele naturii, unul din punctele pe care proiectul le propune fiind acela de a facilita dialogul dintre știintă și spiritualitate. Scopul revistei AXIS este de a crea o punte de legătură între cercetătorii din domeniul interdisciplinar al studiului religiei, respectiv între aceștia și publicul larg interesat de fenomenul religios, constituind un mijloc de comunicare şi exprimare pentru profesori, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi absolvenți.

Revista este disponibilă online, pe site-ul www.studii-religioase.ro.

AXIS apare bianual și este deschisă tuturor celor care doresc să publice rezultatele cercetărilor în domeniul studiilor religioase (inclusiv capitole din lucrări de licență, lucrări de disertație ori teze de doctorat).

Pentru mai multe informații privind criteriile de selecție a lucrărilor, regulile de redactare și confidențialitate, accesați site-ul www.studii-religioase.ro.

 

Contact:

www.studii-religioase.ro

revista@studii-religioase.ro

contact@studii-religioase.ro

Facebook:  Masterat interdisciplinar: Studii Religioase – Texte și Tradiții

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 30 Ianuarie 2013.