Concursuri

Concursuri posturi didactice - iulie 2015

Rezultate-contestaţie post poziţia 5, Departamentul de Limbi şi Literaturi Orientale

Menţiune

Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, în conformitate cu Calendarul desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante aprobat de către Senatul Universităţii din Bucureşti în şedinţa din 20.05.2015, urmează să ia în discuţie şi să analizeze rezultatele concursurilor didactice desfăşurare în Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi să se pronunţe în sensul avizării sau neavizării acestora, în şedinţa programată pentru joi, 16 iulie 2015.


Rezultate


Precizare: Departamentul de Hungarologie Studii Iudaice şi Rromani

 

 

  Universitatea din București lansează procesul de selecție a grupului țintă pentru proiectul Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863, beneficiar Universitatea de Vest din Timisoara.

 

 

 

Concursuri de abilitare:

Conf. dr. Cecilia Condei, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

Conf. dr. Liana Pop, Facultatea de Litere, UBB din Cluj 

Lector dr. Adrian Buftea-Chircu, Facultatea de Litere UBB din Cluj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 15 Iulie 2015.